Begrensninger i oppslag av staving og definisjoner på iOS-enheter

iOS 8.1.3 introduserer konfigurasjonsprofiler med alternativer du kan bruke til å begrense tilgangen til stave- og definisjonsfunksjoner på overvåkede enheter.

Du kan bruke nøkkelverdier til å deaktivere tilgang til følgende funksjoner på overvåkede enheter:

  • definisjonsoppslag for uthevede ord
  • stavekontroll og autokorrektur mens du skriver
  • prediktivt tastatur

Disse nøklene er definert som en del av datalasten i begrensningsprofilen og er dokumentert i Nøkkelreferansen for konfigurasjonsprofiler.

Nøkkel Type Verdi
allowDefinitionLookup Boolsk Kun overvåkede
Hvis du setter den til false, deaktiveres definisjonsoppslag
Standardverdien er true
allowSpellCheck Boolsk Kun overvåkede
Hvis du setter den til false, deaktiveres stavekorrektur for tastatur
Standardverdien er true
allowAutoCorrection Boolsk Kun overvåkede
Hvis du setter den til false, deaktiveres auto-korrektur for tastatur
Standardverdien er true
allowPredictiveKeyboard Boolsk Kun overvåkede
Hvis du setter den til false, deaktiveres prediktive tastaturer
Standardverdien er true

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du bruker konfigurasjonsprofiler, kan du se Referanse for utrulling av iOS.

Merk at disse alternativene for øyeblikket ikke står oppført i Apple Configurator eller Profilhåndtering. Hvis du bruker en Mobile Device Management (MDM)-løsning fra en tredjepart, må du kontakte MDM-leverandøren din for å få informasjon om hvordan du bruker disse alternativene.

Installer en egendefinert profil

Selv om disse begrensningene for øyeblikket ikke står oppført i Apple Configurator eller Profilhåndtering, kan du opprette en profil og installere den på en overvåket enhet ved hjelp av Apple Configurator. Med noen tredjepartsløsninger for Mobile Device Management (MDM) kan du også kontrollere disse innstillingene direkte eller importere en egendefinert profil som den som står beskrevet nedenfor. Kontakt MDM-leverandøren din hvis du vil ha informasjon om hvordan du bruker disse alternativene.

Eksempelprofil

Du kan bruke en tekstbehandler som TextEdit til å opprette en egendefinert profil.

I dette eksemplet er alle de fire alternativene deaktivert, og profilen kan fjernes. Hvis du vil beholde ett eller flere alternativer aktivert, endrer du teksten fra <false/> til <true/> etter den aktuelle nøkkelen før du lagrer dokumentet.

Hvis du vil forhindre brukere fra å fjerne profilen, endrer du teksten fra <false/> til <true/> etter nøkkelen PayloadRemovalDisallowed.

  1. Kopier teksten nedenfor som begynner med <?xml og slutter med </plist>
  2. Åpne et nytt dokument i TextEdit.
  3. Velg Format > Konverter til ren tekst.
  4. Lim teksten inn i det tomme TextEdit-vinduet.
  5. Lagre dokumentet som «Disable Lookup and Spelling Features.mobileconfig»
  6. Når du får spørsmål om det, bekrefter du at du vil bruke filendelsen «.mobileconfig»

Når du har importert konfigurasjonsprofilen inn i Apple Configurator, kan du installere den på en overvåket enhet. Hvis du bruker en MDM-løsning fra en tredjepart som støtter egendefinerte profiler, kontakter du MDM-leverandøren din for å få instruksjoner for importering og installering av profilen.

Eksempel

<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE plist PUBLIC "-//Apple//DTD PLIST 1.0//EN" "http://www.apple.com/DTDs/PropertyList-1.0.dtd">
<plist version="1.0">
   <dict>
       <key>PayloadContent</key>
       <array>
           <dict>
               <key>PayloadDescription</key>
               <string>Configures restrictions</string>
               <key>PayloadDisplayName</key>
               <string>Restrictions</string>
               <key>PayloadIdentifier</key>
               <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D.com.apple.applicationaccess.4B4C1A25-AD68-44FF-93B3-904F5269705C</string>
               <key>PayloadType</key>
               <string>com.apple.applicationaccess</string>
               <key>PayloadUUID</key>
               <string>E4BAF61C-FE19-4777-8494-432357829A03</string>
               <key>PayloadVersion</key>
               <integer>1</integer>
               <key>allowSpellCheck</key>
               <false/>
               <key>allowDefinitionLookup</key>
               <false/>
               <key>allowAutoCorrection</key>
               <false/>
               <key>allowPredictiveKeyboard</key>
               <false/>
           </dict>
       </array>
       <key>PayloadDisplayName</key>
       <string>Disable Lookup and Spelling Features</string>
       <key>PayloadIdentifier</key>
       <string>mdm.example.com.98D87CE5-6F05-4B65-8CAB-6062807AA17D</string>
       <key>PayloadRemovalDisallowed</key>
       <false/>
       <key>PayloadType</key>
       <string>Configuration</string>
       <key>PayloadUUID</key>
       <string>0CB19A15-A94A-433E-B897-099150FF55BE</string>
       <key>PayloadVersion</key>
       <integer>1</integer>
   </dict>
</plist>

Dette dokumentet vil bli oppdatert når mer informasjon blir tilgjengelig.

Publiseringsdato: