Hvis Bilder ikke kan opprette, oppgradere eller åpne biblioteket på grunn av problemer med filsystemet

Når du overfører et iPhoto- eller Aperture-bildebibliotek til Bilder, kan du se en feilmelding som sier at biblioteket ditt er på et diskvolum som ikke støttes, at biblioteket ikke kunne åpnes eller at biblioteket ikke kunne opprettes. Følg denne framgangsmåten for å løse problemet.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Du kan se en av disse feilmeldingene når du overfører et eksisterende bildebibliotek til Bilder:

  • «Bilder kunne ikke oppgradere biblioteket fordi det er på et diskvolum som ikke støttes»
  • «Biblioteket kunne ikke åpnes»
  • «Biblioteket kunne ikke opprettes»

Disse feilene oppstår når biblioteket er på et volum, eller en disk, som Bilder ikke kan skrive til. Dette volumet kan være en CD- eller DVD-plate, en diskfil som er skrivebeskyttet, en disk du ikke kan skrive til fordi den eies av en annen bruker, eller en disk med et filsystem som Bilder ikke kan skrive til, som NTFS.

Følg denne framgangsmåten for å flytte biblioteket til en annen plassering:

  1. Avslutt Bilder.
  2. Kopier Aperture- eller iPhoto-biblioteket til et volum som Mac-maskinen kan skrive til, for eksempel til Mac-maskinen eller en ekstern harddisk. Standardplasseringen for bildebiblioteker på Mac er Bilder-mappen i Hjem-mappen din.
  3. Åpne Bilder og overfør bildebiblioteket fra den nye plasseringen.
Publiseringsdato: