Manglende lyder, instrumenter og looper i GarageBand 10 eller Logic Pro X

Når du installerer GarageBand 10 eller Logic Pro X, kan samlingen av lyder, instrumenter og looper mangle.

Dette kan skje hvis GarageBand 10 eller Logic Pro X også er installert på en annen aktivert stasjon eller et annet aktivert volum. Du bør derfor sørge for at slike stasjoner eller volumer er deaktivert når du installerer disse programmene.

Lær mer

Du finner mer informasjon om hvordan du fjerner og installerer Logic eller GarageBand på nytt i disse artiklene.

Publiseringsdato: