Bruk Apple-strømadaptere, -kabler og -«duckheads» med Apple-produkter

Finn ut hvordan du bruker strømadaptere, kabler og «duckheads» fra Apple, og hva du kan gjøre hvis du har en skadet del.

Alle Apple-produkter – inkludert strømadaptere – testes grundig for sikkerhet og pålitelighet, og de er laget for å oppfylle statlige sikkerhetsstandarder over hele verden. Når de brukes slik de skal, gir de strøm og lader batterier i Apple-produktene på en trygg måte.

Bruk Apple-strømadaptere

Avhengig av modellnummer og land eller region kan Apple-produktet ditt inkludere noe av følgende: vekselstrømadapter, veggadapter («duckhead»), USB-veggadapter, USB-ladekabel eller vekselstrømledning. Nedenfor ser du bilder av noen eksempler: 

Strømadapter

Veggadapter eller «duckhead» (USA)

Veggadapter eller «duckhead» (EU)

USB-veggadapter (US)
 

 

USB-ladekabel
 

 

Strømledning (USA)
 

 

Følg disse tipsene for å sørge for at strømadapterne fungerer riktig

 • Du må aldri lade enheten når det er fuktig. Det kan føre til brann, elektrisk støt, personskade eller skade på Apple-produktet eller annen eiendom.
 • Pass på at du har satt veggadapteren («duckhead») eller strømledningen helt inn i adapteren før du kobler adapteren til et strømuttak.
 • Når du kobler en kabel fra produktet, en strømkilde eller en adapter, må du holde i kontakten på enden av kabelen. Hvis du drar i selve kabelen, kan du belaste kontaktfestet eller forårsake brudd.
 • Hvis strømadapteren har blader eller pinner som foldes sammen, må du passe på å folde dem sammen for beskyttelse når du oppbevarer adapteren.
 • Sørg for at det ikke er skitt eller fremmedlegemer i porter og kontakter på veggadapteren eller strømledningen.
 • Pass på at du bruker adapteren i et godt ventilert område. Hvis du bruker adapteren i et dårlig ventilert område, som i en sofa, under et pledd eller på et tykt teppe, kan den slå seg av for å hindre overoppheting.

Identifiser skadede strømadaptere eller -kabler

Hvis strømadapteren, veggadapteren eller strømledningen er skadet, må du slutte å bruke den. Hvis du er usikker på om noe av tilbehøret ditt er skadet, kan du ta det med til en Apple Store-butikk eller en Apple-autorisert tjenesteleverandør for evaluering. Eventuelt kan du kontakte Apple-kundestøtte.

Tegn på skader inkluderer, men er ikke begrenset til:

 • Brudd eller synlig skade på det ytre laget av en kabel
 • Bøyde, manglende, løse eller skadede pinner eller blader
 • Blader som ikke låses på plass eller som har svarte merker eller annen synlig skade
 • Gnister som kommer fra andre steder enn bladene på en plugg
 • Brudd, synlig skade eller misfarging av adapterhuset
 • Sprakelyder fra veggadapteren eller et sted langs strømledningen
 • Strømadaptere som ikke lader enheten

Merk: Hvis bladet eller pinnen på en strømadapter eller pinnen på en strømledning er synlig løs, bøyd eller brukket, er det en sikkerhetsrisiko å sette den inn i et strømuttak. Følg denne fremgangsmåten: 

 1. Hvis et blad eller en pinne på en veggadapter eller en strømledning ser ut til å være skadet eller sitter fast i et vegguttak, må du ikke reparere, berøre eller fjerne den, og ikke berøre eller bruke strømuttaket.
 2. Eliminer risikoen for elektrisk støt fra det berørte uttaket ved å slå av all strømtilførsel til uttaket fra kretsbryteren eller sikringsboksen. Hvis du ikke kan slå av strømtilførselen til uttaket, eller ikke kan bekrefte at strømtilførselen er slått av, må du kontakte en kvalifisert elektriker.

Publiseringsdato: