Slik rengjør du Apple-produktene dine

Få anbefalinger og retningslinjer for rengjøring av Apple-maskiner, iPad, iPhone, iPod, skjermer og eksterne enheter.

Apple-produkter er laget med en rekke materialer, og hvert produkt har bestemte krav til rengjøring, som kan være avhengig av hvilken del du rengjør. Her er noen tips som gjelder for alle produkter, slik at du kommer i gang:

  • Bruk alltid en myk og lofri klut. Unngå kluter som kan ripe, håndklær, papirtørklær og liknende artikler som kan forårsake skade. 
  • Koble fra alle eksterne strømkilder, enheter og kabler.
  • Unngå alle former for væske i nærheten av produktet.
  • Ikke få fuktighet i noen av åpningene.
  • Ikke bruk rengjøringsmidler på sprayflaske, løsemidler eller skuremidler.
  • Ikke spray rengjøringsmidler direkte på produktet.

Hvis det kommer væske inn i Apple-produktet ditt, bør du be om hjelp hos en Apple-autorisert tjenesteleverandør eller Apple Store-butikk så fort som mulig. Væskeskade er ikke dekket av Apple-produktgarantien eller noen AppleCare Protection Plan. Hvis du skal besøke en Apple Store-butikk, bør du gjøre en avtale med Genius Bar (bare tilgjengelig i enkelte land og regioner).

Velg Apple-produktet ditt nedenfor for å få mer detaljerte instruksjoner:

Bærbare datamaskiner

Finn ut hvordan du rengjør en bærbar Mac-maskin.

MacBook, MacBook Pro og MacBook Air

Når du skal rengjøre utsiden av en MacBook, MacBook Pro eller MacBook Air, må du først slå av datamaskinen og koble fra strømadapteren. Deretter bruker du en fuktig, myk og lofri klut til å rengjøre maskinen på utsiden. Unngå fuktighet i maskinens åpninger. Spray aldri rengjøringsmidler direkte på maskinen. Ikke bruk aerosolspray, løsemidler, skuremidler eller rengjøringsmidler med hydrogenperoksid som kan skade overflatebehandlingen.

Når du skal rengjøre skjermen på en MacBook, MacBook Pro eller MacBook Air, må du først slå av datamaskinen og koble fra strømadapteren. Fukt en myk, lofri klut lett med rent vann og bruk den til å rengjøre skjermen på datamaskinen.

MacBook Pro-modeller fra 2016 og nyere med Touch Bar og Touch ID: Rengjør Touch Bar og Touch ID (på/av-knappen) på disse datamaskinene på samme måte som ved rengjøring av skjermen. Slå av Mac-maskinen, og koble fra strømadapteren. Fukt en myk, lofri klut lett med rent vant og bruk den til å rengjøre Touch Bar og Touch ID.

MacBook (13-tommers, sent 2009) og MacBook (13-tommers, midten av 2010): Bunndekselet på disse datamaskinene har et mykt, sklisikkert materiale. Rengjør bunndekselet med en 3M grå mikrofiberklut eller en myk, lofri klut uten fargestoffer.

Tilbake til toppen.

 

Stasjonære datamaskiner

Finn ut hvordan du rengjør en stasjonær Mac-maskin.

Mac Pro, Mac mini og iMac

Slå først av Mac-maskinen og koble fra strømadapteren og andre tilkoblede enheter. Deretter bruker du en fuktig, myk og lofri klut til å rengjøre maskinen på utsiden. Unngå fuktighet i maskinens åpninger. Spray aldri rengjøringsmidler direkte på maskinen. Ikke bruk aerosolspray, løsemidler, skuremidler eller rengjøringsmidler med hydrogenperoksid som kan skade overflatebehandlingen.

For å rengjøre skjermen på iMac: Fukt kluten som fulgte med iMac – eller en annen ren, myk og lofri klut – med rent vann, og tørk av skjermen. 

Ikke rengjør skjermen på iMac med et rengjøringsmiddel som inneholder aceton. Bruk et rengjøringsmiddel som er beregnet for bruk på en skjerm. Spray aldri rengjøringsmiddel direkte på skjermen. Det kan komme på innsiden av skjermen og forårsake skade.

Tilbake til toppen.

 

Skjermer

Koble først fra strømtilførselen til skjermen, forbindelsen med datamaskinen og eventuelle eksterne enheter. Bruk deretter kluten som fulgte med skjermen, eller en annen myk, tørr klut til å tørke av støv på skjermen.

Hvis det er nødvendig med ytterligere rengjøring av skjermpanelet eller innfatningen, må du bruke en myk, lett fuktet og lofri klut. Unngå fuktighet i åpningene. Ikke bruk rengjøringsmidler for vinduer, rengjøringsmidler for husholdning, aerosolspray, løsemidler, ammoniakk, skuremidler eller rengjøringsmidler med hydrogenperoksid til å rengjøre skjermen.

Ikke rengjør skjermen med et rengjøringsmiddel som inneholder aceton. Bruk et rengjøringsmiddel som er beregnet for bruk på en skjerm. Spray aldri rengjøringsmiddel direkte på skjermen. Det kan komme på innsiden av skjermen og forårsake skade.

Tilbake til toppen.

 

Eksterne enheter

Trådløse tastaturer eller USB-tastaturer, mus og styreflater fra Apple

Slå først av enheten. Hvis enheten har batterier som kan tas ut, tar du ut batteriene. (Hvis enheten er kablet, kobler du den bare fra datamaskinen.)

Rengjør deretter utsiden av enheten med en lofri klut som er lett fuktet med vann. Ikke få fuktighet i noen åpninger eller bruk aerosolspray, løsemidler, skuremidler eller rengjøringsmidler som inneholder hydrogenperoksid.

Hvis Magic Mouse eller Magic Mouse 2 ikke beveger seg som den skal, kan det være et hår eller annet rusk på sensorlinsen. Vend musen og inspiser sensorvinduet med et kraftig lys. Hvis du ser rusk, kan du bruke trykkluft til å rengjøre sensorvinduet forsiktig.

Tilbake til toppen.

 

iPhone-etuier

iPhone-etui – silikon

Når du skal rengjøre et iPhone-etui i silikon, må du ta iPhone ut av etuiet. Bruk en myk, lett fuktet og lofri klut til å tørke av iPhone-etuiet på inn- og utsiden. Ikke bruk rengjøringsmidler for vinduer, rengjøringsmidler for husholdning, aerosolspray, løsemidler, ammoniakk, skuremidler eller rengjøringsmidler med hydrogenperoksid til å rengjøre iPhone-etuiet.

iPhone-etui – skinn

iPhone-etuiet i skinn er laget av ekte skinn. Utseendet endrer seg med bruk. Det kan få en patina og også skifte farge på grunn av fett fra fingrene dine og direkte sollys, slik at det naturlige utseendet blir ytterligere forsterket.

Rengjøring av skinnet kan påvirke fargen. Hvis du velger å rengjøre dette etuiet, må du først ta ut iPhone. Bruk en ren klut med varmt vann og mild håndsåpe til å rengjøre iPhone-etuiet forsiktig. Du kan også bruke et mildt rengjøringsmiddel sammen med en tørr, ren klut. Bruk av rengjøringsmidler og kremer for skinn kan endre fargen på skinnet.

Ikke utsett iPhone-etuiet for direkte sollys, varme og fuktighet over lengre perioder. Eksponering for vann, olje, sminke og fargede materialer (som dongeri) kan gi flekker på skinnet.

iPhone Smart Battery Case

Når du skal rengjøre et Smart Battery Case, må du ta iPhone ut av etuiet. Bruk en myk, lett fuktet, lofri klut til å tørke over utsiden av etuiet. Ikke bruk rengjøringsmidler for vinduer, rengjøringsmidler for husholdning, aerosolspray, løsemidler, ammoniakk, skuremidler eller rengjøringsmidler med hydrogenperoksid til å rengjøre etuiet.

Bruk en myk, tørr og lofri klut når du rengjør den interne Lightning-kontakten, og ikke bruk væsker eller renseprodukter.

Finn ut hvordan du rengjør iPhone.

Tilbake til toppen.

 

iPad-etuier

iPad Smart Cover og Smart Case – polyuretan

Når du skal rengjøre iPad Smart Cover / Smart Case i polyuretan, må du først ta det av iPad-enheten. Bruk en myk, lett fuktet og lofri klut. Tørk av utsiden og innsiden på Smart Cover / Smart Case med en myk, lofri klut for å fjerne eventuell skitt.

Ikke bruk rengjøringsmidler for vinduer, rengjøringsmidler for husholdning, aerosolspray, løsemidler, ammoniakk, skuremidler eller rengjøringsmidler med hydrogenperoksid til å rengjøre Smart Cover / Case i polyuretan.

iPad Smart Cover og Smart Case – skinn

iPad-dekselet/etuiet i skinn er laget av ekte skinn. Utseendet endrer seg med bruk. Det kan få en patina og også skifte farge på grunn av fett fra fingrene dine og direkte sollys, slik at det naturlige utseendet blir ytterligere forsterket.

Rengjøring av skinnet kan påvirke fargen. Hvis du velger å rengjøre skinnet, må du først fjerne dekselet/etuiet fra iPad. Bruk en ren klut med varmt vann og mild håndsåpe til å rengjøre skinnet forsiktig. Tørk av innsiden og utsiden med en myk, lofri klut for å fjerne eventuell skitt. Du kan også bruke et mildt rengjøringsmiddel sammen med en tørr, ren klut. Milde rengjøringsmidler eller kremer kan hjelpe til å fjerne noen flekker, men kan også endre fargen på skinnet.

Ikke la iPad-dekselet/etuiet i skinn utsettes for direkte sollys, varme og fuktighet over lengre perioder. Eksponering for vann, olje, sminke og fargede materialer (som dongeri) kan gi flekker på skinnet.

Silikonetui til iPad

Når du skal rengjøre et silikonetui til iPad, må du fjerne iPad-enheten fra etuiet. Bruk en myk, lett fuktet, lofri klut til å tørke over utsiden og innsiden av etuiet. Ikke bruk rengjøringsmidler for vinduer, rengjøringsmidler for husholdning, aerosolspray, løsemidler, ammoniakk, skuremidler eller rengjøringsmidler med hydrogenperoksid til å rengjøre iPad-etuiet.

Tilbake til toppen.

 

iPad

Behandle iPad forsiktig for å bevare utseendet. Du kan beskytte enheten mot riper og slitasje ved å bruke et av de mange etuiene som selges separat. Når du skal rengjøre iPad, kobler du fra alle kabler og slår av enheten (trykk og hold Dvale/våkne-knappen nede og skyv på skyveknappen på skjermen). Bruk en myk, lett fuktet og lofri klut. Unngå fuktighet i åpningene. Ikke bruk rengjøringsmidler for vinduer, rengjøringsmidler for husholdning, trykkluft, aerosolspray, løsemidler, ammoniakk, skuremidler eller rengjøringsmidler med hydrogenperoksid til å rengjøre iPad. iPad har et belegg på skjermen som er motstandsdyktig mot fingermerker og fett, og du kan bare tørke av iPad-skjermen med en myk og lofri klut for å fjerne fettrester fra berøring med hendene. Den fettavstøtende egenskapen til dette belegget forsvinner over tid ved normal bruk, og skrubbing av skjermen med skuremiddel reduserer denne egenskapen ytterligere, i tillegg til at skjermen kan ripes opp.

Tilbake til toppen.

 

iPod

iPod touch

Når du skal rengjøre iPod touch, kobler du fra alle kabler og slår av enheten (trykk og hold Dvale/våkne-knappen nede og skyv på skyveknappen på skjermen). Deretter bruker du en myk, lett fuktet og lofri klut. Unngå fuktighet i åpningene. Ikke bruk rengjøringsmidler for vinduer, rengjøringsmidler for husholdning, trykkluft, aerosolspray, løsemidler, ammoniakk, skuremidler eller rengjøringsmidler med hydrogenperoksid til å rengjøre iPod touch.

iPod classic

Når du skal rengjøre iPod classic, kobler du fra alle kabler, slår av iPod classic og skyver Hold-bryteren til HOLD. Deretter bruker du en myk, lett fuktet og lofri klut. Unngå fuktighet i åpningene. Ikke bruk rengjøringsmidler for vinduer, rengjøringsmidler for husholdning, trykkluft, aerosolspray, løsemidler, ammoniakk, skuremidler eller rengjøringsmidler med hydrogenperoksid til å rengjøre iPod classic.

iPod nano

Når du skal rengjøre iPod nano, kobler du fra alle kabler, slår av iPod nano og skyver Hold-bryteren til HOLD. Deretter bruker du en myk, lett fuktet og lofri klut. Unngå fuktighet i åpningene. Ikke bruk rengjøringsmidler for vinduer, rengjøringsmidler for husholdning, trykkluft, aerosolspray, løsemidler, ammoniakk, skuremidler eller rengjøringsmidler med hydrogenperoksid til å rengjøre iPod nano.

På iPod nano 6. generasjon som ikke har noen Hold-bryter, må du trykke på Dvale/våkne-knappen for å slå av enheten før rengjøring.

iPod shuffle

Når du skal rengjøre iPod shuffle, kobler du fra alle kabler, slår den av (skyv bryteren i AV-stilling) og bruker en myk, lett fuktet og lofri klut. Unngå fuktighet i åpningene. Ikke bruk rengjøringsmidler for vinduer, rengjøringsmidler for husholdning, trykkluft, aerosolspray, løsemidler, ammoniakk, skuremidler eller rengjøringsmidler med hydrogenperoksid til å rengjøre iPod shuffle.

iPod mini

Når du skal rengjøre iPod mini, kobler du fra alle kabler, slår av iPod mini og skyver Hold-bryteren til HOLD. Deretter bruker du en myk, lett fuktet og lofri klut. Unngå fuktighet i åpningene. Ikke bruk rengjøringsmidler for vinduer, rengjøringsmidler for husholdning, trykkluft, aerosolspray, løsemidler, ammoniakk, skuremidler eller rengjøringsmidler med hydrogenperoksid til å rengjøre iPod mini.

Tilbake til toppen.

 

Les mer

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: