Postmesterinformasjon om iCloud Mail

Denne artikkelen er beregnet på systemadministratorer som administrerer posttjenere som sender e-post til iCloud Mail.

Prøv denne fremgangsmåten hvis du bruker iCloud Mail og trenger hjelp til å sende eller motta e-post.

Hva er anbefalt praksis for masseutsendelser?

Du bør følge denne anbefalte praksisen ved masseutsendelser til iCloud Mail-kunder:

 • Send bare til mottakere som uttrykkelig har abonnert på e-postmeldinger (ikke kjøpte lister, leide lister eller e-posttilføyelser).
 • Tilby en kobling for å avslutte abonnementet, slik at mottakeren kan gjøre dette umiddelbart.
 • Sørg for at e-postmeldingene samsvarer med RFC 5322.
 • Publiser omvendt DNS i domenet, slik at IP-adressene dine enklere kan identifiseres.
 • Bruk konsistente avsender-IP-adresser og -domener til masseutsendelser av e-post, men skill mellom markedsførings- og transaksjonsstrømmer.
 • Bruk et konsistent Fra:-navn og adresse for å identifisere bedriftens merkenavn tydelig.
 • Benytt SPF (Sender Policy Framework) og DKIM (DomainKeys Identified Mail) til å godkjenne e-postmeldinger.
 • Spor midlertidige og permanente SMTP-feilmeldinger fra posttjenerne våre, og handle deretter.
 • Ha en standardpolicy for håndtering av returadresser.
 • Fjern inaktive abonnenter fra listen regelmessig.
 • Ikke reaktiver e-postadresser som allerede er på oppsigelses- eller undertrykkingslisten.

Du kan også gå til nettstedet Messaging, Malware and Mobile Anti-Abuse Working Group (M3AAWG) og sjekke deres anbefalte kommunikasjonspraksis.

Tilbyr iCloud Mail en hviteliste for masseutsendere?

Vi gjør ikke det. Vi sporer avsenderes omdømme gjennom forskjellige mekanismer, som IP- og domeneomdømme, innholdskontroller og tilbakemeldinger fra brukere. Så tar vi filtreringsbeslutninger på dette grunnlaget.

Tilbyr iCloud Mail en FBL-tjeneste (Feedback Loop)?

Vi tilbyr ingen Feedback Loop. Vi anbefaler avsendere av masseutsendelser å administrere abonnentlisten slik at bare aktive abonnenter mottar e-postmeldinger. Her er noen tips om vedlikehold av abonnentlisten:

 • Undertrykk regelmessig inaktive abonnenter i e-postlisten.
 • Fjern adresser som gjennomgående gir returer.
 • Behandle anmodninger om oppsigelse av abonnementer så raskt som mulig.

E-postgodkjenning

Les mer om e-postgodkjenning i iCloud Mail.

Hvilke IP-adresser sender for iCloud Mail?

Alle iCloud Mail-domener (mac.com, me.com og icloud.com) har en publisert SPF-post. Kontroller SPF-posten vår for å se hvilke IP-områder som er aktuelle for sending av utgående post.

Bruker iCloud Mail e-postgodkjenning?

iCloud Mail godkjenner all innkommende e-post ved hjelp av SPF og DKIM. Vi publiserer også SPF-oppføringer for domenene våre og signerer all utgående e-post med DKIM.

Støtter iCloud Mail DMARC?

Hvis et sendedomene publiserer en domenebasert policy for meldingsautentisering, rapportering og samsvar (DMARC), tar iCloud Mail hensyn til domenets policy. Alle iCloud Mail-domener har også en DMARC-policy («p=quarantine»)*, som indikerer overfor e-postleverandører at en e-post fra en iCloud-e-postadresse som ikke består SPF- og DKIM-e-postgodkjenning, bør gå til mottakerens søppelmappe.

*Policyen trådte i kraft 2. juli 2018.

Leveringsproblemer

Følg anbefalingene nedenfor for å sikre at mottakeren får e-postmeldingen.

Hvorfor når ikke meldingene våre frem til mottakerens innboks?

Følg anbefalt praksis for masseutsendelser, slik at e-postmeldingene ikke blir sortert som søppelpost. iCloud Mail vil automatisk oppdage og blokkere søppelpost før den når innboksen. Vi gjør vårt beste for å sikre at alle lovlige og ønskede e-postmeldinger når fram til brukerne våre, men noen ganger kan slike meldinger bli filtrert bort som søppelpost.

Hvis du bruker iCloud Mail, kan du følge denne fremgangsmåten for å fjerne søppelpost fra iCloud Mail-kontoen din.

Hvordan kan jeg løse problemer med levering til iCloud Mail?

Når e-posttjenerne våre nekter SMTP-transaksjoner, genererer de SMTP-feil med informasjon om hvorfor en forbindelse eller melding har blitt forkastet. Kontroller postloggene for å finne feilmeldingen. De fleste feilmeldinger inkluderer også en URL som gir mer informasjon.

Kontakt oss

Hvis du har fulgt den anbefalte praksisen vår og gått gjennom postloggene for å få mer informasjon, men fremdeles ikke får diagnostisert og løst leveringsproblemene, kan du kontakte postmesterteamet vårt ved å sende en melding til icloudadmin@apple.com med følgende informasjon:

 • Bedriftens navn
 • E-postdomenet
 • IP-adressene til berørte posttjenere
 • SMTP-feilmeldingene dere får fra iCloud-posttjenere
 • En detaljert beskrivelse av problemet, inkludert når det startet

Vi trenger all denne informasjonen for å kunne hjelpe.

Publiseringsdato: