Bruke Mail på Mac

Du kan bruke Mail-programmet til å skrive, svare på og sortere e-poster på Macen din. Du kan også legge til vedlegg og legge inn notater i dem.

Legg til en e-postkonto

Hvis du ikke har konfigurert en e-postkonto, ber Mail deg om å legge til en.

For å legge til en annen konto velger du Mail > Legg til konto fra menylinjen i Mail. Eller velg Apple-menyen  > Systemvalg, klikk på internett-kontoer, og klikk deretter på kontotypen du ønsker å legge til.

 • Hvis du får en melding om at kontoleverandøren krever at du fullfører autentiseringen i Safari når du legger til en konto, klikker du på Åpne Safari og følger instruksjonene for pålogging i Safari-vinduet.
 • Hvis det er nødvendig, kan Mail be om flere innstillinger.

Finn ut mer om hvordan du legger til eller fjerner e-postkontoer.


Send og svar

Finn ut hvordan du skriver, svarer på og videresender e-post.

Send nye meldinger

 1. Klikk på Ny melding  i Mail-verktøylinjen, eller velg Fil > Ny melding.
 2. Skriv inn et navn, en e-postadresse eller et gruppenavn i «Til»-feltet. Mail gir deg forslag basert på kontaktene og meldingene på Macen og enhetene som er logget på iCloud.1
 3. Skriv inn et emne for meldingen.
 4. Skriv e-posten din i hovedfeltet i meldingen. 
  • Hvis du vil legge til et vedlegg, drar du vedlegget til hovedfeltet i meldingen, eller du kan velge Fil > Legg ved filer, velge et vedlegg, og deretter klikke på Velg.
  • Hvis du vil endre font og format, bruker du alternativene øverst i meldingsvinduet.
  • Fra og med macOS Mojave er det enda enklere å legge til emojier i meldingene dine. Bare klikk på Emojier og symboler-knappen  i verktøylinjen øverst i meldingsvinduet, og velg en emoji eller et annet symbol fra tegnviseren.
 5. Send eller lagre meldingen:
  • For å sende klikker du på Send-knappen  eller velger Melding > Send. 
  • Hvis du vil lagre meldingen som et utkast til senere, lukker du meldingen og klikker på Lagre.

Svar og videresend

 • For å svare til én person klikker du på Svar , skriver svaret, og deretter klikker du på Send .

 • For å svare alle i en gruppe-e-post klikker du på Svar alle , skriver svaret, og deretter klikker du på Send .

 • For å videresende en melding til andre klikker du på Videresend , skriver svaret, og deretter klikker du på Send Legg til vedlegg og legg inn notater i dem

Du kan legge til dokumenter og filer i meldingene dine og bruke Merking til å legge inn notater, signatur med mer.

Legg ved en fil

Slik legger du ved en fil i meldingen:

 • Dra et vedlegg til hovedfeltet i meldingen.
 • Velg Fil > Legg ved filer, velg et vedlegg, og klikk deretter på Velg.

Bruk Merking med vedleggene

Du kan bruke Merking til å tegne og skrive direkte på et vedlegg, som for eksempel et bilde eller et PDF-dokument.2

 1. Klikk på Legg ved-knappen  eller velg Fil > Legg ved filer i meldingsvinduet.
 2. Velg et vedlegg, og klikk deretter på Velg fil. 
 3. Klikk på menysymbolet  som vises øverst til høyre i vedlegget, og velg deretter Tekstendringer. 
  • Bruk Skisse-verktøyet  for å lage tegninger med frihånd.
  • Bruk Figurer-verktøyet  for å legge til figurer som firkanter, ovaler, linjer og piler. 
  • Bruk Zoom-verktøyet  i Figurer-menyen for å forstørre og fremheve deler av et vedlegg.
  • Bruk Tekst-verktøyet  for å legge til tekst.
  • Bruk Signatur-verktøyet  for å legge til signaturen din.
 4. Klikk på Ferdig.

Merking-visning


Finn ut mer

1. Alle enheter som er logget på iCloud med samme Apple-ID, deler kontakter. Kontakter som er adressert i tidligere meldinger som er sendt og mottatt på disse enhetene, er også inkludert. For å kontrollere denne funksjonene kan du slå av eller på Kontakter for iCloud. På Mac velger du Apple-menyen  > Systemvalg og klikker på iCloud. På iOS-enheter går du til Innstillinger, trykker på navnet ditt øverst på skjermen, og deretter trykker du på iCloud.

2. Merking er tilgjengelig i OS X Yosemite og nyere.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: