Bruke Mail på Mac

Du kan bruke Mail-programmet til å skrive, svare på og sortere e-poster på Macen din. Du kan også legge til vedlegg og legge inn notater i dem.

Legg til en e-postkonto

Hvis du ikke har konfigurert en e-postkonto, ber Mail deg om å legge til en.

For å legge til en annen konto velger du Mail > Legg til konto fra menylinjen i Mail. Eller velg Apple-menyen  > Systemvalg, klikk på internett-kontoer, og klikk deretter på kontotypen du ønsker å legge til.

 • Hvis du får en melding om at kontoleverandøren krever at du fullfører autentiseringen i Safari når du legger til en konto, klikker du på Åpne Safari og følger instruksjonene for pålogging i Safari-vinduet.
 • Hvis det er nødvendig, kan Mail be om flere innstillinger.

Finn ut mer om hvordan du legger til eller fjerner e-postkontoer.


Send og svar

Finn ut hvordan du skriver, svarer på og videresender e-post.

Send nye meldinger

 1. Klikk på Ny melding  i Mail-verktøylinjen, eller velg Fil > Ny melding.
 2. Skriv inn et navn, en e-postadresse eller et gruppenavn i «Til»-feltet. Mail gir deg forslag basert på kontaktene og meldingene på Macen og enhetene som er logget på iCloud.1
 3. Skriv inn et emne for meldingen.
 4. Skriv e-posten din i hovedfeltet i meldingen. 
  • Hvis du vil legge til et vedlegg, drar du vedlegget til hovedfeltet i meldingen, eller du kan velge Fil > Legg ved filer, velge et vedlegg, og deretter klikke på Velg.
  • Hvis du vil endre font og format, bruker du alternativene øverst i meldingsvinduet.
  • Fra og med macOS Mojave er det enda enklere å legge til emojier i meldingene dine. Bare klikk på Emojier og symboler-knappen  i verktøylinjen øverst i meldingsvinduet, og velg en emoji eller et annet symbol fra tegnviseren.
 5. Send eller lagre meldingen:
  • For å sende klikker du på Send-knappen  eller velger Melding > Send. 
  • Hvis du vil lagre meldingen som et utkast til senere, lukker du meldingen og klikker på Lagre.

Svar og videresend

 • For å svare til én person klikker du på Svar , skriver svaret, og deretter klikker du på Send .

 • For å svare alle i en gruppe-e-post klikker du på Svar alle , skriver svaret, og deretter klikker du på Send .

 • For å videresende en melding til andre klikker du på Videresend , skriver svaret, og deretter klikker du på Send 


Du kan sortere e-postene dine i mapper og bruke flere søkealternativer til å finne bestemte meldinger.

Mail-sidepanelet

Opprett mapper

Du kan opprette postkasser for å organisere e-poster i mapper.

 1. Åpne Mail, og velg deretter Postkasse > Ny postkasse fra menylinjen.
 2. I dialogvinduet som vises, velger du plasseringen for postkassen.
  • Velg e-posttjenesten din (for eksempel iCloud) for å få tilgang til postkassen på andre enheter, som for eksempel en iPhone som er logget på samme e-postkonto.
  • Velg På maskinen hvis du bare vil ha tilgang til postkassen på Mac.
 3. Gi postkassen et navn, og klikk på OK.

Hvis du ikke ser sidepanelet for postkassene, velger du Vis > Vis postkasseliste. Hvis du vil vise eller skjule postkasser fra en e-postkonto, holder du musepekeren over en del av sidepanelet og klikker på Vis eller Skjul.

Sorter e-poster

Slik flytter du en melding fra innboksen til en postkasse:

 • Dra meldingen til postboksen i sidepanelet.
 • I macOS Mojave kan du velge meldingen og deretter klikke på  Flytt i Mail-verktøylinjen for å lagre meldingen i den foreslåtte postkassen. Mail gir deg forslag til postkasse basert på hvor du har lagret lignende meldinger tidligere, så forslagene blir bedre etter hvert som du lagrer meldingene dine.

For å slette en melding velger du meldingen, og deretter trykker du på Slett-knappen.

Hvis du vil flytte meldinger til bestemte postkasser automatisk, kan du bruke regler.

Søk

Bruk søkefeltet i Mail-vinduet til å søke på avsender, emne, vedlegg med mer. Velg et alternativ fra menyen som vises når du skriver, for å avgrense søket ditt.

Søkefeltet i Mail


Legg til vedlegg og legg inn notater i dem

Du kan legge til dokumenter og filer i meldingene dine og bruke Merking til å legge inn notater, signatur med mer.

Legg ved en fil

Slik legger du ved en fil i meldingen:

 • Dra et vedlegg til hovedfeltet i meldingen.
 • Velg Fil > Legg ved filer, velg et vedlegg, og klikk deretter på Velg.

Bruk Merking med vedleggene

Du kan bruke Merking til å tegne og skrive direkte på et vedlegg, som for eksempel et bilde eller et PDF-dokument.2

 1. Klikk på Legg ved-knappen  eller velg Fil > Legg ved filer i meldingsvinduet.
 2. Velg et vedlegg, og klikk deretter på Velg fil. 
 3. Klikk på menysymbolet  som vises øverst til høyre i vedlegget, og velg deretter Tekstendringer. 
  • Bruk Skisse-verktøyet  for å lage tegninger med frihånd.
  • Bruk Figurer-verktøyet  for å legge til figurer som firkanter, ovaler, linjer og piler. 
  • Bruk Zoom-verktøyet  i Figurer-menyen for å forstørre og fremheve deler av et vedlegg.
  • Bruk Tekst-verktøyet  for å legge til tekst.
  • Bruk Signatur-verktøyet  for å legge til signaturen din.
 4. Klikk på Ferdig.

Merking-visning


Finn ut mer

1. Alle enheter som er logget på iCloud med samme Apple-ID, deler kontakter. Kontakter som er adressert i tidligere meldinger som er sendt og mottatt på disse enhetene, er også inkludert. For å kontrollere denne funksjonene kan du slå av eller på Kontakter for iCloud. På Mac velger du Apple-menyen  > Systemvalg og klikker på iCloud. På iOS-enheter går du til Innstillinger, trykker på navnet ditt øverst på skjermen, og deretter trykker du på iCloud.

2. Merking er tilgjengelig i OS X Yosemite og nyere.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: