Flytte data fra en Windows-PC til Mac-maskinen

Bruk Windows Overføringsassistent til å overføre musikk, bilder, dokumenter og andre data fra en Windows PC til en Mac.

Windows Overføringsassistent overfører kontakter, kalendere, e-postkontoer med mer fra en PC. Den overfører disse dataene til de riktige plassene på Mac-maskinen.

Når du har overført data til Mac-maskinen, må du sørge for å autorisere Mac-maskinen i iTunes. Det er viktig å autorisere før du synkroniserer eller spiller av innhold som du laster ned fra iTunes Store.

Før du begynner

Slik forbereder du deg for å få til en problemfri overføring:

 • Sørg for at Windows er oppdatert. Overføringsassistent fungerer sammen med Windows XP og nyere.
 • Sørg for at du kjenner navnet og passordet til en administratorkonto på PC-en.
 • Koble Mac-maskinen og PC-en til det samme nettverket, for eksempel et Wi-Fi-hjemmenettverk. Eller koble til en Ethernet-kabel mellom portene på Mac-maskinen og PC-en for å opprette en direkte nettverksforbindelse.
 • Bruk chkdsk-verktøyet på PC-en for å forsikre deg om at Windows-stasjonen ikke har noen problemer.

Slik kjører du chkdsk-verktøyet:

 1. Velg Start > Kjør.
 2. Skriv cmd i Kjør-vinduet, og trykk deretter på returtasten.
 3. Skriv chkdsk i kommandovinduet, og trykk deretter på returtasten.
 4. Hvis chkdsk-verktøyet melder om problemer, skriver du chkdsk stasjon: /F, og trykker deretter på returtasten. I dette eksempel er «stasjon» bokstaven som representerer Windows-startdisken, som for eksempel «D». Trykk på Y-tasten for å bekrefte, og deretter omstarter du PC-en. Gjenta denne prosessen til chkdsk-verktøyet ikke lenger melder om problemer.

Kan du fjerne alle diskproblemene som chkdsk-verktøyet rapporterer? Hvis ikke må du kanskje sende PC-en på service. Deretter overfører du dataene dine til Mac-maskinen.

Flytte dataene dine

Denne delen veileder deg gjennom overføringen, hva du gjør etter overføring, og hva du gjør hvis fremgangsmåten ikke fungerer for deg.

Slik flytter du informasjonen din fra en PC til Mac-maskinen

 1. Last ned og installer Windows Overføringsassistent på PC-en.
 2. Avslutt alle åpne Windows-programmer.
 3. Åpne Windows Overføringsassistent.
 4. Klikk på Fortsett i Overføringsassistent-vinduet for å starte prosessen.
 5. Start Mac-maskinen. Oppsettassistent åpnes automatisk første gang du slår på Mac-maskinen. Hvis du allerede har konfigurert Mac-maskinen, åpner du Overføringsassistent fra Verktøy-mappen.
 6. Følg veiledningen på skjermen til Mac-maskinen til du kommer til overføringspanelet i assistenten. Velg alternativet for å overføre informasjon «Fra en Windows-PC».
 7. Skriv inn et administratornavn og passord når du blir bedt om det.
 8. Klikk på Fortsett for å lukke eventuelle andre åpne programmer.
 9. Velg PC-en fra listen over tilgjengelige datamaskiner i overføringsvinduet på Mac-maskinen. Deretter venter du på at PC-en viser den samme sikkerhetskoden som Mac-maskinen viser.
 10. Klikk på Fortsett på PC-en og Mac-maskinen når begge datamaskinene viser den samme sikkerhetskoden.
 11. Mac-maskinen søker gjennom stasjonene på PC-en for å sette opp en liste over informasjon som skal overføres. Når PC-en er gjennomsøkt, markerer du informasjonen du vil overføre til Mac-maskinen, og klikker på Fortsett. Finn ut mer om noen av dataene du kan overføre.

Du kan følge med på framdriften og den anslåtte tiden som gjenstår på både PC-en og Mac-maskinen. De sier fra når overføringen er fullført.

Når du har flyttet dataene dine

Når overføringen er ferdig, lukker du Windows Overføringsassistent på PC-en. Deretter logger du på den nye brukerkontoen på Mac-maskinen. Første gang du logger på en brukerkonto som er overført fra en PC, blir du bedt om å angi et passord. Du kan bruke det samme passordet som du brukte på PC-en, eller opprette et nytt passord. Les om hvordan du velger et godt passord.

Når du har logget på brukerkontoen du overførte, må du sørge for å autorisere Mac-maskinen i iTunes. Det er viktig å autorisere før du synkroniserer eller spiller av innhold som du laster ned fra iTunes Store.

Hvis du har problemer med å flytte dataene dine

Hvis fremgangsmåten ovenfor ikke fungerer som forventet, kan du prøve disse alternativene.

Lukk andre Windows-programmer

Bruk denne fremgangsmåten for å sørge for at ingen andre programmer er åpne når du overfører:

 1. Trykk på Alt-tabulator for å velge et åpent program.
 2. Trykk på Alt-F4 for å avslutte det valgte programmet.

Sjekk nettverksforbindelsen

Vises PC-en i Oppsettassistent- eller Overføringsassistent-vinduet på Mac-maskinen? Hvis ikke må du sørge for at datamaskinene er koblet til det samme nettverket. Du kan opprette et isolert nettverk hvis du kobler en enkelt Ethernet-kabel mellom Mac-maskinen og PC-en.

Hvis Overføringsassistent fremdeles ikke vises på PC-en, kan du forsøke å slå av brannmurprogramvare på PC-en. Det kan blokkere nettverksporter som Windows Overføringsassistent trenger for å fungere. Når overføringen er fullført, kan du slå på brannmurprogramvaren igjen.

Slå av antivirusprogramvare

Hvis Overføringsassistent ikke åpnes på PC-en, kan du slå av eventuell antivirusprogramvare på PC-en. Deretter forsøker du å åpne Overføringsassistent igjen. Når overføring er fullført, kan du slå på antivirusprogramvaren igjen.

Hvis PC-en ikke er kompatibel med Overføringsassistent

Det finnes andre alternativer du kan bruke til å overføre data. Du kan for eksempel bruke en ekstern stasjon eller fildeling for å kopiere viktige data til Mac-maskinen manuelt.

Hva slags data kan jeg overføre?

Overføringsassistent lar deg velge hvilke data du flytter til Mac-maskinen. Følgende flyttes over for spesifikke programmer og datatyper:

 

E-post-, kontakt- og kalenderinformasjon
Overføringsassistent flytter e-postmeldinger, postkontoinnstillinger, kontakter og avtaler. Dette avhenger av hvilken Windows-versjon og hvilke kontoer du har.

Outlook
Overføringsassistent støtter følgende data fra 32-bits versjoner av Outlook i Windows XP og nyere:

 • Personer flyttes til Kontakter*
 • Avtaler flyttes til Kalender
 • IMAP- og Exchange-innstillinger og -meldinger flyttes til Mail
 • POP-innstillinger og -meldinger flyttes til Mail*

Overføringsassistent støtter ikke 64-bits versjoner av Outlook. Du kan manuelt overføre Mail, Kontakter eller Kalendere fra Outlook 2013 eller Outlook 2016 ved å logge på og angi innholdet på Mac-maskinen manuelt.

Bilder

Fotografier og andre bilder flyttes til Hjem-mappen. Du kan legge disse filene til Bilder. Når du har overført, åpner du Bilder og lar programmet søke gjennom Mac-maskinen etter bilder som kan importeres.

Andre filer
Du kan også velge om du vil flytte disse filene under overføringen:

 • Filer fra øverste nivå i den påloggede PC-brukerens hjemmekatalog
 • Ikke-systemfiler som er plassert i Windows- eller Programfiler-mappene
 • Mapper på øverste nivå på brukerens Windows-systemdisk
 • Mapper på øverste nivå på andre lokale disker som er knyttet til PC-en

Outlook Express
Overføringsassistent støtter følgende data fra Outlook Express i Windows XP:

 • Personer flyttes til Kontakter
 • IMAP-innstillinger og -meldinger flyttes til Mail
 • POP-innstillinger og -meldinger flyttes til Mail*

Windows Live Mail
Overføringsassistent støtter følgende data fra Windows Live Mail i Windows Vista og nyere:

 • IMAP-innstillinger og -meldinger flyttes til Mail
 • POP-innstillinger og -meldinger flyttes til Mail*

Windows Mail
Overføringsassistent støtter følgende data fra Windows Mail i Windows Vista og nyere. Det eneste unntaket er Mail-programmet for Windows 8.

 • IMAP-innstillinger og -meldinger flyttes til Mail
 • POP-innstillinger og -meldinger flyttes til Mail*
 • Personer flyttes til Kontakter

Bokmerker
Bokmerker fra Internet Explorer, Safari for Windows og Firefox flyttes til Safari.

iTunes-innhold
iTunes-musikk, iTunes-filmer og andre iTunes-bibliotekfiler flyttes til iTunes på Mac-maskinen.

Systeminnstillinger
Språk- og stedsinnstillinger, startside for nettleseren og tilpasset skrivebordsbilde flyttes til Systemvalg-innstillingene i macOS.

*Overføringsassistent overfører bare Mail- eller Kontakter-data som tilhører den påloggede Windows-brukeren. Hvis du vil overføre data fra en annen brukerkonto, bruker du Overføringsassistent på nytt mens du er logget på en annen Windows-konto. Hver gang du overfører, oppretter Mac-maskinen en ny brukerkonto.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: