Flytt Time Machine-sikkerhetskopier fra én AirPort Time Capsule til en annen

Les om hvordan du flytter eksisterende Time Machine-sikkerhetskopier fra én AirPort Time Capsule til en annen, og om hvordan du bruker en ny AirPort Time Capsule til regelmessig sikkerhetskopiering.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Følg denne framgangsmåten for å kopiere sikkerhetskopier mellom to AirPort Time Capsule-basestasjoner.

Koble til AirPort Time Capsule-basestasjonene

 1. Koble en Ethernet-kabel fra Macen til en LAN-port   på den opprinnelige AirPort Time Capsule.
 2. Koble en annen Ethernet-kabel fra en LAN-port på den opprinnelige AirPort Time Capsule til en LAN-port på den nye AirPort Time Capsule.

Merk: La kabelen for internettforbindelse være koblet til WAN-porten på den opprinnelige AirPort Time Capsule. Ikke koble noen Ethernet-kabel til WAN-porten   på den nye AirPort Time Capsule ennå.

Stopp sikkerhetskopiering til den opprinnelige AirPort Time Capsule

Før du kan kopiere filer fra en AirPort Time Capsule til en annen, må du slå av Time Machine på eventuelle Macer som sikkerhetskopierer til den.

 1. På Macen velger du Systemvalg fra Apple-menyen.
 2. Klikk på Time Machine-symbolet i Systemvalg-vinduet som åpnes. 
 3. Skyv Time Machine-bryteren til Av-stilling.

Kopier sikkerhetskopiene til den nye AirPort Time Capsule

 1. Åpne et nytt Finder-vindu.
 2. Velg den opprinnelige AirPort Time Capsule i Finder-sidepanelet.
 3. Klikk på knappen «Koble til som» i Finder-vinduet, og skriv inn passordet for AirPort Time Capsule.
 4. Aktiver det opprinnelige AirPort Time Capsule-volumet i Finder ved å dobbeltklikke på det.
 5. Åpne et nytt Finder-vindu.
 6. Velg den nye AirPort Time Capsule i Finder-sidepanelet.
 7. Klikk på knappen «Koble til som» i Finder-vinduet, og skriv inn passordet for AirPort Time Capsule.
 8. Aktiver det nye AirPort Time Capsule-volumet i Finder ved å dobbeltklikke på det.
 9. Dra bildet av sikkerhetskopidisken fra den opprinnelige AirPort Time Capsule til den nye AirPort Time Capsule i Finder. 


Time Machine-sikkerhetskopifilene dine blir kopiert. Dette kan ta en stund, avhengig av størrelsen på sikkerhetskopien. Hvis du ikke ser begge basestasjonene i sidepanelet, velger du Finder > Valg… > Sidepanel og påser at «Tilkoblede tjenere» og «Bonjour-maskiner» er avmerket.

Konfigurere den nye AirPort Time Capsule

Når kopieringen er fullført, konfigurerer du den nye AirPort Time Capsule for nettverket ditt. Det kan hende du må flytte internettforbindelsen fra WAN-porten på den opprinnelige AirPort Time Capsule til WAN-porten  på den nye AirPort Time Capsule som en del av konfigurasjonen av den nye AirPort Time Capsule. Se dokumentasjonen som fulgte med AirPort Time Capsule, for å få informasjon om hvordan du konfigurerer den.

Start sikkerhetskopiering til den nye AirPort Time Capsule

Når du er klar til å bruke den nye AirPort Time Capsule til sikkerhetskopiering, følger du denne framgangsmåten.

 1. Åpne Systemvalg fra Apple-menyen.
 2. Klikk på Time Machine-symbolet i Systemvalg-vinduet.
 3. Klikk på Velg sikkerhetskopidisk-knappen.
 4. Velg den nye AirPort Time Capsule i skjemaet som vises, og klikk deretter på Bruk disk.
 5. Sørg for at Time Machine-bryteren er satt til PÅ.
 6. Lukk Systemvalg-vinduet.

Den nye AirPort Time Capsule vil nå bli brukt til sikkerhetskopiering. 

Publiseringsdato: