Hvis du ikke kan sende eller motta meldinger på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ser et varsel når du sender en melding, eller hvis du ikke kan sende eller motta meldinger.

Prøv denne fremgangsmåten først

 1. Start enheten på nytt:
 2. Sjekk nettverksforbindelsen. For å sende en melding som iMessage eller MMS trenger du mobildata- eller Wi-Fi-tilkobling. For å sende en SMS-melding må du ha mobilnettverksforbindelse. Hvis du slår på Wi-Fi-anrop, kan du sende SMS-meldinger via Wi-Fi.
 3. Hør med operatøren din for å se om meldingstypen du prøver å sende – for eksempel MMS eller SMS – er støttet.
 4. Hvis du prøver å sende MMS-gruppemeldinger på iPhone, går du til Innstillinger > Meldinger og slår på MMS-meldinger. Hvis du ikke ser valget om å slå på MMS-meldinger eller Gruppemeldinger på iPhone, er det ikke sikkert at operatøren din støtter denne funksjonen.
 5. Sørg for at enheten din har nok lagringsplass til å motta bilder og videoer.
 6. Sørg for at du har oppgitt riktig telefonnummer eller e-postadresse for kontakten.

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ser en Venter på aktivering-melding.

Hvis du fortsatt trenger hjelp, finner du problemet nedenfor slik at du vet hva du kan gjøre videre.

Hvis du ser et rødt utropstegn

Hvis du prøver å sende en melding og du ser utropstegn-symbolet med en varselmelding som sier Ikke levert, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Sjekk nettverksforbindelsen.
 2. Trykk på utropstegn-symbolet, og trykk deretter på Prøv på nytt.
 3. Hvis du fortsatt ikke ser meldingen, trykker du på utropstegn-symbolet. Deretter trykker du på Send som tekstmelding. Meldingspriser kan gjelde. Ta kontakt med operatøren for å få mer informasjon.

Hvis du ser en grønn meldingsboble

Hvis du ser en grønn meldingsboble i stedet for en blå en, ble den meldingen sendt med MMS/SMS i stedet for iMessage. Det er flere årsaker til dette:

 • Personen du sender meldingen til, har ikke en Apple-enhet.
 • iMessage er slått av på din eller mottakerens enhet. For å sjekke om iMessage er slått på for enheten din går du til Innstillinger > Meldinger > iMessage.
 • iMessage er midlertidig utilgjengelig på din eller mottakerens enhet.

Finn ut hva forskjellen på iMessage- og MMS-/SMS-meldinger er.

Hvis du mottar meldinger på én enhet, men ikke på den andre

Hvis du har en iPhone og en annen iOS-enhet, som for eksempel en iPad, kan iMessage-innstillingene dine være angitt til å motta og starte meldinger fra Apple-ID-en din i stedet for telefonnummeret ditt. For å se om telefonnummeret ditt er angitt til å sende og motta meldinger, går du til Innstillinger > Meldinger, og trykker deretter på Send og motta.

Hvis du ikke ser telefonnummeret ditt, kan du koble iPhone-nummeret ditt til Apple-ID-en din slik at du kan sende og motta iMessage-meldinger fra telefonnummeret ditt. Du kan også konfigurere Videresending av tekstmelding slik at du kan sende og motta MMS- og SMS-meldinger på alle Apple-enhetene dine.

Hvis du har problemer med en gruppemelding

Hvis du er i en gruppemelding og slutter å motta meldinger, sjekker du om du har forlatt samtalen. Åpne Meldinger og trykk på gruppemeldingen. Hvis du ser en melding som sier at du forlot samtalen, har du enten forlatt samtalen eller blitt fjernet fra gruppemeldingen. Du kan bare bli med i gruppen på nytt hvis noen i gruppen legger deg til.

Slik starter du en ny gruppemelding:

 1. Åpne Meldinger og trykk på Skriv ny-knappen  for å starte en ny melding.
 2. Skriv inn telefonnumrene eller e-postadressene til kontaktene dine.
 3. Skriv inn meldingen din, og trykk deretter på Send-knappen send melding.

Hvis du har andre problemer med en gruppemelding, må du kanskje slette samtalen og starte en ny. Slik sletter du en gruppemelding:

 1. Åpne Meldinger og finn samtalen du vil slette.
 2. Sveip til venstre over samtalen.
 3. Trykk på Slett.

Når du sletter en melding, kan du ikke få den tilbake. Hvis du vil lagre deler av en melding, tar du et skjermbilde. For å lagre et vedlegg i en melding trykker du og holder inne vedlegget, trykker på Mer og deretter på Lagre.

Les mer

Publiseringsdato: