Slik tilbakestiller du NVRAM eller PRAM på Mac

Hvis Macen har problemer relatert til innstillinger som er lagret i NVRAM eller PRAM, kan det hjelpe å tilbakestille disse.

NVRAM (nonvolatile random-access memory) er en liten mengde minne som Macen bruker til å lagre enkelte innstillinger, slik at den får tilgang til disse på en rask måte. PRAM (Parameter RAM) lagrer lignende informasjon, og fremgangsmåten for å tilbakestille NVRAM og PRAM er den samme.

Innstillinger som kan lagres i NVRAM, inkluderer lydvolum, skjermoppløsning, valg av startdisk, tidssone og nyere informasjon om kjernepanikk. Innstillingene som lagres i NVRAM, avhenger av hvilken Mac du har, og hvilke enheter du bruker med den.

Hvis du opplever problemer relatert til disse innstillingene eller andre, kan det hjelpe å tilbakestille NVRAM. Hvis Macen for eksempel starter fra en annen disk enn den du har valgt i Startdisk-valgene, eller hvis et spørsmålstegn vises et øyeblikk når Macen starter, må du kanskje tilbakestille NVRAM.

Slik tilbakestiller du NVRAM

Tilvalg-tastplussKommando-tastplussP-tastplussR-tast

Slå av Macen, og slå den deretter på og hold umiddelbart nede disse fire tastene samtidig: Tilvalg, Kommando, P og R. Du kan slippe tastene etter omtrent 20 sekunder. I løpet av denne perioden kan det virke som at Macen omstarter.

Hvis Macen bruker et firmwarepassord, gjør ikke denne tastekombinasjonen noen ting, eller den fører til at Macen starter fra macOS-gjenoppretting. For å tilbakestille NVRAM må du først slå av firmwarepassordet.

Når Macen er ferdig med å starte, kan du åpne Systemvalg og justere eventuelle innstillinger som ble tilbakestilt, for eksempel lydvolum, skjermoppløsning, valg av startdisk eller tidssone.

Les mer

  • Hvis du bruker en stasjonær Mac i stedet for en bærbar maskin, og innstillinger som lydvolum eller tidssone tilbakestilles hver gang du slår av og kobler fra Macen, må du kanskje bytte batteriet inni maskinen. Dette lille batteriet er på hovedkortet i maskinen, og det hjelper NVRAM med å beholde innstillinger når Macen er frakoblet. Du kan ta med Macen til en Apple-serviceleverandør for å bytte batteriet.
  • Hvis du opplever problemer med dvale, vekking, strøm, lading av batteriet i en bærbar Mac eller andre strømrelaterte symptomer, må du kanskje tilbakestille SMC (systemadministreringskontroll).
Publiseringsdato: