Hvis iPhone, iPad eller iPod touch ikke får forbindelse med et Wi-Fi-nettverk

Få hjelp med å koble til Wi-Fi på iPhone, iPad eller iPod touch.

Sjekk at ruteren er på, og at du er innenfor rekkevidde

Hvis du er for langt fra Wi-Fi-ruteren, får du ikke noe signal, så påse at du er innenfor rekkevidde. 

 

Sjekk at Wi-Fi er på, og at du kan se nettverket

Gå til Innstillinger > Wi-Fi og påse at Wi-Fi er slått på. Trykk på navnet på Wi-Fi-nettverket for å koble til. En blå hake ved siden av nettverksnavnet betyr at du er tilkoblet.

Hvis du ser Automatisk tilkobling deaktivert,, trykker du på og slår på automatisk tilkobling.

Oppgi Wi-Fi-passordet hvis du blir bedt om det

Hvis du blir bedt om det, oppgir du passordet for Wi-Fi-nettverket. Få hjelp hvis du ikke kjenner passordet.

Selv om du angir riktig passord, kan det hende du ser meldingene «kunne ikke koble til nettverket» eller «feil passord». Omstart alle enhetene, og prøv deretter å angi passordet på nytt.

 

Se etter problemer med Wi-Fi-nettverket

Hvis iOS oppdager et problem med Wi-Fi-tilkoblingen din, kan du se en Wi-Fi-anbefaling under navnet på Wi-Fi-nettverket du er tilkoblet. Du kan for eksempel se varselmeldingen «Ingen internett-tilkobling.» Trykk på Wi-Fi-nettverket for å få mer informasjon.

Kontroller kabler og tilkoblinger

Hvis du fremdeles ikke får forbindelse med nettverket eller kommer på internett, påser du at ruteren er koblet til modemet og er slått på.

 

Omstart

Prøv å starte iOS-enheten på nytt. Sånn starter du iPhoneiPad eller iPod touch på nytt.

Start deretter ruteren og kabel- eller DSL-modemet på nytt. For å omstarte ruteren eller modemet kobler du det fra og deretter til igjen. 

Når du har omstartet alle enhetene, ser du etter om problemet er løst.

  

Får du fremdeles ikke forbindelse?

Nullstill nettverksinnstillingene. Trykk på Innstillinger > Generelt > Nullstill > Nullstill nettverksinnstillinger. Da nullstilles også Wi-Fi-nettverk og passord, mobilnettinnstillinger og VPN- og APN-innstillinger du har brukt tidligere.

Få mer hjelp

  • Hvis du har forbindelse med et Wi-Fi-nettverk, men ikke kommer på internett, prøver du å bruke Wi-Fi-nettverket på andre enheter. Hvis du ikke kommer på internett med de andre enhetene, kan tjenesten være nede. Ring kabelselskapet eller internett-leverandøren for å få hjelp.
  • Prøv å få forbindelse med et Wi-Fi-nettverk på et annet sted. Hvis enheten får forbindelse, trenger du hjelp med Wi-Fi-nettverket. Hvis enheten ikke kan koble til noen Wi-Fi-nettverk, kontakter du Apple.
  • Oppdater Wi-Fi-ruteren med den nyeste firmwaren, og påse at ruteren støtter Apple-produktet. For å få mer informasjon kontakter du produsenten av ruteren.
Publiseringsdato: