Endre språket på iPhone eller iPad

Du kan endre språkinnstillingene på iPhone eller iPad hvis de er feil, eller hvis du utilsiktet har byttet til et språk du ikke forstår.

Åpne Innstillinger-appen

 

 

En iPhone som viser Hjem-skjermen med symbolet for Innstillinger-appen forstørret.

Trykk på Generelt

 

 

En iPhone som viser Innstillinger-appen med alternativet Generelt uthevet, under Skjermtid.

Velg Språk og region

 

 

En iPhone som viser menyen Generelle innstillinger med alternativet Språk og region uthevet.

Trykk på Legg til språk

 

 

En iPhone som viser Språk og region-menyen med Legg til språk uthevet.

Velg språk

 

 

En iPhone som viser listen over tilgjengelige systemspråk med fransk uthevet.

Velg primærspråket ditt

Et varsel vil spørre deg hvilket språk du vil bruke som primærspråk. Når enheten har oppdatert språket, skal den automatisk vise språket du har valgt.

 

En iPhone som viser et varsel som lyder: «Vil du bruke fransk som hovedspråk?» Alternativene som vises, er Bruk fransk, Bruk engelsk (USA) og Avbryt.

Publiseringsdato: