Slette bilder fra Min bildestrøm

Du kan slette bilder fra Min bildestrøm på iPhone, iPad, iPod touch og Mac.

Hva skjer når du sletter bilder?

Når du sletter et bilde fra Min bildestrøm, slettes det fra Min bildestrøm-visningen på alle de støttede enhetene dine etter at du kobler hver enhet til Wi-Fi eller Ethernet.

Når du fjerner bilder fra Min bildestrøm, slettes ikke følgende typer bilder:

 • Bilder du har kopiert til Bibliotek-fanen eller Nylige-albumet på iOS-enheten
 • Bilder som du har importert til Bilder-appen
 • Bilder du har kopiert til en mappe på en PC som ikke inngår i Min bildestrøm

Når du har slettet et bilde, kan det hende at det fortsatt vises på iPhone, iPad eller iPod touch hvis det er mer enn 30 dager gammelt og du har færre enn 1000 bilder i Min bildestrøm.

Slett bilder

Bruk fremgangsmåten nedenfor til å slette bilder fra Min bildestrøm.

På iPhone, iPad eller iPod touch

 1. Åpne Bilder-appen.
 2. Trykk på Albumer-fanen.
 3. Trykk på Min bildestrøm.
 4. Trykk på Marker.
 5. Trykk på ett eller flere bilder. Du vil se et hakemerke på bildene du markerer.
 6. Trykk på papirkurvknappen . Trykk på Slett [antall] bilder.

På Mac

 1. Åpne Bilder-programmet.
 2. Klikk på Min bildestrøm-albumet i sidepanelet. 
 3. Klikk på bildene du vil slette.
 4. Gå til Bilde på menylinjen > Fjern [antall] bilder fra album.

Du kan også klikke på bildet, høyreklikke og deretter velge Slett bilde.

Hvis du ikke ser Min bildestrøm

Kontroller at enheten din oppfyller systemkravene for Min bildestrøm og at Min bildestrøm er slått på for hver enhet:

 • iPhone, iPad eller iPod touch: Trykk på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > Bilder. Hvis du bruker iOS 10.2 eller eldre, trykker du på Innstillinger > iCloud > Bilder.
 • Åpne Bilder-programmet på Macen, og velg deretter Bilder > Valg > iCloud.
 • På Apple TV velger du Innstillinger > Brukere og kontoer > [standard bruker].
 • PC: Åpne iCloud for Windows, trykk på Bilder eller Bildestrøm, og så Alternativer.

Hvis Min bildestrøm ikke er slått på, sletter du bilder fra Bilder-appen i stedet. 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: