Slik bruker du Wallet på iPhone, iPod touch og Apple Watch

Med Wallet kan du ha kredittkort, debetkort og forhåndsbetalte kort samt kundekort, ombordstigningskort, kinobilletter, verdikuponger, bonuskort, student-ID-kort med mer samlet på ett sted.

Med Wallet kan du bruke kort på iPhone til å sjekke inn på flyplasser, få og løse inn bonuser, komme inn på kino eller løse inn verdikuponger. Kort kan gi deg nyttig informasjon som saldoen på et kaffekort, utløpsdatoen for en verdikupong, setenummeret ditt på en konsert og så videre. Ved noen skoler i USA kan du kanskje bruke student-ID-kort på iPhone og Apple Watch.

Hvis du vil legge til betalingskort i Wallet, kan du lese hvordan du konfigurerer Apple Pay.

Trykk på Wallet-appsymbolet  for å åpne Wallet-appen på iPhone eller iPod touch. Du kan også bruke Søk til å finne den.

Trykk på Wallet-appsymbolet  for å åpne Wallet-appen på Apple Watch.


Bonuskort i Wallet-appen

Slik legger du til et kort i Wallet

Legg til i Apple Wallet-symbolet

Du kan legge til kort i Wallet på flere måter:

På iPhone eller iPod touch

 • Bruk apper som har Wallet aktivert (rull nedover i Wallet, velg Rediger kort, og trykk på Finn apper for Wallet).*
 • Skann en strekkode eller QR-kode (rull nedover i Wallet, velg Rediger kort, trykk på Skann kode, og bruk iPhone-kameraet til å skanne).*
 • Hvis du betaler med Apple Pay hos en støttet forhandler og du får en varsling, trykker du på Wallet-varslingen.
 • Bruk Mail eller Meldinger.
 • Bruk en nettleser.
 • Del via AirDrop.
 • Bruk Macen.
 • For student-ID-kort bruker du skolens app for administrering av elevkontoer.
 • For bilnøkler kan du bruke appen til bilprodusenten, legge til nøkler via e-post eller bruke informasjonsskjermen i bilen.

Hvis du ikke ser et alternativ for å legge til noen type kort eller billett i Wallet, kontakter du utstederen for å få bekreftet at de støtter Wallet-kort.

Du må kanskje trykke på Legg til i Apple Wallet og deretter trykke på Legg til oppe til høyre på kortet. Eller du kan se en lokalmeny med en Legg til-knapp som du kan trykke på for å legge kortet ditt til i Wallet.

*Hvis du ikke har noen kort i Wallet, kan det hende at Rediger kort ikke vises.

På Apple Watch

 • Følg instruksjonene i e-posten du fikk av kortutstederen.
 • Hvis kortutstederen har en app, åpner du appen.
 • Hvis du får en varsling fra utstederen, trykker du på Legg til.

Fjern kort fra Wallet-skjermen

Slik fjerner du et kort fra Wallet

Du kan fjerne kort fra Wallet på flere måter:

På iPhone eller iPod touch

 1. Bla nedover i Wallet, og velg Rediger kort. 
 2. Trykk på pilknappen.
 3. Trykk på Slett.

Du kan også trykke på kortet du vil fjerne, trykke på Mer-symbolet, rulle nedover og trykke på Fjern kort.

Slik fjerner du flere kort samtidig:

 1. Bla nedover i Wallet, og velg Rediger kort. 
 2. Trykk på  ved siden av kortet du vil fjerne. 
 3. Trykk på Slett.

Når du trykker på Slett, fjernes kortet også fra Wallet på Apple Watch.

Varsling på låst skjerm om kort i Wallet-appen

Slik bruker du et kort i Wallet

Du kan bruke kort i Wallet på iPhone, iPod touch og Apple Watch.

Noen kort vises kanskje automatisk basert på tid og sted. For eksempel vises kanskje ombordstigningskortet ditt når du kommer til flyplassen. Hvis kortet ditt har et kontaktfritt-symbol, kan det hende at du kan bruke det på steder som har dette symbolet.

Symbolet for et kontaktfritt kort

Du må kanskje låse opp enheten for å se kortet og deretter skanne det eller trykke på det.

Det finnes to måter å bruke kort på med iOS 9 og nyere og iPhone 6 eller nyere1:

 • Hvis du har et kredittkort, debetkort, forhåndsbetalt kort, kundekort eller bonuskort i Wallet som fungerer med Apple Pay, åpner du Wallet ved å dobbeltklikke på Hjem-knappen fra låst skjerm. På iPhone X eller nyere dobbeltklikker du på sideknappen. 
 • Hvis du har slått på Automatisk valg for et bonuskort, et gavekort eller en billett, trykker du på en kortvarsling eller et kort i Wallet. Deretter holder du iPhone nær den kontaktløse leseren. Du må kanskje godkjenne med Touch ID eller Face ID.

På Apple Watch

 • Hvis du har et kontaktfritt kort og du ser en varsling, trykker du på varslingen for å se mer informasjon.
 • Hvis ikke det er noen varslinger, dobbeltklikker du på sideknappen og holder Apple Watch maksimalt noen centimeter fra leseren med skjermen mot leseren.

Endre kortinnstillinger-skjermen i Wallet-appen

Velg kortalternativer i Wallet

Du kan endre kortinnstillingene i Wallet på iPhone og iPod touch.

Trykk på et kort, og trykk deretter på Mer-knappen Mer-symbolet for å se innstillinger og mer informasjon. Herfra kan du 

 • fjerne kortet fra Wallet
 • dele kortet (ikke alle kort kan deles)
 • oppdatere kortet ved å dra nedover
 • åpne eller installere appen som er relatert til det kortet
 • slå Oppdater automatisk på eller av for å tillate at kortet mottar oppdateringer fra utstederen
 • slå Vis på låst skjerm på eller av for å vise kortet basert på tid og sted
 • slå Automatisk valg på eller av, slik at kortet velges når du har angitt det

Informasjonsskjermen kan også vise nyttig informasjon, for eksempel butikkens/selgerens kontaktinformasjon.

Hvis du vil endre rekkefølgen for et kort, trykker og holder du på kortet. Deretter kan du dra det til en ny plassering. Endringene oppdateres på alle enhetene dine. Du kan også dra et kort fremst blant kortene i Wallet for å gjøre det til standardkortet for Apple Pay.

Få kortvarslinger

Du kan få varslinger om ting som oppdateringer av flyreiser og salg i butikker i nærheten på iPhone, iPod touch og Apple Watch.2

På iPhone eller iPod touch

 1. Åpne Wallet, og trykk på kortet.
 2. Trykk på Mer-symbolet.
 3. Trykk på Tillat varslinger-knappen for å slå varslinger for dette kortet på eller av.

Hvis du vil slå varslinger på for alle kortene, går du til Innstillinger > Varslinger > Wallet. Slå på Tillat varslinger, og slå på de varslene du vil motta.

På Apple Watch

Hvis du vil få varslinger fra Wallet, inkludert når et kort endres, for eksempel utgangen på ombordstigningskortet, følger du denne fremgangsmåten:

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone.
 2. Velg Min Apple Watch-fanen, rull ned, og trykk på Wallet og Apple Pay.
 3. Trykk på Gjør som iPhone under varslingene.

Få hjelp

Hvis kortet ikke vises på låst skjerm når du forventer det, kan du åpne Wallet og markere kortet for å skanne det. Når et kort ikke vises, kan det skyldes at:

 • stedstjenestene er slått av
 • funksjonen Foreslå på låst skjerm er slått av for det kortet
 • forretningen ikke støtter denne funksjonen

 

1. Hvis du vil bruke Apple Pay til kjøp i butikker i Japan, må du ha iPhone 8, iPhone 8 Plus eller nyere. Eller du kan bruke en iPhone 7 eller iPhone 7 Plus som er kjøpt i Japan. Finn ut hvordan du ser om en enhet er kjøpt i Japan.

2. Noen butikker/selgere tillater kanskje ikke varslinger.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: