Bruke Wallet på iPhone eller iPod touch

Med Wallet kan du holde kreditt-, debet- og forhåndsbetalte kort samt kundekort, boardingkort, kinobilletter, kuponger og bonuskort med mer samlet på ett sted.

     

Med Wallet kan du bruke kort på iPhone til å sjekke inn på flyplasser, få og løse inn bonuser, komme inn på kino eller innløse verdikuponger. Kort kan omfatte nyttig informasjon som saldoen på et kaffekort, en verdikupongs utløpsdato, setenummer på en konsert og så videre.

Legge inn kort

Du kan legge inn kort i Wallet på flere måter:

 • med Wallet-aktiverte apper
 • med Mail eller Meldinger
 • via en nettleser
 • ved å lese av en strekkode eller QR-kode
 • ved å dele via AirDrop
 • Fra Mac-en
 • ved å trykke på et Wallet-varsel som du fikk etter å ha betalt med Apple Pay hos en støttet forhandler    

Hvis du ikke ser noe alternativ for å legge inn et kort, en billett eller annen tjeneste i Wallet, kontakter du forretningen for å få bekreftet at de støtter Wallet-kort.

Konfigurer Apple Pay

Med iPhone 6 og iPhone 6 Plus eller nyere1 kan du legge til kreditt-, debet- og forhåndsbetalte kort i Wallet for å betale med Apple Pay når du kjøper noe.

I Japan kan du også legge til Suica-kort i Apple Pay.

I USA kan du sende og motta penger fra venner og familie med Apple Pay og Apple Pay Cash.2

Finn ut mer om å konfigurere Apple Pay.

     

Bruke kort

Noen kort vises automatisk på riktig tid og sted fordi de inneholder informasjon som er basert på tid og sted. Boardingkortet kan for eksempel bli vist når du kommer til flyplassen. Skyv for å låse opp enheten og vise og skanne kortet.

Her er to raske måter å bruke kort på med iOS 9 og nyere og iPhone 6 eller nyere1:

 • Hvis du har et kreditt-, debet-, forhåndsbetalt kort eller kundekort i Wallet eller et bonuskort som fungerer med Apple Pay, åpner du Wallet ved å dobbeltklikke på Hjem-knappen eller sideknappen på iPhone X. 
 • Hvis du slo på Automatisk valg for å få et bonuskort, kundekort eller en billett, bruker du det kortet ved å holde iPhone inntil den kontaktfrie leseren med fingeren på Touch ID eller bruker Face ID på iPhone X.

Hvis du ønsker automatisk underretning om ting som flightoppdateringer eller verdikuponger og salg i butikker i nærheten, følger du denne framgangsmåten:

 1. Trykk på Innstillinger > Varslingssenter > Wallet.
 2. Slå på Varsler eller Banner-varslinger.

     

Endre kortinnstillinger

Trykk på et kort og deretter på informasjonssymbolet på kortet for å se innstillingene og få mer informasjon. Du kan gjøre følgende fra informasjonsskjermen: 

 • slette kortet
 • dele kortet Ikke alle kort kan deles.
 • oppdatere kortet ved å dra nedover
 • åpne eller installere appen som er relatert til det kortet
 • slå Automatiske oppdateringer på eller av
 • slå Foreslå på låst skjerm på eller av
 • slå Automatisk valg på eller av for kontaktfrie kort

Informasjonsskjermen kan også vise annen nyttig informasjon om kortet, som kontaktinformasjon for forretningen.

Redigere kort

Du kan fjerne kort raskt med iOS 11:

 1. Rull ned og trykk på Rediger kort. 
 2. Trykk på  ved siden av kortet du vil slette. 
 3. Trykk på Slett eller Slett alle for å bekrefte. 

Hvis du vil ordne rekkefølgen på kortene dine, trykker du på et kort og holder nede, deretter kan du dra det til en ny plassering. Endringene oppdateres på alle enhetene dine.

Hvis du vil gjøre kortet til standard for Apple Pay, drar du kortet fremst blant kreditt-, debet- og de forhåndsbetalte kortene i Wallet.

Bruke iTunes Pass

Du kan overføre penger i Apple-ID-en din for å handle raskt og effektivt fra iTunes Store, App Store og iBooks Store uten å finne fram et fysisk kort.

Når du skal legge inn iTunes Pass i Wallet, går du til App Store > Løs inn > Komme i gang med iTunes Pass. Deretter kan du overføre penger til iTunes Pass. Du kan også overføre penger til iTunes Pass i Apple Store-butikker i de fleste land og regioner.

Få hjelp

Hvis kortet ikke vises på låst skjerm når du forventer det, kan du åpne Wallet og markere kortet for å skanne det. Når et kort ikke vises, kan det skyldes at:

 • stedstjenestene er slått av
 • funksjonen Foreslå på låst skjerm er slått av for det kortet
 • forretningen ikke støtter denne funksjonen

 

1. Hvis du vil bruke Apple Pay til kjøp i butikker i Japan, må du ha en iPhone X, iPhone 8 eller iPhone 8 Plus. Eller du kan bruke en iPhone 7 eller iPhone 7 Plus som ble kjøpt i Japan. Finn ut hvordan du ser om enheten er kjøpt i Japan.

2. Sende og motta penger med Apple Pay og Apple Pay Cash-kort er tjenester som tilbys av Green Dot Bank, medlem av FDIC. Finn ut mer om vilkårene.

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: Wed Jun 20 04:15:56 GMT 2018