Bruke Wallet på iPhone eller iPod touch

Med Wallet kan du holde kreditt-, debet- og forhåndsbetalte kort samt kundekort, boardingkort, kinobilletter, kuponger og bonuskort med mer samlet på ett sted.

Med Wallet kan du bruke kort på iPhone til å sjekke inn på flyplasser, få og løse inn bonuser, komme inn på kino eller innløse verdikuponger. Kort kan omfatte nyttig informasjon som saldoen på et kaffekort, en verdikupongs utløpsdato, setenummer på en konsert og så videre.

Hvis du vil legge til betalingskort i Wallet, kan du lese hvordan du konfigurerer Apple Pay.


Legge inn kort

Du kan legge inn kort i Wallet på flere måter:

 • med Wallet-aktiverte apper(Rull nedover i Wallet, velg Rediger kort., og trykk på Finn apper for Wallet.)
 • Skann en strekkode eller QR-kode (rull ned i Wallet, trykk på Rediger kort, trykk Skann kode, og bruk iPhone-kameraet til å skanne.)
 • ved å trykke på et Wallet-varsel som du fikk etter å ha betalt med Apple Pay hos en støttet forhandler
 • med Mail eller Meldinger
 • via en nettleser
 • Deling via AirDrop
 • Fra Mac-en
 • Opprett et iTunes Pass

Hvis du ikke ser noe alternativ for å legge inn et kort, en billett eller annen tjeneste i Wallet, kontakter du forretningen for å få bekreftet at de støtter Wallet-kort.

Du må kanskje trykke på Legg til i Apple Wallet og deretter trykke på Legg til i øverst til høyre på kortet. Eller du kan se en lokalmeny med en Legg til-knapp du kan trykke på for legge kortet ditt til i Wallet.

 

Fjern kort

Slik fjerner du et kort:

 1. Bla nedover i Wallet, og velg Rediger kort. 
 2. Trykk på pilknappen.
 3. Trykk på Slett.

Eller trykk på kortet du vil fjerne, trykk på , rull ned, og trykk på Fjern kort.

Slik fjerner du flere kort samtidig:

 1. Bla nedover i Wallet, og velg Rediger kort. 
 2. Trykk på  ved siden av kortet du vil slette. 
 3. Trykk på Slett.

 

Bruke kort

Noen kort vises automatisk på riktig tid og sted fordi de inneholder informasjon som er basert på tid og sted. Boardingkortet kan for eksempel bli vist når du kommer til flyplassen. Hvis kortet ditt har et kontaktløst-symbol, kan det hende at du kan bruke det på kortlesere og betalingsterminaler som har dette symbolet.

Du må kanskje skyve for å låse opp enheten før du kan vise og skanne kortet.

Her er to raske måter å bruke kort på med iOS 9 og nyere og iPhone 6 eller nyere1:

 • Hvis du har et kredittkort, debetkort, forhåndsbetalt kort eller kundekort i Wallet eller et bonuskort som fungerer med Apple Pay, åpner du Wallet fra låst skjerm ved å dobbeltklikke på sideknappen på iPhone X. 
 • Hvis du har slått på Automatisk valg for et bonuskort et gavekort eller en billett, bruker du dette kortet ved å trykke på et kortvarsel eller trykke på kortet i Wallet. Deretter holder du iPhone nært den kontaktløse leseren. Du må kanskje autentisere med Touch ID eller Face ID.

Hvis du ønsker varsler om ting som flyvningsoppdateringer eller verdikuponger og salg i butikker i nærheten, følger du denne framgangsmåten:2

 1. I Wallet trykker du på kortet ditt.
 2. Trykk på Mer-knappen.
 3. Trykk på Varslinger-kanppen for å slå varslinger på eller av.

For å aktivere varsler for alle kortene dine går du til Innstillinger > Varslinger > Wallet, slår på Tillat varslinger, og slår på de varslene du vil ha.

Endre kortinnstillinger

Trykk på et kort og trykk deretter på Mer-knappen på kortet for å se innstillingene og mer informasjon. Du kan gjøre følgende fra informasjonsskjermen: 

 • slette kortet
 • dele kortet Ikke alle kort kan deles.
 • oppdatere kortet ved å dra nedover
 • åpne eller installere appen som er relatert til det kortet
 • slå Automatiske oppdateringer på eller av
 • slå Foreslå på låst skjerm på eller av
 • slå Automatisk valg på eller av for kontaktfrie kort.

Informasjonsskjermen kan også vise annen nyttig informasjon om kortet, som kontaktinformasjon for forretningen.

Hvis du vil ordne rekkefølgen på kortene dine, trykker du på et kort og holder nede, deretter kan du dra det til en ny plassering. Endringene oppdateres på alle enhetene dine.

Hvis du vil gjøre kortet til standard for Apple Pay, drar du kortet fremst blant kreditt-, debet- og de forhåndsbetalte kortene i Wallet.

Få hjelp

Hvis kortet ikke vises på låst skjerm når du forventer det, kan du åpne Wallet og markere kortet for å skanne det. Når et kort ikke vises, kan det skyldes at:

 • stedstjenestene er slått av
 • funksjonen Foreslå på låst skjerm er slått av for det kortet
 • forretningen ikke støtter denne funksjonen

 

1. Hvis du vil bruke Apple Pay til kjøp i butikker i Japan, må du ha en iPhone X, iPhone 8 eller iPhone 8 Plus. Eller du kan bruke en iPhone 7 eller iPhone 7 Plus som ble kjøpt i Japan. Finn ut hvordan du ser om enheten er kjøpt i Japan.

2. Noen selgere tillater kanskje ikke varsler.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: