Skjule en brukerkonto i macOS

Les om hvordan du skjuler en brukerkonto i påloggingsvinduet til macOS hvis du må hjelpe en bruker, men ikke vil at han skal se brukerkontoen din når han logger på.

 Denne artikkelen er beregnet for systemadministratorer. Hvis du tror at dette problemet påvirker deg, kan du kontakte systemadministratoren for bedriften eller skolen.

Skjule en brukerkonto i påloggingsvinduet til macOS

1. Logg på som en administrator.

2. Bruk denne Terminal-kommandoen. Erstatt «hiddenuser» med det korte navnet til brukeren du vil skjule:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser IsHidden 1

Brukerkontoen er også skjult i Systemvalg neste gang det åpnes. Denne kommandoen kan ikke brukes med gjestebrukerkontoen. Les om hvordan du administrerer gjestebrukerkontoen.

Vise en skjult brukerkonto

Hvis du vil vise den skjulte brukeren, må du sette brukerens IsHidden-attributt til 0:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser IsHidden 0

Hvis du vil, kan du slette IsHidden-attributtet i stedet.

Skjule hjemmappen og delingspunkt

Du kan flytte hjemmappen til den skjule brukeren til et sted som ikke er synlig fra Finder. Og du kan fjerne delingspunktet Public-mappe til den skjulte brukeren.

Denne kommandoen flytter hjemmappen til «hiddenuser» til /var, som er en skjult katalog:

sudo mv /Users/hiddenuser /var/hiddenuser

Denne kommandoen oppdaterer brukeroppføringen av «hiddenuser» med den nye stien til hjemmappen i /var:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser NFSHomeDirectory /var/hiddenuser

Denne kommandoen fjerner delingspunktet Public-mappe for brukeren med det lange navnet «Hidden User»:

sudo dscl . delete "/SharePoints/Hidden User's Public Folder"
Publiseringsdato: