Skjule en brukerkonto i macOS

Les om hvordan du skjuler en brukerkonto i påloggingsvinduet til macOS hvis du må hjelpe en bruker, men ikke vil at han skal se brukerkontoen din når han logger på.

 Denne artikkelen er beregnet for systemadministratorer. Hvis du tror at dette problemet påvirker deg, kan du kontakte systemadministratoren for bedriften eller skolen.

Skjule en brukerkonto i påloggingsvinduet til macOS

1. Logg på med en administratorkonto.

2. Bruk denne Terminal-kommandoen. Erstatt det korte navnet til brukeren du vil skjule, med hiddenuser:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser IsHidden 1

Brukerkontoen er også skjult i Systemvalg neste gang det åpnes. Denne kommandoen kan ikke brukes med Gjestebruker-kontoen. Finn ut hvordan du administrerer Gjestebruker-kontoen.

Hvis FileVault er aktivert, kan en skjult bruker fremdeles vises i det første påloggingsvinduet når du slår på eller starter datamaskinen på nytt. 

Vise en skjult brukerkonto

Hvis du vil at den skjulte brukeren skal vises igjen i påloggingsvinduet, setter du brukerens IsHidden-attributt til 0:

sudo dscl . create /Users/hiddenuser IsHidden 0

Hvis du vil, kan du slette IsHidden-attributtet i stedet.

Skjule hjemmappen og delingspunkt

Denne kommandoen skjuler hjemmekatalogen «/Users/hiddenuser»:

sudo chflags hidden /Users/hiddenuser

Denne kommandoen fjerner delingspunktet Public-mappe for brukeren med det lange navnet «Hidden User»:

sudo dscl . delete "/SharePoints/Hidden User’s Public Folder"
Publiseringsdato: