Mail-innstillinger du kan trenge fra e-postleverandøren din

Hvis Mail ber deg om å angi e-postinnstillingene manuelt, kan det være nødvendig at du innhenter kontotype, e-posttjenerens adresse og annen informasjon som er nevnt i denne artikkelen.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Mail bruker automatisk de korrekte innstillingene for mange e-posttjenester. Derfor trenger du sjelden mer enn e-postadressen din og passordet for å legge til en e-postkonto på Mac-maskinen eller på iPhone, iPad eller iPod touch. Hvis Mail trenger mer informasjon, må du hente innstillingene i denne artikkelen fra e-postleverandøren din. Du kan skrive ut artikkelen og fylle ut kolonnen Innstilling med informasjonen du trenger.

Navn på innstilling      Innstilling      Beskrivelse
Fullt navn   Velg avsendernavnet ditt slik som du vil at det skal vises i meldinger du sender. Eksempel: Ola Nordmann.
E-postadresse   E-postadressen for denne kontoen, f.eks. olanordmann@example.com.
Innstillinger for tjener for innkommende e-post
Disse innstillingene er for nedlasting av meldinger (motta e-post) fra e-postleverandørens e-posttjener.
Kontotype   Velg IMAP*, POP, Exchange IMAP eller Exchange EWS1, som angitt av e-postleverandøren din. Hvis du bruker en Microsoft Exchange-konto, ser du instruksjonene for konfigurering av Exchange-konto for Mac-maskin eller iPhone, iPad og iPod touch
Beskrivelse   Velg navnet som Mail skal bruke på kontoen, f.eks. Jobb, Skole eller Yahoo. 
Tjener for innkommende e-post (vertsnavn)
  Vertsnavnet for tjeneren for innkommende e-post, f.eks. mail.example.com.
Brukernavn   Brukernavnet ditt for denne kontoen, f.eks. olanordmann. Noen e-postleverandører krever at du bruker hele e-postadressen din som brukernavn.
Passord   Passordet du bruker for å logge på e-postkontoen.
Port
  Portnummeret som tjeneren for innkommende e-post bruker. Vanlige portnumre for innkommende e-post er 143 og 993 for IMAP-kontoer og 110 og 995 for POP-kontoer.
Godkjenning   Velg Passord, MD5, NTLM, Kerberos eller Ingen, som angitt av e-postleverandøren din.
Bruke SSL?

 

Støtter tjeneren for innkommende e-post SSL (Secure Sockets Layer)-kryptering eller TLS (Transport Layer Security)-kryptering? 
Innstillinger for tjener for utgående e-post(SMTP)
Disse innstillingene er for opplasting av meldinger (sende e-post) til e-postleverandørens e-posttjener.
Tjener for utgående e-post (SMTP)
  Vertsnavnet for den utgående SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)-tjeneren, f.eks. smtp.example.com.
Port

 

Portnummeret som tjeneren for utgående e-post bruker. Vanlige portnumre for utgående e-post er 25, 465 og 587.
Bruke SSL?   Støtter tjeneren for utgående e-post SSL-eller TLS-kryptering?
Godkjenning   Velg Passord, MD5, NTLM, Kerberos eller Ingen, som angitt av e-postleverandøren din. Hvis du velger Ingen, trenger du kanskje også innstillingene nedenfor for å sende e-post når du er på et annet nettverk, som delt Internett eller en Internett-kafe.
Innstillinger for tjeneren for utgående e-post (SMTP) når du er på et annet nettverk
Du behøver kun innhente disse innstillingene for bruk utenfor nettverket hvis e-postleverandøren din ikke benytter godkjenning av utgående e-post.
Tjener for utgående e-post (SMTP)   Vertsnavnet for tjeneren for utgående e-post, f.eks. smtp.example.com. 
Port   Portnummeret som tjeneren for utgående e-post bruker.
Bruke SSL?   Støtter tjeneren for utgående e-post SSL-eller TLS-kryptering?
Godkjenning   Velg Passord, MD5, NTLM, Kerberos eller Ingen, som angitt av e-postleverandøren din.

* IMAP (Internet Message Access Protocol) er best hvis du sjekker e-post fra ulike enheter, fordi e-postmeldingene forblir lagret hos e-postleverandøren din helt til du sletter dem. Forutsatt at enhetene dine kan koble til e-posttjenesten din, er postkassen den samme på alle enheter. Hvis du bruker POP (Post Office Protocol) på flere enheter, vises ikke disse endringene på hver enkelt enhet, og nye meldinger som blir levert til én enhet, blir ikke nødvendigvis levert til de andre enhetene dine.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: