Bruke direktelytting sammen med høreapparater som er Made for iPhone

Med direktelytting blir iPhone, iPad eller iPod touch en ekstern mikrofon som sender lyd til et høreapparat som er Made for iPhone. Direktelytting kan hjelpe deg med å høre en samtale i et rom med støy eller høre noen snakke i andre enden av rommet.

Du kan bruke direktelytting på iOS-enheter som fungerer sammen med høreapparater som er Made for iPhone.

Slå på direktelytting

Skjermbilde for høreapparat-instillinger

 1. Trykk på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > MFi-høreapparater.
 2. Trykk på høreapparatet ditt under Enheter.
 3. Trykk på Start direktelytting.
 4. Plasser enheten for personen som du ønsker å høre.

 

Slå av direktelytting

skjermbilde for Direktelytting-innstillinger

 1. Trykk på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > MFi-høreapparater.
 2. Trykk på navnet på høreapparatet under Enheter.
 3. Trykk på Avslutt direktelytting.

 


 skjermbilde som viser Tilgjengelighetssnarvei på iPhone          

Bruke Tilgjengelighetssnarvei

Du kan også bruke Tilgjengelighetssnarveien til å slå Direktelytting på og av eller kontrollere andre av høreapparatets funksjoner. Konfigurer Tilgjengelighetssnarveien slik at Direktelytting er med. For å bruke Tilgjengelighetssnarveien trykker du raskt på Hjem-knappen tre ganger. På iPhone X og nyere trippeltrykker du på sideknappen.

Med Tilgjengelighetssnarveien kan du gjøre disse tingene:

 • Starte eller avslutte direktelytting
 • Se batteribrukstid
 • Juster volumet for det ene høreapparatet eller begge
 • Velge en forhåndsinnstilling for lyd

For å bruke Tilgjengelighetssnarveien fra låst skjerm, går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > MFi-høreapparater, og slår på Styr fra låst skjerm.

skjermbilde som viser avspillingskontrollene på iPhone

Få hjelp hvis du ikke ser Direktelytting

 1. Påse at høreapparatet er koblet til enheten. Du må kanskje koble sammen eller koble til igjen høreapparatet.
 2. Kontroller at høreapparatet ditt vises i enhetsvalg-delen av avspillingskontrollene i Kontrollsenter. 
 3. Hvis du ser et annet tilbehør der, trykker du på det, og deretter velger du høreapparatet ditt i listen som komme fram.

 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: