Bruke direktelytting sammen med Made for iPhone-høreapparater.

Med direktelytting blir iPhone, iPad eller iPod touch en ekstern mikrofon som sender lyd til et Made for iPhone-høreapparat. Direktelytting kan hjelpe deg med å høre en samtale i et rom med støy eller høre noen snakke i andre enden av rommet.

Du kan bruke direktelytting på iOS-enheter som fungerer sammen med Made for iPhone-høreapparat.

Slå på direktelytting

 1. Gå til Innstillinger > Tilgjengelighet, og velg deretter Høreapparater.
 2. Trykk på navnet på høreapparatet under MFi-høreapparater.
 3. Trykk på Start direktelytting.
 4. Plasser enheten foran personen som du ønsker å høre.

 

Slå av direktelytting

 1. Trykk på Innstillinger > Tilgjengelighet, og velg deretter Høreapparater.
 2. Trykk på navnet på høreapparatet under MFi-høreapparater.
 3. Trykk på Avslutt direktelytting.

 


Bruke Tilgjengelighetssnarvei

Du kan også bruke Tilgjengelighetssnarveien til å slå Direktelytting på og av eller kontrollere andre av høreapparatets funksjoner. Konfigurer Tilgjengelighetssnarveien slik at Direktelytting er med. For å bruke Tilgjengelighetssnarveien trykker du raskt på Hjem-knappen tre ganger. På iPhone X og nyere trippeltrykker du på sideknappen.

Med Tilgjengelighetssnarveien kan du gjøre disse tingene:

 • starte eller avslutte direktelytting
 • se batteribrukstid
 • justere volumet for det ene høreapparatet eller begge
 • velge en forhåndsinnstilling for lyd

For å bruke Tilgjengelighetssnarveien fra låst skjerm, går du til Innstillinger > Tilgjengelighet, og deretter velger du Høreapparater og slår på Styr fra låst skjerm.

Få hjelp hvis du ikke ser Direktelytting

 1. Påse at høreapparatet er koblet til iPhone. Du må kanskje sammenkoble det eller koble det til på nytt.
 2. Kontroller at høreapparatet ditt vises i enhetsvalg-delen av avspillingskontrollene i Kontrollsenter. 
 3. Hvis du ser et annet tilbehør der, trykker du på det, og deretter velger du høreapparatet ditt i listen som komme fram.

 

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: