Bruke direktelytting sammen med Made for iPhone-høreapparater

Med direktelytting blir iPhone, iPad eller iPod touch en ekstern mikrofon som sender lyd til Made for iPhone-høreapparater. Direktelytting kan hjelpe deg med å høre en samtale i et rom med støy eller høre noen snakke i andre enden av rommet.

Du kan bruke direktelytting på iOS-enhet som fungerer sammen med Made for iPhone-høreapparater.

Slå på direktelytting

 1. Trykk på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Høreapparater.
 2. Trykk på høreapparatet under Enheter.
 3. Trykk på Start direktelytting.
 4. Plasser enheten for personen som du ønsker å høre.

Slå av direktelytting

 1. Trykk på Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Høreapparater.
 2. Trykk på navnet på høreapparatet under Enheter.
 3. Trykk på Avslutt direktelytting.


           

Bruke Tilgjengelighetssnarvei

Du kan også bruke tilgjengelighetssnarveien til å slå direktelytting av eller på eller kontrollere andre funksjoner for høreapparatet. Du bruker tilgjengelighetssnarveien ved å trykke raskt på Hjem-knappen tre ganger.

Fra tilgjengelighetssnarveien kan du gjøre følgende:

 • Starte eller avslutte direktelytting
 • Vise batterilevetid
 • Justere volumet for ett av eller begge høreapparatene
 • Velge en forhåndsinnstilling for lyd

Hvis du skal bruke Tilgjengelighetssnarvei fra låst skjerm, går du til Innstillinger > Generelt > Tilgjengelighet > Høreapparater og slår på Kontroll på låst skjerm.

Få hjelp hvis du ikke ser direktelytting

 1. Påse at høreapparatet er koblet til enheten. Du må kanskje koble sammen eller koble til igjen høreapparatet.
 2. Kontroller at høreapparatet vises i Kontrollsenter ved siden av AirDrop. Du kan ha valgt en annen lydenhet.
 3. Hvis du ser et annet tilbehør her, trykker du på det og velger høreapparatet fra listen som vises.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: