Boot Camp: Lysstyrkekontroller reagerer ikke lenger etter oppdatering til Windows 8.1

Etter oppgradering fra Windows 8 til Windows 8.1 på MacBook Pro (17-tommers, tidlig 2011 eller sent 2011), regulerer kanskje ikke F1- og F2-tastene lenger lysstyrken på datamaskinens innebygde skjerm.

Utfør en reparasjonsinstallering av Boot Camp 5.1-driverne for å løse dette problemet.

Når du skal utføre en reparasjonsinstallering, vil du trenge en USB-flashstasjon som inneholder de riktige Boot Camp 5.1-driverne for systemet. Hvis du ikke lenger har mediene du brukte til å installere Boot Camp-støttedriverne, kan du lage en ny kopi ved hjelp av Boot Camp-assistent, som finnes i Verktøy-mappen. Bruk assistenten til å laste ned de riktige driverne til en USB-flashstasjon, og avslutt assistenten. Du kan også laste ned driverne fra Apple-nettstedet for kundestøtte og kopiere dem til en USB-flashstasjon som er formatert for Windows. 

Når du har skaffet driverne på USB-medier, bruker du denne fremgangsmåten for å utføre reparasjonsinstalleringen:

 1. Start Mac-maskinen i Windows 8.1.
 2. Sett inn flashstasjonen eller et annet USB-medium som inneholder driverne du lastet ned da du installerte Windows 8.1.
 3. Gå til skrivebordet og åpne Filutforsker.
 4. Dobbeltklikk på flashstasjonsymbolet for å åpne stasjonen.
 5. Finn fram til Boot Camp-mappen og åpne den.
 6. Finn og åpne Setup.exe i denne mappen.
 7. Klikk på Ja ved sikkerhetsmeldingen for brukerkontokontroll.
 8. Et vindu om reparasjon av Boot Camp-tjenester vises. Klikk på Reparer.
 9. Reparasjonen erstatter alle driverne med dem du lastet ned til USB-mediet.
 10. Det vises et vindu som forteller at Boot Camp-installeringen er fullført. Klikk på Fullfør for å lukke installeringsprogrammet.
 11. Når du får spørsmål om omstart, klikker du på Ja for å omstarte Mac-maskinen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: