Gjøre overganger lengre i iMovie for Mac

For å øke varigheten på en overgang mellom to klipp kan du bli nødt til å forkorte ett eller flere klipp

I iMovie kan du legge til en effekt som nedtoning eller overtoning for å få jevne overganger mellom klipp. Du kan også endre varigheten på overgangen etter at du har lagt til den.

Når du forlenger varigheten på en overgang, bruker iMovie flere, ubrukte deler av hvert klipp for å lage overgangen. Hvis det ikke er nok ubrukte deler av klippet, vises det et varsel, og du får ikke gjort overgangen lengre. For å forlenge varigheten på overgangen kan du forkorte klippene på begge sider av overgangen.

Endre lengden på en overgang

  1. Dobbelklikk på en overgang på tidslinjen. 
  2. Angi en ny varighet.
  3. Klikk på Bruk. Klikk på Bruk på alle for å endre varigheten på alle overganger. 

Hvis iMovie ikke lar deg øke varigheten på overgangen mellom to klipp, kan du forkorte ett eller flere klipp.

Forkorte klipp for å gjøre en overgang lengre

  1. Dra enden av det første klippet til venstre i tidslinjen.
  2. Dra begynnelsen av det andre klippet til høyre.
  3. Dobbelklikk på overgangen, angi varigheten, og klikk deretter på Bruk. Hvis du fremdeles ikke kan forlenge overgangen, må du forkorte klippene til du kan angi ønsket varighet.

Les mer

Publiseringsdato: