Hvis du ikke kan øke varigheten på en overgang i iMovie

Hvis en advarsel sier at klippene ikke har nok media til at du kan endre varigheten på en overgang, må du klippe klippet ved siden av overgangen.

Når du bruker iMovie for macOS, har du kanskje behov for å øke varigheten på en overgang mellom klipp, slik at overgangen går tregere. Når du prøver å øke varigheten på overgangen, kan du kanskje se denne advarselen:

Denne advarselen betyr at iMovie trenger mer opptak fra ett av eller begge klippene for å lage overgangen. 

For å øke varigheten på en overgang kan du manuelt klippe klippene ved siden av overgangen.* 

* Hvis du velger «Ikke vis advarselen igjen» i varselmeldingen, klipper iMovie klippene ved siden av en overgang automatisk basert på varigheten du har angitt.

Klippe klipp manuelt

For å øke varigheten på overgangen kan du klippe klippene ved siden av overgangen helt til du kan angi ønsket varighet. 

  1. I tidslinjen holder du pekeren over et klipp på begge sidene av overgangen helt til pekeren endres til klippeverktøyet . Pilen viser i hvilken retning du kan klippe klippet.
  2. Dra klippet mot midten for å redusere varigheten på klippet.
  3. Dobbeltklipp på overgangen, angi ønsket varighet, og klikk deretter på Bruk.
  4. Hvis advarselen vises igjen, må du klippe opptaket mer. Klipp videre helt til du kan angi ønsket varighet.


Bruke overganger i iMovie på iPhone, iPad eller iPod touch

I iMovie for iOS finnes det overganger med fastsatte varigheter – 0,5 sekund, 1 sekund, 1,5 sekund og 2 sekunder. For å legge til en overgang trykker du på symbolet  mellom klipp der du vil legge til en overgang, og deretter trykker du på en overgangstype under tidslinjen. For å endre varighet på overgangen trykker du på ett av overgangsalternativene under tidslinjen. iMovie klipper automatisk klippene for varigheten du angir.


Les mer

Publiseringsdato: