Teste TCP-porttilkobling for Apple-programvare

Hvis du ikke kan koble til med Hjemmedeling eller AirPlay ved å bruke iTunes på en Mac eller PC, må du kontrollere at portene dine er riktig tilkoblet.

Apple-programvare bruker TCP- og UDP-porter til en rekke funksjoner, for eksempel AirPlay og Hjemmedeling. Hvis programvaren har et tilkoblingsproblem, kan du oppleve problemene nedenfor.

 • iTunes oppdager ikke AirPlay.
 • iTunes, Apple TV, iOS eller Remote for iOS oppdager ikke Hjemmedeling.

Kontroller at TCP-portene er åpne. Hvis de ikke er åpne, må du samarbeide med leverandøren av sikkerhetsprogramvaren for å tillate hele listen med porter og tjenester som Apple-produkter bruker, eller for å få hjelp med å avinstallere programvaren.

Før du tester portene

Finn IP-adressen til datamaskinen du vil teste.

 • Hvis du vil teste datamaskinen som du bruker nå, bruker du IP-adresse 127.0.0.1.
 • Hvis du vil teste en annen datamaskin i nettverket, finner du IP-adressen for en Mac eller PC.

På Mac

 1. Velg Apple-menyen () fra menylinjen øverst på skjermen > Systemvalg.
 2. Skriv inn IPv4 i søkeboksen øverst til høyre, og trykk på returtasten.
 3. Nummeret til høyre for IPv4-adresse er IP-adressen du må teste.

På PC

 1. Skriv inn cmd i PC-ens søkefelt, og trykk på returtasten. 
 2. Skriv inn ipconfig og trykk på returtasten. 
 3. Finn IP-adressen på linjen med IPv4-adresse.

Teste portene

Finn TCP-portnummeret for tjenesten du har problemer med, og sjekk deretter portens status på en Mac eller PC.

På Mac

Hvis du tester for et iTunes-problem, må du passe på at iTunes er åpent og kjører i bakgrunnen.

 1. Åpne Nettverksverktøy.
 2. Klikk på fanen Portskanning.
 3. Skriv inn datamaskinens IP-adresse i det første feltet.
 4. Marker «Test kun porter mellom».
 5. I begge portnummerfeltene skriver du inn portnummeret for tjenesten du bruker. Hvis du for eksempel tester AirPlay, skriver du inn 3689 i begge feltene.
 6. Klikk på Skann.

Hvis du ser en åpen TCP-portoppføring, er porten åpen.
 Nettverksverktøy Åpen port

Hvis du ikke ser en åpen TCP-portoppføring, kan porten være blokkert eller den kan ikke nås. Sjekk sikkerhetsprogramvaren som er installert på datamaskinen du tester.

Nettverksverktøy Port blokkert

På PC

Hvis du tester for et iTunes-problem, må du passe på at iTunes er åpent og kjører i bakgrunnen.

 1. Skriv inn cmd i søkefeltet, og trykk på returtasten.
 2. Skriv følgende på én linje. Bruk mellomrom mellom hvert element:
  • telnet 
  • Maskinens IP-adresse
  • Portnummeret for tjenesten du har problemer med

   Hvis du for eksempel skal teste om port 3689 er åpen på datamaskinen du arbeider med i øyeblikket, skriver du følgende:

   telnet 127.0.0.1 3689
    
 3. Trykk tre ganger på returtasten.

Hvis du ser «Command not found» eller «not recognized», må du aktivere Telnet Client for Windows 7 eller 8 eller for Windows 10 og prøve på nytt.

Hvis du ser «400 Bad Request», er porten åpen.

Hvis du ser «Connect failed», kan porten være blokkert eller den kan ikke nås. Sjekk sikkerhetsprogramvaren på datamaskinen du tester.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: