OSX Mavericks: Japansk kotoeri-inndatametode ser noen ganger ut til å generere feil tegn

Når du har mer enn én inndatametode valgt i Mavericks, kan du oppleve at en eller flere av disse tingene skjer:

  • Når både koeteri og et annet språk er konfigurert som tastaturinndatametoder, vil kanskje ikke inndatakilden bruke JIS-tastaturinnstillingen (Japan Industry Standards) som forventet.
  • OS X godtar ikke skjermsparerpassordet, selv om det virker som du skrev passordet riktig.

I OS X Mavericks benytter koeteri det latinske tastaturoppsettet ved ledetekstene som er nevnt ovenfor, ved skriving av japansk tekst. Dette fører til forskjeller i tastaturoppsettet når flere språk er aktivert som inndatakilder. Hvis for eksempel både kotoeri og fransk er aktivert som inndatakilder, vil et japansk tastatur registrere tastetrykket "Q" som en "A" i stedet. 

Du endrer denne virkemåten ved å deaktivere eventuelle ekstra språk ved siden av japansk på fanen Inndatametoder i Tastatur-valgpanelet under Systemvalg.

Publiseringsdato: