Mac-maskiner med Fusion Drive: Slik finner du BOOTCAMP-partisjonen i Windows-installereren

Når du har kjørt Boot Camp-assistent, partisjonert Fusion Drive og startet opp i Windows-installereren, finner du kanskje ikke BOOTCAMP-partisjonen i listen over tilgjengelige partisjoner Windows kan installeres på.

Du finner BOOTCAMP-partisjonen ved å bruke rullefeltet til høyre og rulle ned slik at BOOTCAMP-partisjonen vises i listen. Marker den og klikk på Neste for å fortsette til neste trinn i Windows-installeringsprosessen.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: