GarageBand for Mac (v10.0): Det kan være forskjeller i lyden for Loop-filer mellom Spor og Loopnavigering

Det kan være forskjeller i lyden for enkelte Apple Loop-filer avhengig av om de spilles av i Spor-området eller forhåndsvises i Loopnavigering.

Loop-filene ble kanskje opprettet med Global innstilling for ekko og romklang på. For å løse forskjellen i lyden, må du aktivere Global innstilling for ekko og romklang i Lyd/MIDI-valg i GarageBand 10.

Publiseringsdato: