Varsel om lite strøm på USB-enheter, USB-tastatur og USB SuperDrive

Det kan vises en varselmelding når det er koblet USB-enheter til Mac-maskinens tastatur og en Apple USB SuperDrive er koblet til datamaskinen: «USB-enhet trenger mer strøm.»

usb-strømvarsel

Når du bruker disse enhetene sammen, kobler du dem direkte til Mac-maskinens USB-porter i stedet for tastaturet. Da vil du ikke få varslet om lite strøm. Du kan også koble enhetene til en USB-hub med strømforsyning for å unngå denne meldingen.

Alternativt kan du ganske enkelt koble Apple USB SuperDrive fra datamaskinen så lenge USB-enhetene er koblet til tastaturet.  

Publiseringsdato: