GarageBand for Mac (v10.0): Uventet virkemåte med Audio Units-programtillegg

Du kan oppleve uventet virkemåte med enkelte Audio Units-programtillegg i GarageBand for Mac (v10.0).

GarageBand for Mac er et 64-bits program og fungerer med 64-bits Audio Units-programtillegg. 32-bits Audio Units-programtillegg er ikke kompatible.

Kontakt produsenten av programtillegget for å få en oppdatert versjon som er kompatibel med GarageBand for Mac

Hvis du får problemer med et 64-bits Audio Units-programtillegg i GarageBand, oppdaterer du til GarageBand 10.0.1.

Enkelte Audio Units-programtillegg som krever autorisasjon, må kanskje autoriseres på nytt før du kan bruke dem.
 

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: