Hvis en enhet som deler Internett-forbindelsen med en Mac ikke er tilkoblet Internett

Du kan ha endret innstillingene for Internett-deling mens andre enheter delte tilkoblingen med Wi-Fi.

Hvis du bruker Internet-deling til å dele Internett-forbindelsen fra Mac-maskinen til enheter ved bruk av Wi-Fi, kan det å endre innstillingene for Internett-deling forstyrre Internett-tjenesten til disse enhetene. Følg denne fremgangsmåten for å la de andre enhetene dine koble til på nytt med de nye innstillingene.

  1. Velg Apple-menyen () > Systemvalg, og klikk deretter på Deling. Fjern markeringen for Internett-deling for å slå av Internett-deling.
  2. Omstart Mac-maskinen.
  3. Åpne innstillingene for Deling igjen, og marker deretter Internett-deling for å slå på Internett-deling igjen.
  4. Velg avkrysningsruten Wi-Fi i listen over porter, og klikk deretter på Wi-Fi-valg og velg foretrukket nettverksnavn, kanal og sikkerhetsinnstilling.
  5. Avslutt Systemvalg. De andre enhetene dine bør nå klare å koble til Mac-maskinen over Wi-Fi på nytt og bruke Internett-tilkoblingen til den.
Publiseringsdato: