Hvis du ikke hører en person under en samtale eller i talepost, eller hvis lyden på iPhone ikke er klar

Du hører kanskje ikke den andre personens stemme tydelig når du har en telefonsamtale eller lytter til talepost på iPhone. Du kan også høre spraking, statisk støy eller generelt dårlig lydkvalitet. Les om hva du bør gjøre. 

iPhone-volum og -mottaker

Skru opp volumet

Du kan regulere volumet med volumknappene under en samtale. Sørg for at du kan se volumindikatoren på skjermen når du trykker på volumknappene.

Kontroller tilkoblingene

Hvis iPhone er koblet til hodetelefoner, vil du ikke høre noe gjennom iPhone-mottakeren eller kunne bruke høyttalertelefonen. Følg denne fremgangsmåten, og test etter hvert trinn.

 1. Sørg for at det ikke er koblet noe til hodetelefonutgangen eller Dock-tilkoblingen.
 2. Gå til Innstillinger > Bluetooth og slå Bluetooth av.

Rengjøre mottakeren

iPhone-mottakeren fungerer ikke ordentlig hvis den er blokkert eller skitten.

Følg denne fremgangsmåten, og test etter hvert trinn:

 • Sørg for at det ikke er noe som blokkerer mottakeren, for eksempel et etui eller en skjermbeskytter.
  Hvis du har en ny iPhone, må du fjerne plastfolien på for- og baksiden av enheten.
 • Kontroller mottakeråpningen for å se om den er blokkert eller skitten. Hvis det er nødvendig, rengjør du mottakeråpningen med en liten og myk børste. Sørg for at børsten er ren og tørr.
 • Slå på høyttalertelefonen under en samtale. Hvis du fortsatt ikke hører noe, kan det være problemer med nettverket eller mottaket. Prøv å ringe igjen senere eller et annet sted.

Kontrollere mottakeren

Følg denne fremgangsmåten for å finne ut om problemet har med mottakeren eller nettverket å gjøre:

 1. Åpne appen Taleopptak og ta opp et kort lydklipp. Hvis du ikke har Taleopptak-appen, kan du lese om hvordan du gjenoppretter den.
 2. Trykk på   oppe i høyre hjørne av skjermen for å veksle mellom avspilling via høyttaleren og mottakeren.
 3. Trykk på   for å spille av taleopptaket via mottakeren på enheten.
 4. Hvis du hører taleopptaket og det høres normalt ut (uten forvrengning, spraking eller statisk støy), kan det være et problem med operatørnettverket eller telefonsvarersystemet. Ta kontakt med operatøren for å få mer informasjon.

Omstarte og oppdatere

 1. Omstart iPhone og test på nytt.
 2. Hvis du fremdeles ikke har lyd eller lydkvaliteten er dårlig, oppdaterer du iPhone til nyeste versjon av iOS.

Få mer hjelp

Hvis du har forsøkt disse trinnene og det fremdeles ikke er lyd eller dårlig lydkvalitet fra iPhone, kan du kontakte Apple-kundestøtte.

Finn ut hva du kan gjøre hvis andre ikke hører deg under en samtale.

Publiseringsdato: