AirPort-basestasjoner: Harddisker og Time Machine-kompatibilitet

Lær om hvilke AirPort-basestasjoner som støttes av Time Machine.

Time Machine kan sikkerhetskopiere data på Mac-maskinen til AirPort Time Capsule, eller til en ekstern stasjon som er formatert som Mac OS Extended. Programmet kan også enkelt bruke mer enn én sikkerhetskopidisk i OS X Mountain Lion.

Time Machine fungerer sammen med:

  • AirPort Time Capsules innebygde harddisk (alle modeller)
  • Ekstern USB-harddisk koblet til AirPort Time Capsule (alle modeller)
  • En ekstern harddisk som er koblet til Mac-maskinen

Bruk Time Machine-panelet under Systemvalg til å velge sikkerhetskopidisk(er).

Time Machine støttes ikke med USB-harddisker som er koblet til en AirPort Express- eller AirPort Extreme-enhet.

Publiseringsdato: