Hvis du ikke hører noe lyd eller hører forvrengt lyd fra høyttaleren på iPhone, iPad eller iPod touch

Finn ut hva du kan gjøre hvis du ikke hører stemmen til en annen person tydelig, du hører spraking eller statisk støy, eller du har problemer med lydkvaliteten.

Følg denne framgangsmåten

  1. Hvis enheten har en Ring/lydløs-bryter, flytter du den fremover – mot skjermen på enheten – slik at oransje ikke vises. Hvis du bruker en iPad, kan du også sveipe ned fra øverst i høyre hjørne for å åpne Kontrollsenter og sjekke at Lydløsmodus er av. 
    Ring/lydløs-bryter på iPhone
  2. Åpne Innstillinger > Fokus > Ikke forstyrr, og kontroller at Ikke forstyrr er av.

Kontakt Apple-kundestøtte

Hvis du har kontrollert lydinnstillingene og enheten fortsatt har problemer med lyden, kan du kontakte Apple-kundestøtte for å diskutere servicealternativer.

Hvis du vil prøve flere løsninger på egen hånd

Hvis du foretrekker å prøve flere løsninger selv, kan du følge denne fremgangsmåten. Etter å ha fulgt denne fremgangsmåten, kan det hende du fortsatt må kontakte Apple-kundestøtte for å diskutere servicealternativer.

  1. Fjern alle skjermbeskyttere, filmer og etuier fra enheten din. 
  2. Kontroller at åpningen til høyttaleren ikke er blokkert eller skitten. På iPhone kontrollerer du at mottakeren ikke er blokkert eller skitten. 
  3. Rengjør høyttaleren eller mottakeren med en liten, myk børste hvis det er nødvendig. Sørg for at børsten er ren og tørr.
  4. Gå til Innstillinger > Lyder (eller Innstillinger > Lyder og følbar respons), og dra skyveknappen for Ringelyd og varsler frem og tilbake noen ganger. Hvis du ikke hører noen lyd, eller hvis høyttalerknappen på Ringelyd og varsler-skyveknappen er nedtonet, kan det hende at høyttaleren din trenger service.
  5. Hvis du hører lyd, kan du prøve å ringe med iPhone og slå på høyttalertelefon. Ring noen med FaceTime på iPad eller iPod touch. Hvis du fremdeles ikke kan høre, hører statiske lyder eller det knitrer, kan det være problemer med nettverket eller signalmottaket. Prøv å ringe igjen senere, eller prøv å ringe fra et annet sted.

FaceTime er ikke tilgjengelig i alle land eller regioner.

Publiseringsdato: