Hvis du ikke hører noe lyd eller hører forvrengt lyd fra høyttaleren på iPhone, iPad eller iPod touch

Få hjelp med høyttaleren på iOS-enheten.

Før du følger denne fremgangsmåten, må du kontrollere at høyttaleren virker: Gå til Innstillinger > Lyder (eller Innstillinger > Lyd og følbar respons), og dra skyveknappen Ringelyd og varsler opp eller ned et par ganger.

  • Hvis du ikke hører lyd, kan høyttaleren trenge service. Kontakt Apple-kundestøtte.
  • Hvis du hører lyd, følger du fremgangsmåten nedenfor og kontrollerer lyden etter hvert trinn.

Sjekk lydinnstillingene

Hvis enheten har en Ring/lydløs-bryter, flytter du den fremover – mot skjermen på enheten – slik at oransje ikke vises.

iPhone Ring/lydløs-bryter

Åpne Innstillinger > Ikke forstyrr, og kontroller at Ikke forstyrr er av. Hvis du bruker en iPad, kan du også sveipe ned fra øverst i høyre hjørne for å se Kontrollsenter og sørge for at dempeknappen og Ikke forstyrr-knappen ikke er aktivert.

 

Kontrollere lyden med en app

Åpne en app som har musikk eller lydeffekter, og deretter justerer du volumet med volumknappene eller skyveknappen i Kontrollsenter.

 

Koble hodetelefoner til enheten

Hvis du kan høre lyd fra hodetelefonene, men ikke fra høyttalerne på enheten, kobler du fra hodetelefonene og fjerner støv eller smuss fra hodetelefonkontakten på enheten. 

 

Slå av Bluetooth

Påse at enheten ikke sender lyd til et Bluetooth-tilbehør ved å gå til Innstillinger > Bluetooth og slå av Bluetooth.

 

Start enheten på nytt

Slå av enheten, og slå den på igjen. Kontroller lyden på nytt. Hvis du fremdeles ikke kan høre lyd, kontakter du Apple-kundestøtte.

 

Les mer

Finn ut hva du kan gjøre hvis iPhone står fast i hodetelefonmodus.

Publiseringsdato: