Enkelte enheter fra tredjeparter ser kanskje ikke 5 GHz Wi-Fi-nettverkene til AirPort-basestasjonen

Enkelte Wi-Fi-enheter fra tredjeparter ser kanskje ikke 5 GHz Wi-Fi-nettverk som leveres av AirPort-basestasjoner.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

I de fleste land og regioner kan de fleste Wi-Fi-kanalene på 5 GHz, i henhold til myndighetsregulering, bare brukes på enheter som støtter en funksjon kalt Dynamic Frequency Selection (DFS), noe som tillater at Wi-Fi-utstyr unngår å forstyrre radarinstallasjoner. Mange regionale utgaver av AirPort-basestasjoner støtter DFS for å få tilgang til disse kanalene. Når AirPort-basestasjonen din er konfigurert til å velge kanaler automatisk, kan stasjonen velge en kanal som krever DFS-støtte. Noen Wi-Fi-enheter fra tredjeparter støtter ikke DFS, og de kan derfor ikke bruke disse kanalene. Hvis AirPort-basestasjonen din velger en kanal som Wi-Fi-enheten din fra en tredjepart ikke kan bruke, kan ikke Wi-Fi-enheten se eller koble til AirPort-basestasjonen.

Hvis du vil at Wi-Fi-enheten fra en tredjepart skal se AirPort-basestasjonens 5 GHz Wi-Fi-nettverk, stiller du basestasjonens 5 GHz-kanal på en kanal som Wi-Fi-enheten fra en tredjepart støtter:

  1. Åpne AirPort-verktøy under Programmer > Verktøy
  2. Velg AirPort-basestasjonen du vil konfigurere, og klikk på Rediger.
  3. Klikk på Trådløs og deretter på Alternativer for Trådløs.
  4. Legg merke til 5 GHz-kanalen som AirPort-basestasjonen bruker, og velg en annen kanal fra Kanal-lokalmenyen for 5 GHz-kanalen. Kanalene som vises i lokalmenyen, er ikke DFS-kanaler, og de støttes mest sannsynlig av de fleste Wi-Fi-enheter fra tredjeparter.

Viktig: Når du velger AirPort-basestasjonens 5 GHz-kanal manuelt, kan det oppstå forstyrrelser. Hvis dette skjer, må du prøve forskjellige kanaler til du finner en uten forstyrrelser.

Hvis du endrer kanalen for en AirPort-basestasjon, trenger du ikke å endre kanalen på datamaskiner som er koblet til det trådløse nettverket.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: