Wi-Fi: Gjestenettverksklienter kan kommunisere med hverandre, men kan ikke koble seg til Internett

Datamaskiner og enheter (Wi-Fi-klienter) som er koblet til et gjestenettverk, kan kanskje kommunisere med hverandre, men kan ikke koble seg til Internett.

Det kan skje hvis AirPort-basestasjonen som sørger for gjestenettverket, er konfigurert for å bruke en DNS-tjener i det lokale nettverket.

Basestasjonen må bruke en ekstern DNS-tjener, for eksempel den som Internett-leverandøren tilbyr.

Gjør følgende for å endre DNS-innstillingen: 

  1. Åpne AirPort-verktøy (i Verktøy-mappen).
  2. Velg din AirPort-basestasjon.
  3. Klikk på Rediger.
  4. Klikk på Internett-fanen.
  5. Slett de manuelle IP-adressene som er angitt for DNS-tjenere og IPv6 DNS-tjenere.
  6. Klikk på Oppdater.

Nå vil AirPort-basestasjonen bruke den eksterne DNS-tjeneren, og enheter i gjestenettverket skal kunne koble seg til Internett.

Publiseringsdato: