Hvis du får tidsavbruddfeil med Exchange-kontoer på iPhone, iPad eller iPod touch

En klients ActiveSync-forespørsler kan forårsake en serie av HTTP 500-feil. Disse feilene kan føre til at e-post-, kalender- eller kontaktdata til Exchange på en iOS-enhet lastes inn på nytt. Les hvordan du løser dette for enhetene dine hvis du er en administrator.

Denne artikkelen er beregnet for en Exchange Server-administrator. Hvis du får feil i forbindelse med tidsavbrudd på tilkobling på iPhone, iPad eller iPod touch, må du kontakte Exchange Server-administratoren i bedriften.

En iPhone, iPad eller iPod touch kan få tilkoblingsfeil fra en mellomliggende tjener. Disse feilene forekommer hvis en transaksjon tidsutkobles før postboks-tjeneren og -enheten fullfører en sesjon. Noen ganger er levetiden (TTL – Time to Live) eller hjerteslagintervallet (HBI – heartbeat interval) på de mellomliggende tjenerne kortere enn levetiden til Exchange ActiveSync-transaksjoner. Når dette skjer, kommuniserer ikke enheten og postboks-tjeneren.

Kontroller TTL-innstillingene på de mellomliggende tjenerne mellom iOS-enhetene og postboks-tjeneren. ActiveSync-transaksjoner feiler når disse innstillingene ikke er høyere enn maks TTL.

Identifiser feilen

Når transaksjonen tar lengre tid enn TTL-innstillingene tillater, vises det en feil på enheten. Det kan være en HTTP 500-feil eller en statusfeil 110. Disse feilene kan føre til at kontodataene i den mappen lastes inn på nytt. Forespørsler om å synkronisere en Exchange-kalender kan for eksempel resultere i to 500-feil på rad. Når dette skjer, ber iOS Exchange om å sende all kalenderdata ved neste tilkobling. Dette lar iOS erstatte den lokale bufferen av kalenderdata.

Sjekk ActiveSync-loggen for å finne ut hvilken feil som førte til at dataene ble lastet inn på nytt. Her er et eksempel på en HTTP 500-feil i en ActiveSync-logg:

Hendelsestype: Feil
Hendelseskilde: Server ActiveSync
Datamaskin: Tjener

Beskrivelse: Uventet feil på Exchange-postbokstjener: Tjener: [mintjener.firma.com] Bruker: [bruker@firma.com] HTTP-statuskode: [500]. Kontroller at Exchange-postbokstjeneren fungerer som den skal.

Les om hvordan du identifiserer HTTP- eller Statusfeil i Exchange-logger.

Sette tjenerens hjerteslagintervall (HBI) til 59 minutter

HBI er hvor lenge iOS beregner at det skal gå mellom hver ping til tjeneren. Hvis du er Exchange Server-administrator, setter du HBI til 59 minutter. Les om hvordan du justerer HBI for tjeneren din.

Kontroller tidsavbruddet for alle nettverksbrannmurer

Hvis du er system- eller nettverksadministrator, angir du at alle nettverksbrannmurer skal tidsutløpe etter 30 minutter eller mer. Standardinnstillingen for tidsutløp for enkelte enheter kan være så lite som fem minutter. Gi ping og andre synkroniseringsprosesser nok tid til å bevege seg til postboksen og tilbake. Les om hvordan du angir og bekrefter alle innstillinger for nettverksbrannmurer.

Oppdatere innstillingene på iPhone, iPad eller iPod touch

For å redusere mengden data som synkroniseres til enheten, kan du senke disse innstillingene:

  • Antall dager e-post skal synkroniseres for
  • Tidsrommet for synkronisering av kalenderhendelser
  • Hvor ofte enheten henter data fra tjeneren, og hvor ofte tjeneren sender data til tjeneren

Dette dokumentet vil bli oppdatert når mer informasjon blir tilgjengelig.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: