Diktering på Mac-maskinen fungerer kanskje ikke hvis Internett-forbindelsen filtreres

Diktering krever tilgang til visse Apple-tjenere via Internett-forbindelsen for å fungere.

Diktering fungerer kanskje ikke hvis Mac-maskinen er koblet til et nettverk som bruker en brannmur eller Internett-filtreringsprogramvare som blokkerer tilgangen til nettsteder. Be nettverksadministratoren om å sørge for at disse adressene er tilgjengelig:

Tjeneradresse Port
https://guzzoni.apple.com TCP-port 443

Hvis du skal bruke Diktering når du er frakoblet, aktiverer du Forbedret diktering i Diktering og tale-panelet under Systemvalg mens du fremdeles har forbindelse med Internett. Når Forbedret diktering er ferdig konfigurert, kan du bruke dikteringsfunksjoner uten Internett-forbindelse.

Publiseringsdato: