MacBook Pro (Retina, midten av 2012): Styreflaten kan slutte å svare etter MacBook Pro (Retina) styreflateoppdatering

Styreflaten på din MacBook Pro (Retina, midten av 2012) kan slutte å svare etter installering av MacBook Pro (Retina) styreflateoppdatering. Dette kan skje hvis oppdateringen avbrytes av at datamaskinen settes i dvale.

Hvis du har tilgang til en ekstern mus eller en annen pekeenhet, kobler du den til og installerer oppdateringen igjen. Ikke koble fra strømtilførselen eller la datamaskinen gå i dvale under oppdateringsprosessen.

Følg disse trinnene hvis du ikke har tilgang til en ekstern mus eller annen pekeenhet:

 1. Trykk på Kontroll-Fn-F7 (dette aktiverer alle kommandoer via tastaturet).
 2. Hvis oppdateringsprogrammet er på skjermen, går du til trinn 7. Hvis oppdateringsprogrammet ikke er på skjermen, fortsetter du med trinn 3.
 3. Trykk på Kommando-tabulatortast for å gå til Finder.
 4. Trykk på Kommando-Skift-U for å åpne Verktøy-mappen.
 5. Bruk piltastene til å navigere til «MacBook Pro Trackpad Update» slik at det er uthevet.
 6. Trykk på Kommando-O for å starte programmet.
 7. Ordet «Update» skal være uthevet med blått. Hvis det ikke er det, trykker du på tabulatortasten for å utheve det.
 8. Trykk på mellomromstasten for å starte oppdateringen.
 9. Trykk på returtasten for å bekrefte OK.
 10. Skriv inn administratorpassordet, og trykk på returtasten.
 11. La oppdateringen fullføres. Du må ikke koble fra datamaskinen, la den gå i dvale eller avbryte oppdateringen mens den pågår.
 12. Ordet «Oppdatert» med et grønt avkrysningsmerke vises i fremdriftsboksen når oppdateringen er fullført. Styreflaten skal nå fungere.

 

Publiseringsdato: