GarageBand for iOS: Kan kanskje ikke dele på SoundCloud

Du kan kanskje ikke dele en sang på SoundCloud når du bruker Koble til med Facebook-funksjonen. Du vil kanskje få en melding som sier at "Safari kan ikke åpne siden fordi adressen er ugyldig".

Dette problemet er løst i GarageBand for iOS 1.2.1. Oppdater GarageBand for iOS til nyeste versjon ved å trykke på App Store på enheten og deretter på Oppdateringer.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: