GarageBand for iOS 1.2: "Inn- og utstempling" ikke tilgjengelig under jammeøkt

Ta opp-knappen vil kanskje være utilgjengelig under avspilling i en jammeøkt, slik at du ikke kan "stemple inn eller ut".

Det kan skje hvis en deltaker har valgt et lydopptaker- eller gitarforsterkerspor. Hvis du skal "stemple inn eller ut" under en jammeøkt, velger du et programvareinstrumentspor.

Les mer

Hvis du skal ta opp lydopptaker- eller gitarforsterkerspor på mer enn én deltakers enhet samtidig, slår du på Bandlederkontroll. Trykk på Ta opp på bandlederens enhet.

Publiseringsdato: