Atferden til statusindikatorlyset på Mac

Finn ut mer om atferden til statusindikatorlyset (SIL) og hva de ulike tilstandene betyr.

Statusindikatorlyset (SIL) på Mac mini, Mac Studio og Mac Pro har forskjellige mønstre som avhenger av tilstanden til Macen. Disse mønstrene brukes også på enkelte MacBook-, MacBook Pro-, MacBook Air- og iMac-modeller, men ikke alle Macer har et statusindikatorlys. Hvis du har en Mac Pro, kan du lese mer om atferden til statusindikatorlyset på Mac Pro (2019).


Avslått

Når Macen er avslått, lyser ikke statusindikatorlyset.


Påslått eller i dvalemodus

Når Macen er påslått eller har gått i dvale, lyser statusindikatorlyset jevnt hvitt og blir værende på til datamaskinen slås av. 

På Mac mini-modeller lansert i 2010 eller tidligere, slås statusindikatorlyset av når skjermen slås på. På Mac-modeller lansert i 2014 eller tidligere, pulserer statusindikatorlyset sakte av og på når datamaskinen er i dvale.


Fastvaregjenopprettingsmodus

Hvis Macen er i fastvaregjenopprettingsmodus, blinker statusindikatorlyset raskt gult eller lyser gult, og skjermen kan vise en tom skjerm. Du må kanskje gjenopplive fastvaren på en Mac med Apple-chip eller gjenopplive fastvaren på en Intel-basert Mac. Hvis du fremdeles trenger hjelp, kan du kontakte en Apple-autorisert tjenesteleverandør.


Hvis SIL blinker

Hvis SIL blinker hvitt én eller flere ganger etter at du har slått på datamaskinen, kan det ha oppstått et maskinvareproblem. For å isolere problemet kan du kjøre Apple-diagnostikk.

Publiseringsdato: