Virkemåten til dvaleindikatorlampen på en Mac

Finn ut mer om virkemåten til dvaleindikatorlampen (SIL – Sleep Indicator Light) og hva de ulike tilstandene betyr.

Dvaleindikatorlampen på MacBook, MacBook Air og MacBook Pro har forskjellige virkemåter basert på tilstanden til Macen. Disse virkemåtene oppstår også på noen iMac-, Mac mini- og Mac Pro-modeller, selv om ikke alle Macer har en dvaleindikatorlampe.

Når du trykker på på/av-knappen

Hver gang du slår på Macen utfører den forskjellige maskinvaresjekker, som kalles en Power-On Self-Test (POST).

Hvis SIL blinker én eller flere ganger etter at du slår på datamaskinen og mønsteret gjentar seg etter en kort pause, har datamaskinen kanskje ikke gått gjennom POST uten problemer.

Under oppstart

Når du trykker på på/av-knappen for å slå på datamaskinen, slås også dvaleindikatorlampen på. Når datamaskinen starter, forblir dvaleindikatorlampen slått på til prosessoren (GPU-en) er initialisert og skjermen er slått på. Når prosessoren er ferdig initialisert, slås skjermen på og dvaleindikatorlampen av samtidig. 

På Mac mini-modeller fra 2011 og nyere lyser dvaleindikatorlampen når datamaskinen er slått på.

Under bruk og når skjermen går i dvale

Dvaleindikatorlampen forblir avslått mens datamaskinen brukes. Hvis skjermen slås av, men datamaskinen fortsatt er slått på, slås dvaleindikatorlampen på uten å blinke. Den forblir slik til skjermen slås på igjen, og etter dette slås lampen av igjen.

På Mac mini-modeller fra 2011 og nyere forblir dvaleindikatorlampen slått på når datamaskinen er i bruk. 

Du kan slå på skjermdvale ved å trykke på Kontroll-Skift-Mat ut. For å endre innstillingene for skjermdvale drar du skyveknappen «Skjerm i dvale» i Strømsparer-panelet under Systemvalg.

Under dvale

Når Macen er i dvale, blinker dvaleindikatorlampen sakte av og på. På Mac mini-modeller fra 2018 forblir dvaleindikatorlampen påslått mens datamaskinen er i dvale. Du kan tilpasse virkemåten til Macens dvalefunksjon i Strømsparer-panelet under Systemvalg.

På bærbare Macer lyser ikke dvaleindikatorlampen i det hele tatt hvis batteriet er helt tomt og datamaskinen går i sikker dvale.

Under avslutning

Når du velger Slå av-kommandoen, slår macOS av prosessoren først. Dette gjør at skjermen slås av. Når skjermen slås av, slås dvaleindikatorlampen på. I løpet av de få sekundene avslutningen pågår, men før strømmen er borte fra hovedkretskortet, forblir dvaleindikatorlampen påslått uten å blinke. Når datamaskinen er fullstendig slått av, slås dvaleindikatorlampen av.

På Mac mini-modeller fra 2018 slås dvaleindikatorlampen av når datamaskinen er fullstendig slått av.

Under feilsøking

  • Du kan bruke dvaleindikatorlampen som et visuelt feilsøkingsverktøy for å finne ut om datamaskinen får strøm under oppstart.
  • Hvis dvaleindikatorlampen til en MacBook Air (original, sent 2008 eller midten av 2009) blinker fem ganger under oppstart eller når den vekkes fra dvale, og mønsteret gjentas etter en kort pause, kan batteriet til datamaskinen ha behov for service
Publiseringsdato: