Mac-maskiner: Virkemåten til dvaleindikatorlampen

Denne artikkelen beskriver i detalj virkemåten til dvaleindikatorlampen (SIL - Sleep Indicator Light) og hva de ulike tilstandene betyr.

Merk: Hvis din MacBook, MacBook Air og MacBook Pro har en SIL, vil følgende tilstander inntreffe. Disse tilstandene forekommer også på enkelte iMac- og Mac Pro-modeller, selv om ikke alle Mac-maskiner har en SIL.

SIL-tilstander og virkemåter

POST (Power-On Self-Test)
Hvis SIL blinker én eller flere ganger etter at du trykker på på/av-knappen for å slå datamaskinen på og mønsteret gjentar seg etter en kort pause, har datamaskinen kanskje ikke gått gjennom POST uten problemer.

Oppstart
Når du trykker på på/av-knappen for å slå datamaskinen på, vil SIL også bli slått på. Når datamaskinen starter, vil SIL lyse til prosessoren (GPU) er initialisert og skjermen slår seg på. Hvis GPU initialiseres riktig, vil skjermen slå seg på og SIL slå seg av samtidig. 

Drift og skjermdvale

Når datamaskinen er startet og i drift, vil SIL være slått av.

 

SIL vil forbli av til datamaskinen går i skjermdvaletilstand under drift (skjermen slår seg av, men datamaskinen kjører fortsatt). I denne tilstanden slår SIL seg på og blinker ikke. Den forblir slik til skjermen slår seg på igjen, og da vil SIL slå seg av igjen.

 

Merk: Du kan aktivere skjermdvale via Apple ()-menyen > Systemvalg > Strømsparing, eller ved å trykke på Kontroll-Skift-Mat ut.

 

Maskin i dvale

Når datamaskinen er i dvaletilstand, vil SIL pulsere langsomt av og på. Du kan aktivere Maskin i dvale via Apple ()-menyen > Systemvalg > Strømsparing.

 

Hvis batteriet på bærbare maskiner er helt tomt og datamaskinen går i sikker dvale, vil ikke SIL lyse i det hele tatt.

 

Avslåing

Når du velger Slå av-kommandoen, vil OS X først slå av GPU-en. Det vil føre til at skjermen slås av. Når skjermen slås av, vil SIL slå seg på. De få sekundene avslåingen varer, men før strømmen fjernes fra hovedkretskortet, vil SIL være på og ikke blinke. Når datamaskinen er slått helt av, slås SIL av.

 

Bruk ved feilsøking

  • Du kan bruke SIL til visuell feilsøking for å finne ut om datamaskinen får strøm ved oppstart.
  • MacBook Air (original, sent 2008 og midten av 2009) Batteridiagnostisering Hvis SIL på MacBook Air blinker fem ganger ved oppstart eller etter vekking fra dvale og mønsteret gjentar seg etter en kort pause, trenger kanskje datamaskinens batteri service. Hvis du ønsker mer informasjon, kan du se MacBook Air (original, sent 2008 og midten av 2009): Om batteridiagnostiseringen.

 

Publiseringsdato: