GarageBand for iOS: Ingen lyd inn med Apogee Jam

Hvis du bruker iOS 4 og kobler til en Apogee Jam, kan GarageBand vise en melding om å koble til en mikrofon eller en annen inndataenhet. Hvis du trykker på opptak, kan du se en melding om at enheten ikke har noe lydsignal inn og at du ikke kan ta opp.

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Dette problemet er løst i iOS 5.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: