GarageBand for iOS: Lyd kan kanskje ikke skifte utgang med Apogee Jam

Hvis du bruker en Apogee Jam og du kobler til eller fjerne eksterne høyttalere eller hodetelefoner fra hodetelefonkontakten, skifter kanskje ikke lyden til å spilles via den innebygde høyttaleren, eksterne høyttalere eller hodetelefoner.

Omstart enheten for å løse dette problemet.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: