GarageBand for iOS: Forsinkelse i opptak etter avslåing av AirPlay-, Bluetooth- eller HDMI-signal

Du kan oppleve en forsinkelse i opptak etter å ha slått "AirPlay – Bluetooth – HDMI"-bryteren fra på til av.

Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til Hjem-skjermbildet og åpne GarageBand for iOS på nytt.

Publiseringsdato: