GarageBand for iOS og Logic Remote: Spilling av Touch-instrumenter eller utføring av andre handlinger gir uventede resultater

Når du spiller Touch-instrumenter eller trykker på tastkommandoer, kan det utføres en uventet handling:

  • Veksler mellom programmer
  • Åpner fleroppgavelinjen
  • Åpner Kontrollsenter
  • Går til Hjem-skjermen
  • Utfører en uventet handling når du løfter fingeren, ikke når du trykker med den

Dette kan skje hvis du har slått på Fleroppgavebevegelser (bare iPad) eller tilgang til Kontrollsenter fra programmer. Disse innstillingene er slått på som standard:

  1. Slå av Fleroppgavebevegelser i Innstillinger > Generelt.
  2. Slå av Tilgang fra programmer i Innstillinger > Kontrollsenter.
Publiseringsdato: