Hvis Mail avsluttes uventet ved visning av enkelte meldinger

Når Mail prøver å vise en e-postmelding som har feil utforming eller er skadet, kan programmet avsluttes uventet.

Mail kan avsluttes når programmet prøver å vise en melding som har feil utforming eller er skadet, og kan fortsette å gjøre dette så lenge meldingen er valgt. Følg denne fremgangsmåten for å slette meldingen og løse problemet:

  1. Trykk på og hold Shift-tasten mens du åpner Mail. Dette sørger for at Mail åpnes uten at noen melding eller postkasse er valgt.
  2. Hvis Mail åpnes uten noen synlige vinduer, velger du Fil > Nytt visningsvindu.
  3. Skjul meldingsvinduet i Mail ved å dra den tynne skillelinjen mellom den og meldingslisten. Dra skillelinjen til Mail bare viser meldingslisten og meldingsvinduet er skjult. I denne visningen må du dobbeltklikke på meldinger for å lese dem.
  4. Klikk én gang på meldingen som forårsaker problemet for å velge den uten å åpne den. Trykk deretter på Slett.

Hvis Mail fortsetter å avsluttes når du åpner programmet, kan du kontakte Apple-kundestøtte.

Publiseringsdato: