Hvis Mail avsluttes uventet ved visning av visse meldinger

Mail kan avsluttes uventet når programmet viser en melding som har feil utforming eller er skadet. 

Denne artikkelen har blitt arkivert og oppdateres ikke lenger av Apple.

Mail kan avsluttes når programmet viser en melding som har feil utforming eller er skadet, og kan fortsette å gjøre dette så lenge meldingen er valgt. Følg denne fremgangsmåten for å slette meldingen og løse problemet:

  1. Åpne Mail og hold straks Skift-tasten nede helt til Mail har startet fullstendig. Dette sørger for at Mail åpnes uten at noen melding eller postkasse er valgt.
  2. Skjul meldingsvinduet i Mail ved å dra den tynne skillelinjen mellom den og meldingslisten. Dra skillelinjen til Mail bare viser meldingslisten og meldingsvinduet er skjult. I denne visningen må du dobbeltklikke på meldinger for å lese dem.
  3. Klikk én gang på meldingen som forårsaker problemet for å velge den uten å åpne den. Så trykker du på Slett eller velger Melding > Flytt til > Papirkurv. 
Publiseringsdato: