Løse problemer som er forårsaket av endringer på rettigheter på objekter i Hjem-mappen

Hvis du endrer lese- eller skriverettighetene på objekter i Hjem-mappen, kan det hende du må tilbakestille rettighetene for å unngå enkelte problemer.

Hjem-mappen  inneholder mange filer og mapper som programmer på Macen har rettighet til å lese eller endre. Hvis du bruker Få info eller andre metoder for å endre disse rettighetene, kan du for eksempel oppleve følgende problemer:

 • Endringer du gjør i Systemvalg lagres ikke etter at du lukker Systemvalg.
 • Endringer du gjør til Dock blir ikke lagret etter at du logger ut av brukerkontoen.
 • Vinduer som var åpne sist du logget ut eller lukket et program (før du endret rettighetene), åpnes igjen etter at du logger inn eller åpner programmet.
 • Du blir bedt om administratornavn og -passord når du flytter enkelte objekter i Hjem-mappen.
 • Du får gjentatte meldinger om at macOS må reparere biblioteket for å kunne kjøre programmer.
 • Når du lagrer endringer til et objekt, får du en melding om at filen er låst eller at du ikke har rettighet til å lagre.
 • Preview, TextEdit eller andre sandkasseprogrammer avsluttes uventet når de åpnes.
 • Du får et varsel om at det ikke er mer ledig plass på startdisken til programminne.
 • Aktivitetsovervåkningen viser at Safari eller SafariDAVClient bruker store mengder systemressurser.
 • Macen er treg.
 • iTunes sier at enheten ikke kan synkroniseres.
 • Bilder og videoer du importerer til Bilder eller iPhoto vises ikke i programmet, men vises i Finder. Eller biblioteket ditt må oppdatere eller velges på nytt hver gang du åpner Bilder eller iPhoto.

Tilbakestille rettigheter

Hvis problemet oppstod etter å ha endret rettighetene på objekter i Hjem-mappen , følger du denne fremgangsmåten for å tilbakestille rettighetene.

 1. Velg Gå > Hjem fra menylinjen i Finder. Hjem-mappen din åpnes.
 2. Velg Arkiv > Vis info. Det åpnes et Info-vindu for Hjem-mappen din.
 3. Hvis delen Deling og rettigheter nederst i vinduet ikke er åpen, klikker du på trekanten for å åpne den.
 4. Hvis låseknappen nederst i vinduet er låst lås , klikker du på låsen og angir administratornavn og -passord.
 5. Klikk på Handlinger-menyen  nederst i vinduet, og velg «Bruk på underliggende objekter». Klikk på OK for å bekrefte handlingen. En fremdriftslinje vises øverst i vinduet.
 6. Når fremdriftslinjen fullfører, åpner du Terminal-programmet fra Verktøy-mappen under Programmer-mappen.
 7. Lim inn eller skriv diskutil resetUserPermissions / `id -u` i Terminal, og trykk deretter på returtasten.
  På tastaturer med amerikansk oppsett er tegnet ` rett over tabulatortasten.
 8. Hvis Terminal viser en melding om at tilbakestilling av rettighetene feilet, går du videre til neste del.
 9. Når prosessen er fullført, omstarter du Macen.

Hvis Terminal viser en melding om at tilbakestilling av rettighetene feilet

Hvis du får en melding som at tilbakestilling av rettighetene på brukerens Hjem-mappe feilet i forrige trinn (feil -69841), følger du denne fremgangsmåten.

Hvis Macen bruker macOS Mojave

 1. Avslutt Terminal.
 2. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, klikk på Sikkerhet og personvern, og klikk deretter på Personvern.
 3. Klikk på låsen , og angi deretter administratorpassordet.
 4. Velg Full disktilgang fra listen til venstre. 
 5. Legg til Terminal blant programmene med full disktilgang: Bruk enten Legg til-knappen , eller dra Terminal-programmet til området ovenfor. 
 6. Åpne Terminal, og skriv deretter chflags -R nouchg ~.
 7. Skriv diskutil resetUserPermissions / `id -u` igjen.
 8. Når prosessen er fullført, omstarter du Macen.
 9. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, klikk på Sikkerhet og personvern, og klikk deretter på Personvern.
 10. Klikk på låsen , og angi deretter administratorpassordet.
 11. Velg Full disktilgang fra listen til venstre. 
 12. Du kan nå fjerne Terminal fra programmene med full disktilgang, eller du kan fjerne avkrysningsruten ved siden av Terminal. 

Hvis Macen bruker macOS High Sierra eller eldre

 1. Skriv chflags -R nouchg ~.
 2. Skriv diskutil resetUserPermissions / `id -u` igjen.
 3. Når prosessen er fullført, omstarter du Macen.
Publiseringsdato: