Få hjelp med bruk av iCloud-kontakter, -kalendere og -påminnelser

Se hva du kan gjøre hvis du trenger hjelp. Endringer du gjorde på én enhet, dukket for eksempel ikke opp på alle enhetene.

Prøv denne fremgangsmåten først

Kontroller at iCloud-kontakter, -kalendere og -påminnelser er tilgjengelige. Hvis det er et aktivt problem, kan du prøve på nytt når det er løst. Forsøk disse trinnene dersom det ikke er problemer.

Husk å sikkerhetskopiere kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine, slik at du ikke mister noe. 

Sjekk om du fremdeles trenger hjelp etter hvert trinn:

 1. Se etter oppdateringer til iPhone, iPad, iPod touchMac eller PC. Hvis du vil bruke iCloud, må enhetene dine oppfylle systemkravene
 2. Se om innstillingene for dato og klokkeslett på iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller PC er riktige. 
 3. Kontroller at du er logget på iCloud med samme Apple-ID på alle enhetene dine, og kontroller innstillingene dine.
  • Trykk på Innstillinger > iCloud på iPhone. Kontroller Apple-ID-en, og sørg for at du aktiverer det du vil oppdatere (Kontakter, Kalendere eller Påminnelser).
  • På en Mac-maskin velger du Apple-menyen > Systemvalg > iCloud. Kontroller Apple-ID-en, og sørg for at du velger det du vil oppdatere (Kontakter, Kalendere og Påminnelser). 
  • Åpne iCloud for Windows på PC. Sjekk Apple-ID-en og sørg for at du velger det du ønsker å oppdatere (Mail, Kontakter, Kalendere og Oppgaver). Påminnelser kalles Oppgaver i iCloud for Windows. 
 4. Åpne Safari, og gå til www.apple.com/no/ for å kontrollere tilkoblingen din. Få hjelp med tilkobling til Internett om du ikke får åpnet siden. 
 5. Åpne et sikkert nettsted, f.eks. Apple-ID-kontosiden, for å se om du har tilgang til port 443. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få hjelp dersom nettsiden ikke åpnes. Safari må ha tilgang til port 443 for å oppdatere informasjonen din i iCloud. 
 6. Ikke overskrid datagrensene dine. Hvis du overskrider grensen, oppdateres ikke dataene dine.

Prøv fremgangsmåten for enheten din nedenfor hvis du fortsatt trenger hjelp. 

Følg fremgangsmåten for enheten din

Velg enheten din, og finn ut hva du må gjøre videre.

iPhone, iPad eller iPod touch

Etter hvert trinn må du kontrollere kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine. 

Oppdater kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine

Slik oppdater du kalenderne og påminnelsene dine: 

 1. Åpne Kalender-appen, og trykk på Kalendere-fanen.
 2. Trekk ned listen for å oppdatere både hendelser og påminnelser.

Slik oppdaterer du kontaktene dine:

 1. Åpne Kontakter-appen, og trykk på Grupper øverst til venstre. 
 2. Sveip nedover på listen for å oppdatere gruppene dine. 

Angi iCloud-kontakter, -kalendere eller -påminnelser som standard

Dersom kontakter, kalendere og påminnelser er i iCloud, oppdaterer iCloud informasjonen din automatisk. Sjekk om informasjonen din er i iCloud eller en tredjepartskonto, f.eks. Google eller Yahoo. Deretter endrer du standardkontoen til iCloud.

Se hvilken konto kontaktene dine er i: 

 1. Åpne Kontakter-appen, og trykk på Grupper øverst til venstre.
 2. Fjern markeringen av Alle [konto]-valget for eventuelle tredjepartskontoer, som Gmail eller Yahoo.
 3. Kontroller at Alle iCloud er markert.
 4. Trykk på Ferdig for å se listen over kontaktene dine. Hvis du ikke ser kontakten du ønsker, er den lagret i en annen konto.
 5. Du kan importere kontakten fra en tredjeparts tjeneste til iCloud.

Angi iCloud som standardkonto for kontaktene dine i iOS 8 eller nyere versjoner:

 1. Trykk på Innstillinger > Kontakter.
 2. Trykk på Standardkonto.
 3. Velg iCloud.

Se hvilken konto kalenderne dine er i: 

 1. Åpne Kalender-appen og trykk på en hendelse for å åpne den. 
 2. Trykk på kalendernavnet for å se om hendelsen er i en iCloud-kalender.

Sett en iCloud-kalender som standardkalender:

 1. Trykk på Innstillinger > Kalender.
 2. Trykk på Standardkalender. 
 3. Trykk på en kalender under iCloud for å bruke den som standard.

Se hvilken konto påminnelsene dine er i: 

 1. Åpne Påminnelser-appen og trykk på listenavnet øverst til venstre for å se alle listene dine.
 2. Se om listen er lagret på enheten eller i iCloud. Åpne en liste, og trykk på Rediger. Hvis du ser Deling, er listen din i iCloud.

Når du oppretter en påminnelse, kan du velge å lagre den i iCloud eller på iOS-enheten.

Sjekk appinnstillingene

Sørg for at iCloud-kontaktene, -kalenderne og -påminnelsene dine er konfigurert til å vises i Kontakter- eller Kalender-appen:

 • Åpne Kontakter-appen, og trykk på Grupper øverst til venstre. Kontroller at Alle iCloud er markert.
 • Åpne Kalender-appen, og trykk på Kalendere-fanen. Kontroller at Alle iCloud er markert. 

Endre hvor ofte kalenderne og påminnelsene dine oppdateres: 

 1. Trykk på Innstillinger > Kalender, eller trykk på Innstillinger > Påminnelser.
 2. Trykk på Synkroniser.
 3. Hvis Alle hendelser eller Alle påminnelser er valgt, velger du en spesifikk tidsramme i stedet, f.eks. Hendelser eller Påminnelser 1 måned bak i tid. Hvis en spesifikk tidsramme er valgt, velger du Alle hendelser eller Alle påminnelser i stedet. 
 4. Trykk på Hjem-knappen. 
 5. Vent noen minutter. Åpne Kalender-appen, trykk på Kalender-fanen og sveip nedover for å oppdatere.

Kalenderen iCloud-bursdager oppdateres daglig, så du ser kanskje ikke endringer i bursdager i Kalender-appen før neste dag.

Start Kontakter-, Kalender- eller Påminnelser-appen på nytt

 1. Dobbeltklikk på Hjem-knappen for å se de åpne appene.
 2. Finn appen og sveip opp for å lukke den.
 3. Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til Hjem-skjermen.
 4. Vent et minutt og åpne deretter appen på nytt.

Slå iCloud-kontakter, -kalender eller -påminnelser av og på igjen

 1. Trykk på Innstillinger > iCloud.
 2. Sveip for å slå av Kontakter, Kalendere og Påminnelser.
 3. Hvis du ser kalendere eller påminnelser på iCloud.com eller andre enheter, kan du velge Slett fra min [enhet]. Hvis ikke, velger du Behold på min [enhet].
 4. Vent i noen minutter, og slå deretter på Kontakter, Kalendere eller Påminnelser igjen.

Start iPhone, iPad eller iPod touch på nytt

Hold Dvale/våkne-knappen nede og skyv på skyveknappen for å slå av. Slå enheten på igjen.

Mac

Etter hvert trinn må du kontrollere kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine.

Oppdater kalenderne og påminnelsene dine

Du kan oppdatere kalenderne og påminnelsene dine via Kalender-appen:

 1. Åpne Kalender-appen.
 2. Velg Vis > Oppdater kalendere.

Kalenderen iCloud-bursdager oppdateres hver time, så du ser kanskje ikke endringer i bursdager i Kalender-appen før en time har gått.

Kontroller standardkontoen for kalendere

Om du lagrer og redigerer hendelsene dine i iCloud i stedet for en annen konto, som Min Mac, Exchange eller Google, oppdaterer iCloud kalenderne dine automatisk. Hvis du bruker flere kontoer på Mac-maskinen, som iCloud, Gmail og Yahoo, må du sørge for at iCloud er standardkontoen for kalendere:

 1. Åpne Kalender-appen.
 2. Velg Kalender > Valg.
 3. Sørg for at en av iCloud-kalenderne er standardkonto på Generelt-fanen.

Du må kanskje avslutte og åpne Påminnelser på nytt på Mac-maskinen når du har konfigurert iCloud-påminnelser. Sørg for at du konfigurerer kontoen din i Påminnelser på riktig måte:

 1. Åpne Påminnelser-appen.
 2. Velg Påminnelser > Kontoer.
 3. Klikk på iCloud-fanen, og kontroller at du er logget på med Apple-ID-en.

Slå av iCloud Kalender og iCloud Påminnelser, og slå dem på igjen

 1. Avslutt Kalender- og Påminnelser-appen.
 2. Velg Apple-menyen > Systemvalg og klikk på iCloud.
 3. Fjern markeringen for Kalendere og Påminnelser (Kalendere og Påminnelser i OS X Mountain Lion). 
  Trykk på Slett fra Mac på OS X Mountain Lion og Mavericks når du blir spurt om det.
 4. Lukk Systemvalg og vent omtrent ett minutt.
 5. Velg Apple-menyen > Systemvalg og klikk på iCloud.
 6. Velg Kalendere (eller Kalendere og påminnelser i OS X Mountain Lion).
 7. Åpne Kalender og Påminnelser.

Start datamaskinen på nytt

Når du har omstartet datamaskinen, ser du om problemet er løst. 

iCloud.com

Hvis du ikke ser alle oppdateringene dine eller opplever andre problemer, kan du prøve denne fremgangsmåten på iCloud.com:

 1. Oppdater nettleseren din og tøm bufferen.
 2. Hvis du ikke ser oppdateringer fra andre enheter, åpner du en annen app på iCloud.com, f.eks. Mail. Deretter går du tilbake til Kontakter-, Kalender- eller Påminnelser-appen.
 3. Logg av iCloud.com og logg på igjen. 
 4. Slett nettlesingsloggen.

Kalenderen iCloud-bursdager oppdateres daglig, så du ser kanskje ikke endringer i bursdager i Kalender-appen før neste dag.

Hvis du får en iCloud-kalenderforespørsel som er uønsket

Hvis du får en kalenderforespørsel som er uønsket, kan du gi oss beskjed. Logg på iCloud.com med Apple-ID-en din og gå til Kalender-appen. Åpne hendelsen du vil merke som uønsket, klikk på Rapporter uønsket og deretter på OK. Hendelsen slettes automatisk fra Kalender på alle enhetene dine der du er logget på med samme Apple-ID.

Microsoft Windows 

Etter hvert trinn må du kontrollere kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine.

Oppdater Outlook

Trykk på Oppdater Oppdater-symbolet i Outlook.

Lukk iCloud Kontakter, Kalender og Oppgaver, og åpne dem igjen

 1. Lukk Outlook.
 2. Åpne iCloud for Windows.
 3. Fjern markeringen av «Mail, kontakter, kalendere og oppgaver» og klikk på Bruk.
 4. Vent noen sekunder og marker «Mail, kontakter, kalendere og oppgaver», og klikk deretter på Bruk.
 5. Åpne Outlook.

Kontroller at iCloud Outlook-tillegget er aktivt

I Outlook 2010 og nyere:

 1. Klikk på Fil-menyen.
 2. Klikk på Alternativer i venstre panel.
 3. Klikk på Tillegg i panelet til venstre i Outlook-vinduet Alternativer.
 4. Se på listen over tillegg under Aktive programtillegg.
 5. Velg iCloud Outlook-tillegget.

I Outlook 2007:

 1. Velg Klareringssenter på Verktøy-menyen.
 2. Velg Tillegg i den venstre kolonnen.
 3. I listen over tillegg i Aktive programtillegg-delen, velger du iCloud Outlook-tillegget.

Finn ut mer om administrasjon av programtillegg i Microsoft Outlook.

Kontroller standardkontoen din i Outlook

 • I Outlook 2010 og nyere: Velg Fil > Info > Kontoinnstillinger > Datafiler. Hvis iCloud er oppført som standardkonto i Kommentarer-kolonnen, velger du en annen konto og klikker på Bruk som standard.
 • I Outlook 2007: Velg Fil > Administrasjon av datafil > Datafiler. Hvis iCloud er oppført som standardkonto i Kommentarer-kolonnen, velger du en annen konto og klikker på Bruk som standard.

Start datamaskinen på nytt

Når du har omstartet datamaskinen, ser du om problemet er løst.

Få hjelp

Hvis du fremdeles trenger hjelp, kan du kontakte Apple-kundestøtte. Du kan også følge denne fremgangsmåten for å fjerne dupliserte kontakter eller kalendere.

Hvis du ikke finner kalenderne dine i Microsoft Outlook:

 1. Åpne iCloud for Windows og påse at Kalender er slått på.
 2. Åpne Outlook og søk etter informasjonen din i iCloud-mappen. Du kan også se informasjonen din i Slettede objekter i Outlook-mappelisten.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: