Få hjelp med å bruke iCloud-kalender

Les hva du skal gjøre hvis du har problemer med å bruke iCloud-kalender. Endringer du gjør i en kalender, vises for eksempel ikke på alle enhetene dine.

Før du starter

Du kan også få hjelp hvis du ikke kan se, laste ned eller legge til vedlegg i kalenderhendelser

iOS

Kontroller om du fremdeles har problemet etter hvert trinn.

Slå på iCloud-kalender og oppdater enheten

Sjekk Internett-forbindelsen

 1. Åpne Safari og gå til www.apple.com/no. Hvis du ikke kan koble til Internett, vil ikke iCloud-kalendere og -hendelser bli oppdatert i Kalender-appen. Få hjelp med Internett-forbindelsen.
 2. Prøv å åpne et sikkert nettsted fra iOS-enheten for å se om du har tilgang til port 80 og 443. Hvis nettstedet ikke åpnes, har du ikke tilgang. Kontakt Internett-leverandøren for å få hjelp. Safari krever tilgang til port 443 for å pushe oppdateringer mellom iCloud og enhetene dine.

Oppdater kalenderne dine

 1. Åpne Kalender og trykk på Kalendere-fanen for å laste inn kalenderlisten.
 2. Trekk ned på listen for å oppdatere.

Hvis du har problemer med kalenderen iCloud-bursdager, må du huske at den oppdateres én gang i timen. Det kan ta opptil en time før endringer i Bursdag-feltet i iCloud-kontakter vises i iCloud-kalender.

Kontroller standardkontoen for kalendere

Hvis du lagrer og redigerer hendelser ved bruk av iCloud-kontoen i stedet for en tredjeparts konto som Google eller Yahoo, vil iCloud automatisk oppdatere kalenderne dine.

Se hvilken kalenderkonto hendelsene dine blir oppdatert via i iOS 7 og nyere:

 1. Åpne Kalender-appen på enheten og trykk på en hendelse for å vise detaljer om hendelsen. 
 2. Trykk på kalendernavnet for å se om hendelsen oppdateres via en iCloud-kalender.

Hvis enheten bruker flere kontoer som iCloud, Google og Yahoo, kontrollerer du at iCloud-kalenderen bruker standardkontoen for kalendere:

 1. Trykk på Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere > Standardkalender. 
 2. Trykk på en iCloud-kalender for å gjøre den til standardkonto for kalendere.

Endre synkroniseringsinnstillingene

 1. Trykk på Innstillinger > Mail, kontakter, kalendere.
 2. Trykk på Synkroniser under Kalendere. Hvis Synkroniser er satt til Alle hendelser, angir du en bestemt tidsramme, for eksempel Hendelser 1 måned tilbake. Hvis den allerede er angitt til en bestemt varighet, angir du den til Alle hendelser.
 3. Trykk på Hjem-knappen. 
 4. Vent noen minutter. Åpne Kalender, trykk på Kalendere og trekk ned for å oppdatere.

Omstart Kalender

Lukk og omstart Kalender-appen på iOS-enheten.

iOS 7 eller nyere:

 1. Dobbeltklikk på Hjem-knappen for å se de åpne appene.
 2. Finn Kalender-forhåndsvisningsskjermen og dra den opp for å lukke appen.
 3. Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til Hjem-skjermen.
 4. Vent et minutt og åpne Kalender-appen igjen.

Slå iCloud-kalender av og på igjen

 1. Trykk på Innstillinger > iCloud.
 2. Slå av Kalender.
 3. Du kan velge Slett fra min [enhet] hvis dataene finnes på icloud.com/calendar og på minst én av enhetene dine. Hvis ikke velger du Behold på [enhet].
 4. Vent noen minutter før du slår Kalender på igjen.

Start enheten på nytt

Hold Dvale/våkne-knappen nede, og dra skyveknappen når du blir bedt om å slå av. Slå enheten på igjen.

OS X Mountain Lion eller nyere

Kontroller om du fremdeles har problemet etter hvert trinn.

Hvis du får tjenerfeil 507

Hvis du får en melding om at «Tjeneren svarte med '507' på operasjonen CalDAVWriteEntityQueueableOperation», har du overskredet en eller flere begrensninger i iCloud-kalender. Fjern noe kalender- eller påminnelsesdata fra iCloud-kontoen.

Slå på iCloud-kalender og oppgrader programvaren

 • Velg Apple () > Systemvalg, klikk på iCloud og velg Kalendere (eller Kalendere og påminnelser i OS X Mountain Lion).
 • Oppgrader til den nyeste versjonen av OS X som støttes av Mac-maskinen.

Sjekk Internett-forbindelsen

 1. Prøv å gå til www.apple.com/no i Safari. Hvis du ikke kan koble til Internett, vil ikke iCloud-kalendere og -hendelser bli oppdatert i Kalender-appen. Få hjelp med Internett-forbindelsen.
 2. Prøv å åpne et sikkert nettsted fra Mac-maskinen for å se om du har tilgang til port 80 og 443. Hvis nettstedet ikke åpnes, har du ikke tilgang. Kontakt Internett-leverandøren for å få hjelp. Safari krever tilgang til port 443 for å pushe oppdateringer mellom iCloud og enhetene dine.

Kontroller iCloud-kontodetaljene

Gå til Apple () > Systemvalg og klikk på iCloud. Påse at du er logget på den samme iCloud-kontoen som du bruker på de andre enhetene som støttes.

Oppdater kalenderne dine

 1. Åpne Kalender.
 2. Velg Vis > Oppdater kalendere.

Hvis du har problemer med kalenderen iCloud-bursdager, må du huske at den oppdateres én gang i timen. Det kan ta opptil en time før endringer i Bursdag-feltet i iCloud-kontakter vises i iCloud-kalender.

Kontroller standardkontoen for kalendere

Hvis du lagrer og redigerer hendelser i iCloud-delen av Kalender i stedet for en annen kontodel som På maskinen, Exchange eller Google, vil iCloud automatisk oppdatere kalenderne dine.

Hvis du bruker flere kontoer på Mac-maskinen, som iCloud, Gmail og Yahoo, påser du at iCloud er standardkontoen for kalendere:

 1. Åpne Kalender.
 2. Velg Kalender > Valg.
 3. Påse at en av iCloud-kalenderne er standardkonto på fanen Generelt.

Slå iCloud-kalender av og på igjen

 1. Avslutt Kalender.
 2. Velg Apple () > Systemvalg og klikk på iCloud.
 3. Fjern markeringen av Kalendere (eller Kalendere og påminnelser i OS X Mountain Lion). 
  Når du får spørsmål om det i OS X Mountain Lion og Mavericks, klikker du Slett fra Mac.
 4. Lukk Systemvalg og vent omtrent ett minutt.
 5. Åpne Systemvalg og velg iCloud.
 6. Velg Kalendere (eller Kalendere og påminnelser i OS X Mountain Lion).
 7. Åpne Kalender.

Start datamaskinen på nytt.

Start datamaskinen på nytt, og kontroller problemet.

iCloud.com

 • Hvis du har problemer med nettbaserte iCloud-kalendere i icloud.com/calendarkontrollerer du innstillingene i nettleseren.
 • Hvis du ikke får oppdateringer fra andre enheter eller Kalender ikke vises som forventet, bytter du til en annen app. Klikk på iCloud oppe i venstre hjørne av nettleservinduet og velg en annen app, som Kontakter. Gå deretter tilbake til Kalendere.
 • Hvis du har problemer med kalenderen iCloud-bursdager, må du huske at den oppdateres én gang i timen. Det kan ta opptil en time før endringer i Bursdag-feltet i iCloud-kontakter vises i iCloud-kalender.

Hvis du fortsatt har det samme problemet, logger du deg av iCloud:

 1. Klikk på navnet ditt øverst til høyre.
 2. Velg Logg av.
 3. Logg deg på igjen.

Microsoft Windows (Microsoft Outlook)

Kontroller om du fremdeles har problemet etter hvert trinn. 

Undersøk kravene til systemet

Kontroller at PC-en oppfyller iClouds systemkrav.

Sjekk Internett-forbindelsen

 1. Prøv å gå til www.apple.com/no. Hvis du ikke kan koble til Internett, vil ikke iCloud-kalendere og -hendelser bli oppdatert i Outlook. Få hjelp med Internett-forbindelsen.
 2. Prøv å åpne et sikkert nettsted fra PC-en for å se om du har tilgang til port 80 og 443. Hvis nettstedet ikke åpnes, har du ikke tilgang. Kontakt Internett-leverandøren for å få hjelp. Safari krever tilgang til port 443 for å pushe oppdateringer mellom iCloud og enhetene dine.

Kontroller innstillingene

Åpne iCloud for Windows, og kontroller at du er logget på samme iCloud-konto som du bruker på andre enheter som støttes.

Oppdater Outlook

Hvis du nylig har gjort endringer i Outlook som ikke oppdateres til andre enheter (eller omvendt), klikker du på Oppdater-knappen i Outlook.

Slå iCloud-kalender av og på igjen

 1. Lukk Outlook.
 2. Åpne iCloud for Windows.
 3. Fjern markeringen av Mail, kontakter, kalendere og oppgaver, og klikk på Bruk.
 4. Vent noen sekunder. Marker Mail, kontakter, kalendere og oppgaver, og klikk deretter på Bruk.
 5. Åpne Outlook.

Kontroller at iCloud Outlook-tillegget er aktivt i Outlook

I Outlook 2010 og nyere:

 1. Klikk på Fil-menyen.
 2. Klikk på Alternativer i venstre panel.
 3. Klikk på Tillegg ipanelet til venstre i Outlook-vinduet Alternativer.
 4. Se på listen over tillegg under Aktive programtillegg.
 5. Velg iCloud Outlook-tillegget.

I Outlook 2007:

 1. Velg Klareringssenter på Verktøy-menyen.
 2. Velg Tillegg i den venstre kolonnen.
 3. Se på listen over tillegg under Aktive programtillegg.
 4. Velg iCloud Outlook-tillegget.

Kontroller at iCloud ikke er standardkonto i Outlook

 • I Outlook 2010 og nyere: Velg Fil > Info > Kontoinnstillinger > Datafiler. Hvis iCloud er oppført som standardkonto i Kommentarer-kolonnen, velger du en annen konto og klikker på Bruk som standard.
 • I Outlook 2007: Velg Fil > Administrasjon av datafil > Datafiler. Hvis iCloud er oppført som standardkonto i Kommentarer-kolonnen, velger du en annen konto og klikker på Bruk som standard.

Start datamaskinen på nytt.

Når du har omstartet datamaskinen, ser du om problemet er løst.

Finne kalendere i Microsoft Outlook

Les om administrasjon av programtillegg i Microsoft Outlook.

 1. Påse at Kalender er slått på i iCloud for Windows.
 2. Se etter dataene dine i iCloud-mappen i Outlook. Du kan også finne data i Slettede elementer på Outlook-mappelisten.

Hvis du finner kalenderdata i mappen Slettede elementer, er det ikke fordi iCloud har fjernet dem. Når du slår på Mail, kontakter, kalendere og oppgaver i iCloud for Windows, kopierer iCloud kalenderdata fra .pst-standardfilen i Outlook til iCloud. Deretter fjerner iCloud kalenderdata fra .pst-filen ved å plassere dem i mappen Slettede elementer i Outlook. Deretter flyttes dataene til iCloud-datasettet i Outlook, slik at iCloud kan pushe data til og fra Outlook.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Sist endret: