Hvis iCloud-kontakter, -kalendere eller -påminnelser ikke synkroniseres

Se hva du kan gjøre hvis du trenger hjelp. Eksempel: Endringene du gjorde på én enhet, dukket ikke opp på alle enhetene.

Ting du kan sjekke først

Sjekk om du fortsatt trenger hjelp etter hvert av trinnene nedenfor. 

 1. Kontroller systemstatus for iCloud-kontakter, Kalendere og Påminnelser.
 2. Hvis en påminnelse ikke vises på noen enheter, må du sørge for at du har nyeste iOS, iPadOS eller macOS på hver enhet. Oppgraderte påminnelser og delte påminnelser i iOS 13 eller nyere, eller macOS Catalina eller nyere, er ikke kompatible med tidligere versjoner av iOS eller macOS. Finn ut mer.
 3. Sørg for at innstillingene for dato og klokkeslett på iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller PC er riktig.
 4. Sørg for at du er logget på iCloud med samme Apple-ID på alle enhetene dine. Deretter kontrollerer du at du har slått på Kontakter, Kalendere og Påminnelser* i iCloud-innstillingene.
 5. Sjekk internett-forbindelsen. Åpne Safari og gå til www.apple.com/no. Hvis du ikke kan åpne siden, kan du lese om hva du skal gjøre.
 6. Sjekk at du har tilgang til sikre nettsteder. Åpne Safari og gå til Apple-ID-kontosiden. Ta kontakt med internettleverandøren din for å få hjelp dersom nettstedet ikke åpnes.
 7. Sjekk at du ikke har overskredet lagringsgrensen for iCloud eller lagringsgrenser for iCloud-kontakter, -kalendere og -påminnelser.

* På en PC med Outlook 2016 eller nyere kalles Påminnelser for Oppgaver.

Følg fremgangsmåten for enheten din

Prøv fremgangsmåten for enheten din nedenfor hvis du fortsatt trenger hjelp.

iOS 13 og iPadOS eller nyere

Kontroller kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine etter hvert trinn. 

Oppdater kontaktene og kalenderne dine

For å oppdatere kontaktene dine åpner du Kontakter og sveiper ned på listen. For å oppdatere kontaktgruppene dine, trykker du på Grupper øverst i venstre hjørne og sveiper deretter ned på listen. 

Slik oppdaterer du kalenderne dine:

 1. Åpne Kalender-appen.
 2. Trykk på Kalendere-fanen.
 3. Sveip ned på listen for å oppdatere hendelsene.

Sjekk appinnstillingene

 1. Sørg for at du har slått på Kontakter, Kalendere og Påminnelser på enheten.
 2. Hvis du bruker flere grupper eller kontoer i Kontakter- eller Kalendere-appen, må du sørge for at iCloud-kontakter og -kalendere er satt til å vises:
  • Åpne Kontakter-appen, og trykk på Grupper i øvre venstre hjørne. Kontroller at Alle iCloud er markert.
  • Åpne Kalender-appen, og trykk på Kalendere-fanen. Sørg for at alle iCloud-kalenderne er valgt. 
 3. Endre hvor ofte kalenderne dine oppdateres:
  1. Trykk på Innstillinger og deretter Kalender.
  2. Trykk på Synkroniser.
  3. Hvis Alle hendelser er valgt, velger du en spesifikk tidsramme i stedet, for eksempel Hendelser 1 måned tilbake i tid. Hvis en spesifikk tidsramme er valgt, velger du Alle hendelser i stedet. 
  4. Gå tilbake til Hjem-skjermen. 
  5. Vent noen minutter, og åpne deretter Kalender-appen. Trykk på Kalendere-fanen, og sveip ned for å oppdatere.

Kalenderen iCloud-bursdager oppdateres daglig, så du ser kanskje ikke endringer i bursdager i Kalendere-appen før neste dag.

Angi iCloud-kontakter, -kalendere eller -påminnelser som standard

Dersom kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine er i iCloud, oppdaterer iCloud informasjonen automatisk. Hvis informasjonen din er i en tredjepartskonto, som Google eller Yahoo, kan du endre standardkontoen din til iCloud. Når du endrer standardkonto til iCloud, flyttes ikke eksisterende informasjon fra en tredjepartstjeneste til iCloud.

Kontakter

Slik ser du hvilken konto kontaktene er i:

 1. Åpne Kontakter-appen, og trykk på Grupper i øvre venstre hjørne.
 2. Fjern markeringen for Alle [konto]-valget for eventuelle tredjepartskontoer, for eksempel Gmail eller Yahoo.
 3. Kontroller at Alle iCloud er markert.
 4. Trykk på Ferdig for å se listen over kontakter. Hvis du ikke ser kontakten du leter etter, er den lagret i en annen konto.
 5. Hvis du har en kopi av kontaktene dine fra en tredjepartstjeneste i vCard-format versjon 3.0 eller nyere, kan du importere kontaktene til iCloud.

Angi iCloud som standardkonto for kontaktene dine:

 1. Trykk på Innstillinger og deretter Kontakter.
 2. Trykk på Standardkonto.
 3. Velg iCloud.

Kalendere og påminnelser

For å se hvilken konto kalenderne er i, åpner du Kalender-appen og trykker på Kalendere-fanen. 

Angi en iCloud-kalender som standardkalender:

 1. Trykk på Innstillinger og deretter Kalender.
 2. Trykk på Standardkalender. 
 3. Trykk på en kalender under iCloud for å bruke den som standard.

Angi en iCloud-påminnelsesliste som standardliste: 

 1. Trykk på Innstillinger og deretter Påminnelser.
 2. Trykk på Standardliste. 
 3. Trykk på en liste under iCloud for å angi den som standard.

Start Kontakter-, Kalender- eller Påminnelser-appen på nytt

 1. Lukk appen.
 2. Gå tilbake til Hjem-skjermen.
 3. Vent et minutt, og åpne deretter appen på nytt. 

Slå iCloud-kontakter, -kalender eller -påminnelser av og på igjen

 1. Trykk på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud. 
 2. Sveip for å slå av Kontakter, Kalendere og Påminnelser.*
 3. Hvis du ser kalenderne eller påminnelsene dine på iCloud.com eller noen av enhetene dine, kan du velge Slett fra [enhet]. Hvis ikke velger du Behold på [enhet].
 4. Vent i noen minutter, og slå deretter på Kontakter, Kalendere eller Påminnelser igjen.

* Lokale påminnelser blir slettet fra enheten, men informasjonen slettes ikke fra iCloud. Når du slår på Påminnelser igjen, blir påminnelsene synkronisert med enheten igjen.

Omstart iPhone, iPad eller iPod touch

Sånn starter du iPhone, iPad eller iPod touch på nytt.

iOS 12

Kontroller kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine etter hvert trinn. 

Oppdater kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine

For å oppdatere kontaktene dine åpner du Kontakter og sveiper ned på listen. For å oppdatere kontaktgruppene dine, trykker du på Grupper øverst i venstre hjørne og sveiper deretter ned på listen. 

Slik oppdater du kalenderne og påminnelsene dine: 

 1. Åpne Kalender-appen.
 2. Trykk på Kalendere-fanen.
 3. Sveip ned på listen for å oppdatere både hendelser og påminnelser.

Sjekk appinnstillingene

 1. Sørg for at du har slått på Kontakter, Kalendere og Påminnelser på enheten.
 2. Hvis du bruker flere grupper eller kontoer i Kontakter- eller Kalendere-appen, må du sørge for at iCloud-kontakter og -kalendere er satt til å vises:
  • Åpne Kontakter-appen, og trykk på Grupper i øvre venstre hjørne. Kontroller at Alle iCloud er markert.
  • Åpne Kalender-appen, og trykk på Kalendere-fanen. Kontroller at Alle iCloud er markert. 
 3. Endre hvor ofte kalenderne og påminnelsene oppdateres:
  1. Trykk på innstillinger > Kalender, eller trykk på Innstillinger > Påminnelser.
  2. Trykk på Synkroniser.
  3. Hvis Alle hendelser eller Alle påminnelser er valgt, velger du en spesifikk tidsramme i stedet, f.eks. Hendelser eller Påminnelser 1 måned tilbake i tid. Hvis en spesifikk tidsramme er valgt, velger du Alle hendelser eller Alle påminnelser i stedet. 
  4. Trykk på Hjem-knappen. 
  5. Vent noen minutter. Åpne Kalender-appen, trykk på Kalendere-fanen og sveip ned for å oppdatere.

Kalenderen iCloud-bursdager oppdateres daglig, så du ser kanskje ikke endringer i bursdager i Kalendere-appen før neste dag.

Angi iCloud-kontakter, -kalendere eller -påminnelser som standard

Dersom kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine er i iCloud, oppdaterer iCloud informasjonen automatisk. Kontroller om informasjonen er i iCloud eller en konto fra en annen leverandør, for eksempel Google eller Yahoo. Deretter endrer du standardkontoen til iCloud.

Kontakter

Se hvilken konto kontaktene er i: 

 1. Åpne Kontakter-appen, og trykk på Grupper i øvre venstre hjørne.
 2. Fjern markeringen for Alle [konto]-valget for eventuelle tredjepartskontoer, for eksempel Gmail eller Yahoo.
 3. Kontroller at Alle iCloud er markert.
 4. Trykk på Ferdig for å se listen over kontakter. Hvis du ikke ser kontakten du leter etter, er den lagret i en annen konto.
 5. Du kan importere kontakten til iCloud fra en tredjepartstjeneste.

Angi iCloud som standardkonto for kontaktene dine:

 1. Trykk på Innstillinger > Kontakter.
 2. Trykk på Standardkonto.
 3. Velg iCloud.

Kalendere og påminnelser

Se hvilken konto kalenderne er i:

 1. Åpne Kalender-appen. 
 2. Trykk på en hendelse for å åpne den.
 3. Trykk på kalendernavnet for å se om hendelsen er i en iCloud-kalender.

Angi en iCloud-kalender som standardkalender:

 1. Trykk på Innstillinger > Kalender.
 2. Trykk på Standardkalender. 
 3. Trykk på en kalender under iCloud for å bruke den som standard.

Se hvilken konto påminnelsene er i: 

 1. Åpne Påminnelser-appen.
 2. Trykk på listenavnet i øvre venstre hjørne for å se alle listene dine.
 3. Se om listen er lagret på enheten eller i iCloud. Åpne en liste, og trykk på Rediger. Hvis du ser Deling, er listen i iCloud.

Når du oppretter en påminnelse, kan du velge å lagre den i iCloud eller på iOS-enheten.

Start Kontakter-, Kalender- eller Påminnelser-appen på nytt

 1. Dobbeltklikk på Hjem-knappen for å se de åpne appene.
 2. Finn appen, og sveip opp for å lukke den.
 3. Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til Hjem-skjermen.
 4. Vent et minutt og åpne deretter appen på nytt.

Slå iCloud-kontakter, -kalender eller -påminnelser av og på igjen

 1. Trykk på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud. 
 2. Sveip for å slå av Kontakter, Kalendere og Påminnelser.*
 3. Hvis du ser kalenderne eller påminnelsene dine på iCloud.com eller noen av enhetene dine, kan du velge Slett fra [enhet]. Hvis ikke velger du Behold på [enhet].
 4. Vent i noen minutter, og slå deretter på Kontakter, Kalendere eller Påminnelser igjen.

* Lokale påminnelser blir slettet fra enheten, men informasjonen slettes ikke fra iCloud. Når du slår på Påminnelser igjen, blir påminnelsene synkronisert med enheten igjen.

Omstart iPhone, iPad eller iPod touch

Start enheten på nytt. Slik starter du iPhoneiPad eller iPod touch på nytt.

Tving synkronisering av Kalender-data på Apple Watch

Slik tvinger du synkronisering av Kalender-data på Apple Watch:

 1. Åpne Watch-appen på iPhone, og trykk på Min klokke-fanen.
 2. Trykk på Generelt og deretter på Tilbakestill.
 3. Trykk på Tilbakestill synkronisering av data.

Hvis et familiemedlem setter opp Apple Watch for deg, kan du ikke tvinge synkronisering av kalenderdata.

macOS

Kontroller kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine etter hvert trinn.

Oppdater kalenderne og påminnelsene dine

Du kan oppdatere kalenderne dine fra Kalender-appen:

 1. Åpne Kalender-appen.
 2. Velg Vis.
 3. Oppdater Kalendere.

Kalenderen iCloud-bursdager oppdateres hver time, så du ser kanskje ikke endringer i bursdager i Kalender-appen før én time har gått.

For å oppdatere påminnelsene dine, avslutter du Påminnelser-appen og åpner den igjen. 

Sjekk standardkonto for Påminnelser, Kalender og Kontakter

Hvis du lagrer og redigerer hendelser i iCloud i stedet for et annet sted, for eksempel Min Mac, Exchange eller Google, oppdaterer iCloud kalenderne dine automatisk. Hvis du bruker flere kontoer på Macen, for eksempel iCloud, Gmail og Yahoo, må du sørge for at iCloud er standardkontoen for kalendere:

 1. Åpne Kalender-programmet.
 2. Velg Kalender > Valg.
 3. Sørg for at en av iCloud-kalenderne er angitt som standardkalender i Generelt-fanen.

Hvis du lagrer og redigerer kontaktene i iCloud i stedet for et annet sted, for eksempel Min Mac, Exchange eller Google, oppdaterer iCloud kontaktene dine automatisk. Hvis du bruker flere kontoer på Macen, for eksempel iCloud, Gmail og Yahoo, må du sørge for at iCloud er standardkontoen for kontakter:

 1. Åpne Kontakter-appen.
 2. Velg Kontakter > Kontoer.
 3. Klikk på iCloud-fanen, og kontroller at du er logget på med Apple-ID-en. 

Så lenge du har slått på Påminnelser i Systemvalg, ser du iCloud-påminnelsene dine på Macen.

Slå av iCloud-kalender og iCloud-påminnelser, og slå dem på igjen

 1. Avslutt Kalender-appen og Påminnelser-appen.
 2. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, klikk på Apple-ID, og klikk deretter på iCloud. Hvis du bruker macOS Mojave eller eldre, velger du Apple-menyen  > Systemvalg, og deretter klikker du på iCloud.
 3. Fjern avmerkingen av Kalendere og Påminnelser.* 
 4. Lukk Systemvalg og vent omtrent ett minutt.
 5. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, klikk på Apple-ID, og klikk deretter på iCloud. Hvis du bruker macOS Mojave eller eldre, velger du Apple-menyen  > Systemvalg, og deretter klikker du på iCloud. 
 6. Velg Kalendere og Påminnelser.
 7. Åpne Kalender og Påminnelser.

* Lokale påminnelser blir slettet fra enheten, men informasjonen slettes ikke fra iCloud. Når du slår på Påminnelser igjen, blir påminnelsene synkronisert med enheten igjen.

Start datamaskinen på nytt

Når du har startet datamaskinen på nytt, ser du etter om problemet er løst. 

iCloud.com

Hvis du ikke ser alle oppdateringene eller du opplever andre problemer, kan du prøve denne fremgangsmåten på iCloud.com:

 1. Oppdater nettleseren og tøm bufferen.
 2. Hvis du ikke ser oppdateringer fra andre enheter, åpner du en annen app på iCloud.com, f.eks. Mail. Deretter går du tilbake til Kontakter-, Kalender- eller Påminnelser-appen.
 3. Logg av iCloud.com og logg på igjen. 
 4. Slett nettlesingsloggen. Velg Logg > Tøm logg.

Kalenderen iCloud-bursdager oppdateres daglig, så du ser kanskje ikke endringer i bursdager i Kalendere-appen før neste dag.

Hvis du får en iCloud-kalenderforespørsel som er uønsket

Hvis du får en kalenderforespørsel som er uønsket, kan du gi oss beskjed. Logg på iCloud.com med Apple-ID-en din, og gå til Kalender-appen. Åpne hendelsen du vil merke som uønsket, klikk på Rapporter uønsket og deretter på OK. Hendelsen slettes automatisk fra Kalender på alle enheter der du er logget på med samme Apple-ID.

Du kan også gå til invitasjonen fra en iPhone, iPad, iPod touch eller Mac og velge Rapporter uønsket > Slett og rapporter uønsket.

Microsoft Windows

Kontroller kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine etter hvert trinn.

Påminnelser kalles Oppgaver i iCloud for Windows.

Oppdater Outlook

Klikk på Oppdater Oppdater-symbolet i Outlook.

Slå av iCloud-kontakter, -kalender og -oppgaver, og åpne dem igjen

 1. Åpne iCloud for Windows.
 2. Fjern avmerkingen av «Mail, kontakter, kalendere og oppgaver», og klikk på Bruk.
 3. Vent noen sekunder, merk «Mail, kontakter, kalendere og oppgaver», og klikk deretter på Bruk.
 4. Åpne Outlook.

Kontroller at iCloud Outlook-tillegget er aktivt

I Outlook 2010 og nyere:

 1. Klikk på Fil-menyen.
 2. Klikk på Alternativer i venstre panel.
 3. Klikk på Tillegg i panelet til venstre i Alternativer for Outlook-vinduet.
 4. Se på listen over tillegg under Aktive programtillegg.
 5. Velg iCloud Outlook-tillegget.

Finn ut mer om administrasjon av programtillegg i Microsoft Outlook.

Kontroller standardkontoen din i Outlook

I Outlook 2010 og nyere:

 1. Klikk på Fil-menyen.
 2. Velg Info > Kontoinnstillinger > Datafiler.
 3. Hvis iCloud er oppført som standardkonto i Kommentarer-kolonnen, velger du en annen konto og klikker på Bruk som standard.

Start datamaskinen på nytt

Når du har startet datamaskinen på nytt, ser du etter om problemet er løst.

Hvis du fremdeles trenger hjelp

Hvis du fremdeles trenger hjelp, kan du kontakte Apple-kundestøtte. Du kan også følge denne fremgangsmåten for å fjerne dupliserte kontakter eller kalendere.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: