Få hjelp med iCloud Kontakter, Kalendere eller Påminnelser

Lær hva du må gjøre dersom du trenger hjelp. Endringer du gjorde på én enhet, dukket for eksempel ikke opp på alle enhetene.

Prøv denne framgangsmåten først

Påse at iCloud Kontakter, Kalendere og Påminnelser er tilgjengelige. Dersom det er problemer, prøver du igjen etter at dette er fikset. Forsøk disse trinnene dersom det ikke er problemer.

Husk å sikkerhetskopiere kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine, så du ikke mister noe. 

Sjekk om du fremdeles trenger hjelp etter hvert trinn:

 1. Se etter oppdateringer til iPhone, iPad, iPod touchMac eller PC. For å bruke iCloud, må enheten din oppfylle systemkravene
 2. Se om innstillingene for dato og klokkeslett på iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller PC er riktige. 
 3. Påse at du er pålogget iCloud med samme Apple-ID på alle enhetene og sjekk innstillingene.
  • Trykk på Innstillinger > iCloud på iPhone. Sjekk Apple-ID-en og sørg for at du slår på det du ønsker å oppdatere (Kontakter, Kalendere eller Påminnelser).
  • Velg Apple-menyen > Systemvalg > iCloud på Mac-maskinen. Sjekk Apple-ID-en og sørg for at du velger det du ønsker å oppdatere (Kontakter, Kalendere eller Påminnelser). 
  • Åpne iCloud for Windows på PC. Sjekk Apple-ID-en og sørg for at du velger det du ønsker å oppdatere (Mail, Kontakter, Kalendere og Oppgaver). Påminnelser heter Oppgaver i iCloud for Windows. 
 4. Åpne Safari og gå til www.apple.com for å sjekke tilkoblingen. Få hjelp med tilkobling til Internett om du ikke får åpnet siden. 
 5. Åpne en sikker nettside, som Apple-ID-kontosiden dinfor å se om du har tilgang til port 443. Ta kontakt med Internett-leverandøren din for å få hjelp dersom nettsiden ikke åpnes. Safari må ha tilgang til port 443 for å oppdatere informasjonen din i iCloud. 
 6. Hold dataene dine innenfor grensene. Dataene dine vil ikke være oppdaterte dersom du overstiger grensene.

Prøv trinnene for enheten din nedenfor dersom du fortsatt trenger hjelp. 

Prøv trinnene for enheten din

Velg enheten din, og les om hva du må gjøre videre.

iPhone, iPad eller iPod touch

Sjekk kontakter, kalendere eller påminnelser etter hvert trinn. 

Oppdater kontakter, kalendere og påminnelser

For å oppdatere kalendere og påminnelser: 

 1. Åpne Kalender-appen og trykk på fanen Kalendere.
 2. Sveip ned på listen for å oppdatere hendelser og påminnelser.

For å oppdatere kontakter:

 1. Åpne Kontakter-appen og trykk på Grupper i øvre venstre hjørne. 
 2. Sveip ned på listen for å oppdatere gruppene. 

Sette iCloud Kontakter, Kalendere eller Påminnelser som standard

Dersom kontakter, kalendere og påminnelser er i iCloud, oppdaterer iCloud informasjonen din automatisk. Sjekk om informasjonen din er i iCloud eller i en tredjeparts konto, som Google eller Yahoo. Velg så standard konto til iCloud.

Sjekk hvilken konto kontaktene dine befinner seg i: 

 1. Åpne Kontakter-appen og trykk på Grupper i øvre venstre hjørne.
 2. Fjern markeringen av Alle [konto]-valget for eventuelle tredjepartskontoer, som Gmail eller Yahoo.
 3. Kontroller at Alle iCloud er markert.
 4. Trykk Ferdig for å se listen med kontakter. Hvis du ikke ser kontakten du ønsker, er den lagret på en annen konto.
 5. Du kan importere kontakten fra en tredjeparts tjeneste til iCloud.

Sett iCloud som standard konto for kontaktene dine i iOS 8 eller nyere:

 1. Trykk på Innstillinger > Kontakter.
 2. Trykk på Standardkonto.
 3. Velg iCloud.

Sjekk hvilken konto kalenderne dine befinner seg i:

 1. Åpne Kalender-appen og trykk på en hendelse for å åpne den. 
 2. Trykk på navnet på kalenderen for å se om hendelsen er i iCloud-kalenderen.

Sett en iCloud-kalender som standardkalender:

 1. Trykk på Innstillinger > Kalender.
 2. Trykk på Standardkalender. 
 3. Trykk på en kalender under iCloud for å sette den som standard.

Sjekk hvilken konto påminnelsene dine befinner seg i: 

 1. Åpne Påminnelser-appen og trykk på listenavnet i øvre venstre hjørne for å se alle listene.
 2. Sjekk om listen er lagret på enheten eller i iCloud. Åpne en liste og trykk Rediger. Om du ser Deler, er listen i iCloud.

Når du oppretter en påminnelse, kan du velge å lagre den i iCloud eller på iOS-enheten.

Sjekk app-innstillingene

Sørg for at iCloud Kontakter, Kalendere og Påminnelser er satt til å vises i Kontakter- eller Kalender-appen:

 • Åpne Kontakter-appen og trykk på Grupper i øvre venstre hjørne. Påse at Alle iCloud er valgt.
 • Åpne Kalender-appen og trykk på fanen Kalendere. Påse at Alle iCloud er valgt. 

Endre hvor ofte kalendere og påminnelser oppdateres: 

 1. Trykk på Innstillinger > Kalender, eller trykk på Innstillinger > Påminnelser.
 2. Trykk på Synkroniser.
 3. Om Alle hendelser eller Alle påminnelser er valgt, velger du en spesifikk tidsramme i stedet, som Hendelser eller Påminnelser 1 måned tilbake. Om en spesifikk tidsramme er valgt, velg Alle hendelser eller Alle påminnelser i stedet. 
 4. Trykk på Hjem-knappen. 
 5. Vent noen minutter. Åpen Kalender-appen, trykk på fanen Kalendere og sveip ned for å oppdatere.

Siden iCloud Bursdager-kalenderen oppdateres daglig, ser du kanskje ikke endringer til bursdager i Kalender-appen før neste dag.

Omstart Kontakter-, Kalender- eller Påminnelser-appen

 1. Dobbeltklikk på Hjem-knappen for å se de åpne appene.
 2. Finn appen og sveip ned for å lukke den.
 3. Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til Hjem-skjermen.
 4. Vent et minutt, og åpne appen igjen.

Lukk iCloud Kontakter, Kalender eller Påminnelser og åpne den igjen

 1. Trykk på Innstillinger > iCloud.
 2. Sveip for å slå av Kontakter, Kalendere og Påminnelser.
 3. Om du ser kalendere eller påminnelser på iCloud.com eller på noen enheter, kan du velge Slett fra Min [enhet]. Hvis ikke velger du Behold på Min [enhet].
 4. Vent noen minutter, og slå så på Kontakter, Kalender eller Påminnelser igjen.

Omstarte iPhone, iPad eller iPod touch

Hold nede Dvale/vekke-knappen, og dra skyveknappen for å slå av. Slå enheten på igjen.

Mac

Sjekk kontakter, kalendere eller påminnelser etter hvert trinn.

Oppdatere kalendere og påminnelser

Du kan oppdatere kalendere og påminnelser fra Kalender-appen:

 1. Åpne Kalender-appen.
 2. Velg Vis > Oppdater kalendere.

Siden iCloud Bursdager-kalenderen oppdateres hver time, ser du kanskje ikke endringer til bursdager i Kontakter- eller Kalender-appen før etter en time.

Kontroller standardkontoen for kalendere

Om du lagrer og redigerer hendelsene dine i iCloud i stedet for en annen konto, som Min Mac, Exchange eller Google, oppdaterer iCloud kalenderne dine automatisk. Hvis du bruker flere kontoer på Mac-maskinen, som iCloud, Gmail og Yahoo, påser du at iCloud er standardkontoen for kalendere:

 1. Åpne Kalender-appen.
 2. Velg Kalender > Valg.
 3. Påse at en av iCloud-kalenderne er standardkonto på fanen Generelt.

Du må kanskje avslutte og åpne Påminnelser på nytt på Mac-maskinen når du har konfigurert iCloud-påminnelser. Sørg for at du konfigurerer kontoen din i Påminnelser på riktig måte:

 1. Åpne Påminnelser-appen.
 2. Velg Påminnelser > Kontoer.
 3. Klikk på iCloud-fanen, og kontroller at du er logget på med Apple-ID-en.

Slå av iCloud Kalender og iCloud Påminnelser, og slå dem på igjen

 1. Avslutt Kalender- og Påminnelser-appene.
 2. Velg Apple-meny > Systemvalg og trykk på iCloud.
 3. Fjern markeringen for Kalendere og Påminnelser (Kalendere og Påminnelser i OS X Mountain Lion). 
  Trykk på Slett fra Mac på OS X Mountain Lion og Mavericks når du blir spurt om det.
 4. Lukk Systemvalg og vent omtrent i ett minutt.
 5. Velg Apple-meny > Systemvalg og trykk på iCloud.
 6. Velg Kalendere (eller Kalendere og påminnelser i OS X Mountain Lion).
 7. Åpne Kalender og Påminnelser.

Start datamaskinen på nytt

Når du har omstartet datamaskinen, ser du om problemet er løst. 

iCloud.com

Prøv følgende trinn på iCloud.com dersom du ikke ser alle oppdateringene eller har andre problemer:

 1. Oppdater nettleseren og slett buffer.
 2. Om du ikke ser oppdateringer fra andre enheter, åpner du en annen app på iCloud.com, som Mail. Så går du tilbake til Kontakter-, Kalender- eller Påminnelser-appen.
 3. Logg ut av iCloud.com, og logg deg på igjen. 
 4. Slett nettlesingsloggen.

Siden iCloud Bursdager-kalenderen oppdateres daglig, ser du kanskje ikke endringer til bursdager i Kalender-appen før neste dag.

Microsoft Windows

Sjekk kontakter, kalendere eller påminnelser etter hvert trinn.

Oppdatere Outlook

Trykk på Oppdater Oppdater-symbolet i Outlook.

Lukk iCloud Kontakter, Kalender og Oppgaver, og åpne dem igjen

 1. Lukk Outlook.
 2. Åpne iCloud for Windows.
 3. Fjern markeringen på Mail, Kontakter, Kalendere og oppgaver, og trykk så Bruk.
 4. Vent noen sekunder, velg Mail, Kontakter, Kalendere og oppgaver, og trykk Bruk.
 5. Åpne Outlook.

Påse at iCloud Outlook-tillegget er aktivt

I Outlook 2010 og nyere:

 1. Klikk på Fil-menyen.
 2. Klikk på Alternativer i venstre panel.
 3. Klikk på Tillegg i panelet til venstre i Outlook-vinduet Alternativer.
 4. Se på listen over tillegg under Aktive programtillegg.
 5. Marker iCloud Outlook-tillegget.

I Outlook 2007:

 1. Velg Klareringssenter på Verktøy-menyen.
 2. Velg Tillegg i den venstre kolonnen.
 3. Velg iCloud Outlook-tillegget i listen med tillegg under Aktive programtillegg.

Les om administrasjon av programtillegg i Microsoft Outlook.

Sjekk standardkonto i Outlook

 • I Outlook 2010 og nyere: Velg Fil > Info > Kontoinnstillinger > Datafiler. Dersom iCloud er standardkontoen i Kommentarer-kolonnen, velger du en annen konto og trykker Sett som standard.
 • I Outlook 2007: Velg Fil > Administrasjon av datafil > Datafiler. Dersom iCloud er standardkontoen i Kommentarer-kolonnen, velger du en annen konto og trykker Sett som standard.

Start datamaskinen på nytt

Når du har omstartet datamaskinen, ser du om problemet er løst.

Få hjelp

Kontakt Apple-kundestøtte dersom du fortsatt trenger hjelp. Du kan også følge disse trinnene for å fjerne like kontakter eller kalendere.

Dersom du ikke finner kalenderne dine i Microsoft Outlook:

 1. Åpne iCloud for Windows og påse at Kalender er slått på.
 2. Åpne Outlook og søk etter informasjonen din i iCloud-mappen. Du kan også se informasjonen din i Slettede objekter i Outlook-mappelisten.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: