Hvis iCloud-kontakter, -kalendere eller -påminnelser ikke synkroniseres

 Finn ut hva du kan gjøre hvis iCloud-kontakter, -kalendere eller -påminnelser ikke vises på alle enhetene du bruker med iCloud.

Ting du kan sjekke først

 1. Sjekk systemstatusen for iCloud-kontakter, -kalendere eller -påminnelser for å se om det er tjenesteavbrudd eller tilkoblingsproblemer.
 2. Hvis en påminnelse ikke vises på enkelte av enhetene dine, må du påse at iPhone og iPad har den nyeste versjonen av iOS eller iPadOS, eller at Mac har den nyeste versjonen av macOS.
 3. Kontroller at du er logget på iCloud med samme Apple-ID på alle enhetene dine. Deretter kontrollerer du at du har slått på kontakter, kalendere og påminnelser i iCloud-innstillingene.
 4. Kontroller innstillingene for dato og klokkeslett på enheten for å påse at de er korrekte for plasseringen din.

Følg fremgangsmåten for enheten din

Prøv fremgangsmåten for enheten din nedenfor hvis du fortsatt trenger hjelp.

iOS 13 og iPadOS eller nyere

Kontroller kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine etter hvert trinn. 

Start Kontakter-, Kalender- eller Påminnelser-appen på nytt

 1. Lukk appen.
 2. Gå tilbake til Hjem-skjermen.
 3. Vent omtrent ett minutt. Deretter åpner du appen igjen.

Oppdater kontaktene og kalenderne dine

For å oppdatere kontaktene dine åpner du Kontakter-appen og sveiper ned på listen. For å oppdatere kontaktgruppene dine, trykker du på Grupper øverst i venstre hjørne og sveiper deretter ned på listen. 

Slik oppdaterer du kalenderne dine:

 1. Åpne Kalender-appen.
 2. Trykk på Kalendere-fanen.
 3. Sveip ned på listen for å oppdatere hendelsene.
  Oppdater iCloud-kalenderne dine på iPhone

Sjekk appinnstillingene

Hvis du bruker flere grupper eller kontoer i Kontakter- eller Kalendere-appen, må du sørge for at iCloud-kontakter og -kalendere er satt til å vises:

 • Åpne Kontakter-appen, og trykk på Grupper i øvre venstre hjørne. Kontroller at Alle iCloud er markert.
 • Åpne Kalender-appen, og trykk på Kalendere-fanen. Sørg for at alle iCloud-kalenderne er valgt. 

Endre hvor ofte kalenderne dine oppdateres:

 1. Trykk på Innstillinger og deretter på Kalender.
 2. Trykk på Synkroniser.
 3. Hvis Alle hendelser er valgt, velger du en spesifikk tidsramme i stedet, for eksempel Hendelser 1 måned tilbake i tid. Hvis en spesifikk tidsramme er valgt, velger du Alle hendelser i stedet. 
 4. Gå tilbake til Hjem-skjermen. 
 5. Vent noen minutter, og åpne deretter Kalender-appen. Trykk på Kalendere-fanen, og sveip ned for å oppdatere.

Kalenderen iCloud-bursdager oppdateres daglig, så du ser kanskje ikke endringer i bursdager i Kalender-appen før neste dag.

Angi iCloud-kontakter, -kalendere eller -påminnelser som standard

Dersom kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine er i iCloud, oppdaterer iCloud informasjonen automatisk. Hvis informasjonen din er i en tredjepartskonto, som Google eller Yahoo, kan du endre standardkontoen din til iCloud. Når du endrer standardkonto til iCloud, flyttes ikke eksisterende informasjon fra en tredjepartstjeneste til iCloud.

Kontakter

Slik ser du hvilken konto kontaktene er i:

 1. Åpne Kontakter-appen, og trykk på Grupper i øvre venstre hjørne.
 2. Fjern markeringen for Alle [konto]-valget for eventuelle tredjepartskontoer, for eksempel Gmail eller Yahoo.
 3. Kontroller at Alle iCloud er markert.
 4. Trykk på Ferdig for å se listen over kontakter. Hvis du ikke ser kontakten du leter etter, er den lagret i en annen konto.
 5. Hvis du har en kopi av kontaktene dine fra en tredjepartstjeneste i vCard-format med versjon 3.0 eller nyere, kan du importere kontakter til iCloud.

Angi iCloud som standardkonto for kontaktene dine:

 1. Trykk på Innstillinger og deretter Kontakter.
 2. Trykk på Standardkonto.
 3. Velg iCloud.

Kalendere og påminnelser

For å se hvilken konto kalenderne er i, åpner du Kalender-appen og trykker på Kalendere-fanen. 

Angi en iCloud-kalender som standardkalender:

 1. Trykk på Innstillinger og deretter Kalender.
 2. Trykk på Standardkalender. 
 3. Trykk på en kalender under iCloud for å bruke den som standard.
  Angi en iCloud-kalender som standardkalender på iPhone

Angi en iCloud-påminnelsesliste som standardliste: 

 1. Trykk på Innstillinger og deretter Påminnelser.
 2. Trykk på Standardliste. 
 3. Trykk på en liste under iCloud for å angi den som standard.

Slett forfalte påminnelser

 1. Åpne Påminnelser-appen.
 2. Gå til I dag-visningen og se etter eventuelle forfalte påminnelser.
 3. Hvis du finner noen, trykker du på den tomme sirkelen for å fullføre påminnelsen. Eventuelt kan du slette påminnelsen.

Gjenta disse trinnene på hver enhet som bruker iCloud-påminnelser.

Omstart iPhone, iPad eller iPod touch

Tving synkronisering av Kalender-data på Apple Watch

 1. Åpne Apple Watch-appen på iPhone, og trykk på Min Apple Watch-fanen.
 2. Trykk på Generelt og deretter på Tilbakestill.
 3. Trykk på Tilbakestill synkronisering av data.

Hvis et familiemedlem har konfigurert Apple Watch for deg, kan du ikke fremtvinge synkronisering av Kalender-data.

macOS

Kontroller kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine etter hvert trinn.

Oppdater kalenderne dine

Du kan oppdatere kalenderne dine fra Kalender-appen:

 1. Åpne Kalender-appen.
 2. Fra Vis-menyen, velger du Oppdater kalendere.

Kalenderen iCloud-bursdager oppdateres hver time, så du ser kanskje ikke endringer i bursdager i Kalender-appen før én time har gått.

Sjekk standardkonto for Påminnelser, Kalender og Kontakter

Hvis du lagrer og redigerer hendelser i iCloud i stedet for et annet sted, for eksempel Min Mac, Exchange eller Google, oppdaterer iCloud kalenderne dine automatisk. Hvis du bruker flere kontoer på Macen, for eksempel iCloud, Gmail og Yahoo, må du sørge for at iCloud er standardkontoen for kalendere:

 1. Åpne Kalender-appen.
 2. Velg Kalender > Valg.
 3. Sørg for at en av iCloud-kalenderne er angitt som standardkalender i Generelt-fanen.

Hvis du lagrer og redigerer kontaktene i iCloud i stedet for et annet sted, for eksempel Min Mac, Exchange eller Google, oppdaterer iCloud kontaktene dine automatisk. Hvis du bruker flere kontoer på Macen, for eksempel iCloud, Gmail og Yahoo, må du sørge for at iCloud er standardkontoen for kontakter:

 1. Åpne Kontakter-appen.
 2. Velg Kontakter > Kontoer.
 3. Klikk på iCloud-fanen, og kontroller at du er logget på med Apple-ID-en. 

Så lenge du har slått på Påminnelser i Systemvalg, vises iCloud-påminnelsene dine på Macen din.

Slett fullførte eller forfalte påminnelser

 1. Åpne Påminnelser-appen.
 2. Gå til I dag-visningen og se etter eventuelle forfalte påminnelser.
 3. Hvis du finner noen, merker du av den tomme sirkelen for å fullføre påminnelsen. Eventuelt kan du slette påminnelsen.

Gjenta disse trinnene på hver enhet som bruker iCloud-påminnelser.

Start datamaskinen på nytt

Når du har startet datamaskinen på nytt, kontrollerer du om problemet er løst. 

iCloud.com

Hvis alle oppdateringene dine ikke vises eller du har et annet problem, kan du prøve disse trinnene på iCloud.com:

 1. Oppdater nettleseren din og tømme bufferen.
 2. Hvis oppdateringer fra andre enheter ikke vises, åpner du en annen app på iCloud.com, f.eks. Mail. Deretter går du tilbake til Kontakter-, Kalender- eller Påminnelser-appen.
 3. Logg av iCloud.com og logg på igjen. 
 4. Slett nettlesingsloggen. Velg Logg > Tøm logg.

Kalenderen iCloud-bursdager oppdateres daglig, så du ser kanskje ikke endringer i bursdager i Kalender-appen før neste dag.

Microsoft Windows

Kontroller kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine etter hvert trinn.

Oppdater Outlook

Klikk på Oppdater Oppdater-symbolet i Outlook.

Slå av iCloud-kontakter, og -kalender, og slå dem deretter på igjen

 1. Åpne iCloud for Windows.
 2. Fjern avmerkingen av Mail, kontakter og kalendere, og klikk deretter på Bruk.
 3. Vent noen sekunder, merk Mail, kontakter og kalendere, og klikk deretter på Bruk.
 4. Åpne Outlook.

Kontroller at iCloud Outlook-tillegget er aktivt

I Outlook 2010 og nyere:

 1. Klikk på Fil-menyen.
 2. Klikk på Alternativer i venstre panel.
 3. Klikk på Tillegg i panelet til venstre i Alternativer for Outlook-vinduet.
 4. Se på listen over tillegg under Aktive programtillegg.
 5. Velg iCloud Outlook-tillegget.

Finn ut hvordan du administrerer tillegg med Microsoft Outlook.

Kontroller standardkontoen din i Outlook

I Outlook 2010 og nyere:

 1. Klikk på Fil-menyen.
 2. Velg Info > Kontoinnstillinger > Datafiler.
 3. Hvis iCloud er oppført som standardkonto i Kommentarer-kolonnen, velger du en annen konto og klikker på Bruk som standard.

Start datamaskinen på nytt

Når du har startet datamaskinen på nytt, kontrollerer du om problemet er løst.

Trenger du fortsatt hjelp?

Hvis du fremdeles trenger hjelp, kan du kontakte Apple-kundestøtte.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: