Hvis iCloud-kontakter, -kalendere eller -påminnelser ikke synkroniseres

Se hva du kan gjøre hvis du trenger hjelp. Eksempel: Endringene du gjorde på én enhet, dukket ikke opp på alle enhetene.

Prøv denne fremgangsmåten først

Kontroller at iCloud-kontakter, -kalendere og -påminnelser er tilgjengelige. Hvis det er et aktivt problem, kan du prøve på nytt når det er løst. Forsøk disse trinnene dersom det ikke er problemer.

Husk å sikkerhetskopiere kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine, slik at du ikke mister noe. 

Viktig: Oppgraderte påminnelser er ikke kompatible med tidligere versjoner av iOS og macOS. Hvis du oppgraderer påminnelsene dine på iPhone med iOS 13, får ikke iPad og Mac som bruker samme iCloud-konto, tilgang til påminnelsene dine før iPadOS og macOS 10.15 Catalina blir tilgjengelig. Delte påminnelser er heller ikke tilgjengelige for brukere med eldre versjoner av iOS og macOS før de oppgraderer.

Sjekk om du fremdeles trenger hjelp etter hvert trinn:

 1. Se etter oppdateringer for iPhone, iPad, iPod touchMac eller PC. Hvis du vil bruke iCloud, må enhetene dine oppfylle systemkravene
 2. Se om innstillingene for dato og klokkeslett på iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller PC er riktige. 
 3. Kontroller at du er logget på iCloud med samme Apple-ID på alle enhetene dine, og kontroller innstillingene.
  • På iPhone trykker du på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud. Hvis du bruker iOS 10.2 eller eldre, trykker du på Innstillinger > iCloud. Kontroller Apple-ID-en, og sørg for å slå på det du vil oppdatere (Kontakter, Kalendere eller Påminnelser).
  • På Mac velger du Apple-menyen  > Systemvalg og deretter iCloud. Kontroller Apple-ID-en, og sørg for at du velger det du vil oppdatere (Kontakter, Kalendere eller Påminnelser). 
  • Åpne iCloud for Windows på PC-en. Sjekk Apple-ID-en din, og sørg for at du velger det du vil oppdatere (Mail, Kontakter, Kalendere og Oppgaver).
 4. Hvis du logger på tredjeparts-apper med Apple-ID-en din, kan du beskytte kontoen din med tofaktorautentisering og bruke et app-spesifikt passord. Hvis du ikke har enheter som kan oppdateres til iOS 9 eller OS X El Capitan eller nyere, kan du konfigurere totrinns-verifisering i stedet.
 5. Åpne Safari, og gå til www.apple.com/no/ for å kontrollere tilkoblingen din. Få hjelp med tilkobling til internett om du ikke får åpnet siden. 
 6. Åpne et sikkert nettsted, f.eks. Apple-ID-kontosiden, for å se om du har tilgang til port 443. Ta kontakt med internettleverandøren din for å få hjelp dersom nettstedet ikke åpnes. Safari må ha tilgang til port 443 for å oppdatere informasjonen din i iCloud. 
 7. Ikke overskrid datagrensene. Hvis du overskrider grensen, oppdateres ikke dataene dine.

Prøv fremgangsmåten for enheten din nedenfor hvis du fortsatt trenger hjelp.

Følg fremgangsmåten for enheten din

Velg enheten din, og finn ut hva du må gjøre videre.

iOS 13 eller nyere

Kontroller kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine etter hvert trinn. 

Oppdater kontaktene og kalenderne dine

For å oppdatere kontaktene dine åpner du Kontakter og sveiper ned på listen.

Slik oppdaterer du kontaktgruppene dine:

 1. Åpne Kontakter-appen.
 2. Trykk på Grupper i øvre venstre hjørne.
 3. Sveip ned på listen for å oppdatere gruppene.

Slik oppdaterer du kalenderne dine:

 1. Åpne Kalender-appen.
 2. Trykk på Kalendere-fanen.
 3. Sveip ned på listen for å oppdatere hendelsene.

Angi iCloud-kontakter, -kalendere eller -påminnelser som standard

Dersom kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine er i iCloud, oppdaterer iCloud informasjonen automatisk. Kontroller om informasjonen er i iCloud eller en konto fra en annen leverandør, for eksempel Google eller Yahoo. Deretter endrer du standardkontoen til iCloud.

Slik ser du hvilken konto kontaktene er i:

 1. Åpne Kontakter-appen, og trykk på Grupper i øvre venstre hjørne.
 2. Fjern markeringen for Alle [konto]-valget for eventuelle tredjepartskontoer, for eksempel Gmail eller Yahoo.
 3. Kontroller at Alle iCloud er markert.
 4. Trykk på Ferdig for å se listen over kontakter. Hvis du ikke ser kontakten du leter etter, er den lagret i en annen konto.
 5. Du kan importere kontakten til iCloud fra en tredjepartstjeneste.

Angi iCloud som standardkonto for kontaktene dine i iOS 8 eller nyere:

 1. Trykk på Innstillinger og deretter Kontakter.
 2. Trykk på Standardkonto.
 3. Velg iCloud.

For å se hvilken konto kalenderne er i, åpner du Kalender-appen og trykker på Kalendere-fanen. 

Angi en iCloud-kalender som standardkalender:

 1. Trykk på Innstillinger og deretter Kalender.
 2. Trykk på Standardkalender. 
 3. Trykk på en kalender under iCloud for å bruke den som standard.

Angi en iCloud-påminnelsesliste som standardliste: 

 1. Trykk på Innstillinger og deretter Påminnelser.
 2. Trykk på Standardliste. 
 3. Trykk på en liste under iCloud for å angi den som standard.

Sjekk appinnstillingene

Sørg for at iCloud-kontaktene og -kalenderne dine er satt til å vises i Kontakter- eller Kalendere-appen:

 • Åpne Kontakter-appen, og trykk på Grupper i øvre venstre hjørne. Kontroller at Alle iCloud er markert.
 • Åpne Kalender-appen, og trykk på Kalendere-fanen. Sørg for at alle iCloud-kalenderne er valgt. 

Sørg for at Påminnelser vises:

 1. Trykk på Innstillinger og deretter [navnet ditt].
 2. Trykk på iCloud. Hvis du bruker iOS 10.2 eller eldre, går du til Innstillinger og deretter iCloud.
 3. Sveip for å slå på Påminnelser.

Endre hvor ofte kalenderne oppdateres: 

 1. Trykk på Innstillinger og deretter Kalender.
 2. Trykk på Synkroniser.
 3. Hvis Alle hendelser er valgt, velger du en spesifikk tidsramme i stedet, for eksempel Hendelser 1 måned tilbake i tid. Hvis en spesifikk tidsramme er valgt, velger du Alle hendelser i stedet. 
 4. Gå tilbake til Hjem-skjermen. 
 5. Vent noen minutter, og åpne deretter Kalender-appen. Trykk på Kalendere-fanen, og sveip ned for å oppdatere.

Kalenderen iCloud-bursdager oppdateres daglig, så du ser kanskje ikke endringer i bursdager i Kalendere-appen før neste dag.

Start Kontakter-, Kalender- eller Påminnelser-appen på nytt

 1. Lukk appen.
 2. Gå tilbake til Hjem-skjermen.
 3. Vent et minutt, og åpne deretter appen på nytt. 

Slå iCloud-kontakter, -kalender eller -påminnelser av og på igjen

 1. Trykk på Innstillinger, [navnet ditt] og deretter iCloud. Hvis du bruker iOS 10.2 eller eldre, går du til Innstillinger og deretter iCloud.
 2. Sveip for å slå av Kontakter, Kalendere og Påminnelser.*
 3. Hvis du ser kalenderne eller påminnelsene dine på iCloud.com eller noen av enhetene dine, kan du velge Slett fra [enhet]. Hvis ikke velger du Behold på [enhet].
 4. Vent i noen minutter, og slå deretter på Kontakter, Kalendere eller Påminnelser igjen.

* Lokale påminnelser blir slettet fra enheten, men informasjonen slettes ikke fra iCloud. Når du slår på Påminnelser igjen, blir påminnelsene synkronisert med enheten igjen.

Omstart iPhone, iPad eller iPod touch

Start enheten på nytt. Hvis du er usikker på hvordan du gjør det, kan du følge denne fremgangsmåten.

iOS 12

Kontroller kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine etter hvert trinn. 

Oppdater kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine

Slik oppdater du kalenderne og påminnelsene dine: 

 1. Åpne Kalender-appen.
 2. Trykk på Kalendere-fanen.
 3. Sveip ned på listen for å oppdatere både hendelser og påminnelser.

For å oppdatere kontaktene dine åpner du Kontakter og sveiper ned på listen. 

Slik oppdaterer du kontaktgruppene dine:

 1. Åpne Kontakter-appen. 
 2. Trykk på Grupper i øvre venstre hjørne.
 3. Sveip ned på listen for å oppdatere gruppene. 

Angi iCloud-kontakter, -kalendere eller -påminnelser som standard

Dersom kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine er i iCloud, oppdaterer iCloud informasjonen automatisk. Kontroller om informasjonen er i iCloud eller en konto fra en annen leverandør, for eksempel Google eller Yahoo. Deretter endrer du standardkontoen til iCloud.

Se hvilken konto kontaktene er i: 

 1. Åpne Kontakter-appen, og trykk på Grupper i øvre venstre hjørne.
 2. Fjern markeringen for Alle [konto]-valget for eventuelle tredjepartskontoer, for eksempel Gmail eller Yahoo.
 3. Kontroller at Alle iCloud er markert.
 4. Trykk på Ferdig for å se listen over kontakter. Hvis du ikke ser kontakten du leter etter, er den lagret i en annen konto.
 5. Du kan importere kontakten til iCloud fra en tredjepartstjeneste.

Angi iCloud som standardkonto for kontaktene dine i iOS 8 eller nyere:

 1. Trykk på Innstillinger > Kontakter.
 2. Trykk på Standardkonto.
 3. Velg iCloud.

Se hvilken konto kalenderne er i:

 1. Åpne Kalender-appen. 
 2. Trykk på en hendelse for å åpne den.
 3. Trykk på kalendernavnet for å se om hendelsen er i en iCloud-kalender.

Angi en iCloud-kalender som standardkalender:

 1. Trykk på Innstillinger > Kalender.
 2. Trykk på Standardkalender. 
 3. Trykk på en kalender under iCloud for å bruke den som standard.

Se hvilken konto påminnelsene er i: 

 1. Åpne Påminnelser-appen.
 2. Trykk på listenavnet i øvre venstre hjørne for å se alle listene dine.
 3. Se om listen er lagret på enheten eller i iCloud. Åpne en liste, og trykk på Rediger. Hvis du ser Deling, er listen i iCloud.

Når du oppretter en påminnelse, kan du velge å lagre den i iCloud eller på iOS-enheten.

Sjekk appinnstillingene

Sørg for at iCloud-kontaktene og -kalenderne dine er satt til å vises i Kontakter- eller Kalendere-appen:

 • Åpne Kontakter-appen, og trykk på Grupper i øvre venstre hjørne. Kontroller at Alle iCloud er markert.
 • Åpne Kalender-appen, og trykk på Kalendere-fanen. Kontroller at Alle iCloud er markert. 

Endre hvor ofte kalenderne og påminnelsene oppdateres: 

 1. Trykk på innstillinger > Kalender, eller trykk på Innstillinger > Påminnelser.
 2. Trykk på Synkroniser.
 3. Hvis Alle hendelser eller Alle påminnelser er valgt, velger du en spesifikk tidsramme i stedet, f.eks. Hendelser eller Påminnelser 1 måned tilbake i tid. Hvis en spesifikk tidsramme er valgt, velger du Alle hendelser eller Alle påminnelser i stedet. 
 4. Trykk på Hjem-knappen. 
 5. Vent noen minutter. Åpne Kalender-appen, trykk på Kalendere-fanen og sveip ned for å oppdatere.

Kalenderen iCloud-bursdager oppdateres daglig, så du ser kanskje ikke endringer i bursdager i Kalendere-appen før neste dag.

 

Start Kontakter-, Kalender- eller Påminnelser-appen på nytt

 1. Dobbeltklikk på Hjem-knappen for å se de åpne appene.
 2. Finn appen, og sveip opp for å lukke den.
 3. Trykk på Hjem-knappen for å gå tilbake til Hjem-skjermen.
 4. Vent et minutt og åpne deretter appen på nytt.

Slå iCloud-kontakter, -kalender eller -påminnelser av og på igjen

 1. Trykk på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud. Hvis du bruker iOS 10.2 eller eldre, går du til Innstillinger > iCloud.
 2. Sveip for å slå av Kontakter, Kalendere og Påminnelser.*
 3. Hvis du ser kalenderne eller påminnelsene dine på iCloud.com eller noen av enhetene dine, kan du velge Slett fra [enhet]. Hvis ikke velger du Behold på [enhet].
 4. Vent i noen minutter, og slå deretter på Kontakter, Kalendere eller Påminnelser igjen.

* Lokale påminnelser blir slettet fra enheten, men informasjonen slettes ikke fra iCloud. Når du slår på Påminnelser igjen, blir påminnelsene synkronisert med enheten igjen.

Omstart iPhone, iPad eller iPod touch

Start enheten på nytt. Hvis du er usikker på hvordan du gjør det, kan du følge denne fremgangsmåten.

Tving synkronisering av Kalender-data på Apple Watch

Slik tvinger du synkronisering av Kalender-data på Apple Watch:

 1. Åpne Watch-appen på iPhone, og trykk på Min klokke-fanen.
 2. Trykk på Generelt og deretter på Tilbakestill.
 3. Trykk på Tilbakestill synkronisering av data.

Mac

Kontroller kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine etter hvert trinn.

Oppdater kalenderne og påminnelsene dine

Du kan oppdatere kalenderne og påminnelsene dine via Kalender-appen:

 1. Åpne Kalender-programmet.
 2. Velg Vis.
 3. Oppdater Kalendere.

Kalenderen iCloud-bursdager oppdateres hver time, så du ser kanskje ikke endringer i bursdager i Kalender-appen før én time har gått.

 

Kontroller standardkontoen for kalendere

Hvis du lagrer og redigerer hendelser i iCloud i stedet for en annen konto, for eksempel Min Mac, Exchange eller Google, oppdaterer iCloud kalenderne dine automatisk. Hvis du bruker flere kontoer på Macen, for eksempel iCloud, Gmail og Yahoo, må du sørge for at iCloud er standardkontoen for kalendere:

 1. Åpne Kalender-programmet.
 2. Velg Kalender > Valg.
 3. Sørg for at en av iCloud-kalenderne er angitt som standardkalender i Generelt-fanen.

Du må kanskje avslutte og åpne Påminnelser på nytt på Macen når du har konfigurert iCloud-påminnelser. Sørg for at du konfigurerer kontoen din på riktig måte i Påminnelser:

 1. Åpne Påminnelser-appen.
 2. Velg Påminnelser > Kontoer.
 3. Klikk på iCloud-fanen, og kontroller at du er logget på med Apple-ID-en.

Slå av iCloud-kalender og iCloud-påminnelser, og slå dem på igjen

 1. Avslutt Kalender-appen og Påminnelser-appen.
 2. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk på iCloud.
 3. Fjern avmerkingen av Kalendere og Påminnelser.* 
 4. Lukk Systemvalg og vent omtrent ett minutt.
 5. Velg Apple-menyen  > Systemvalg, og klikk på iCloud.
 6. Velg Kalendere.
 7. Åpne Kalender og Påminnelser.
  iCloud-innstillinger hvor Kalendere er valgt

* Lokale påminnelser blir slettet fra enheten, men informasjonen slettes ikke fra iCloud. Når du slår på Påminnelser igjen, blir påminnelsene synkronisert med enheten igjen.

Start datamaskinen på nytt

Når du har startet datamaskinen på nytt, ser du etter om problemet er løst. 

iCloud.com

Hvis du ikke ser alle oppdateringene eller du opplever andre problemer, kan du prøve denne fremgangsmåten på iCloud.com:

 1. Oppdater nettleseren og tøm bufferen.
 2. Hvis du ikke ser oppdateringer fra andre enheter, åpner du en annen app på iCloud.com, f.eks. Mail. Deretter går du tilbake til Kontakter-, Kalender- eller Påminnelser-appen.
 3. Logg av iCloud.com og logg på igjen. 
 4. Slett nettlesingsloggen. Velg Logg > Tøm logg.

Kalenderen iCloud-bursdager oppdateres daglig, så du ser kanskje ikke endringer i bursdager i Kalendere-appen før neste dag.

Hvis du får en iCloud-kalenderforespørsel som er uønsket

Hvis du får en kalenderforespørsel som er uønsket, kan du gi oss beskjed. Logg på iCloud.com med Apple-ID-en din, og gå til Kalender-appen. Åpne hendelsen du vil merke som uønsket, klikk på Rapporter uønsket og deretter på OK. Hendelsen slettes automatisk fra Kalender på alle enheter der du er logget på med samme Apple-ID.

Du kan også gå til invitasjonen fra en iPhone, iPad, iPod touch eller Mac og velge Rapporter uønsket > Slett og rapporter uønsket.

Microsoft Windows

Kontroller kontaktene, kalenderne og påminnelsene dine etter hvert trinn.

Påminnelser kalles Oppgaver i iCloud for Windows.

Oppdater Outlook

Klikk på Oppdater Oppdater-symbolet i Outlook.

Slå av iCloud-kontakter, -kalender og -oppgaver, og åpne dem igjen

 1. Åpne iCloud for Windows.
 2. Fjern avmerkingen av «Mail, kontakter, kalendere og oppgaver», og klikk på Bruk.
 3. Vent noen sekunder, merk «Mail, kontakter, kalendere og oppgaver», og klikk deretter på Bruk.
 4. Åpne Outlook.

Kontroller at iCloud Outlook-tillegget er aktivt

I Outlook 2010 og nyere:

 1. Klikk på Fil-menyen.
 2. Klikk på Alternativer i venstre panel.
 3. Klikk på Tillegg i panelet til venstre i Alternativer for Outlook-vinduet.
 4. Se på listen over tillegg under Aktive programtillegg.
 5. Velg iCloud Outlook-tillegget.

I Outlook 2007:

 1. Velg Klareringssenter på Verktøy-menyen.
 2. Velg Tillegg i den venstre kolonnen.
 3. I listen over tillegg i Aktive programtillegg-delen velger du iCloud Outlook-tillegget.

Finn ut mer om administrasjon av programtillegg i Microsoft Outlook.

Kontroller standardkontoen din i Outlook

 • I Outlook 2010 og nyere velger du Fil > Info > Kontoinnstillinger > Datafiler. Hvis iCloud er oppført som standardkonto i Kommentarer-kolonnen, velger du en annen konto og klikker på Bruk som standard.
 • I Outlook 2007 velger du Fil > Datafilbehandling > Datafiler. Hvis iCloud er oppført som standardkonto i Kommentarer-kolonnen, velger du en annen konto og klikker på Bruk som standard.

Start datamaskinen på nytt

Når du har startet datamaskinen på nytt, ser du etter om problemet er løst.

Hvis du fremdeles trenger hjelp

Hvis du fremdeles trenger hjelp, kan du kontakte Apple-kundestøtte. Du kan også følge denne fremgangsmåten for å fjerne dupliserte kontakter eller kalendere.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: