Hvis du ikke kan gjenopprette fra en iCloud-sikkerhetskopi eller den ikke ble fullført

Finn ut hva du må gjøre når du trenger hjelp med en iCloud-sikkerhetskopi på iPhone, iPad eller iPod touch.

Hvis du trenger hjelp etter at du har prøvd å sikkerhetskopiere til iCloud eller gjenopprette fra en iCloud-sikkerhetskopi, følger du denne fremgangsmåten.

Får hjelp til å sikkerhetskopiere enheten din med iCloud-sikkerhetskopi

Finn ut hva du må gjøre basert på problemene du har, eller meldingene som vises.

Hvis enheten ikke sikkerhetskopieres automatisk om natten

For å sikkerhetskopiere enheten automatisk hver dag må du følge denne fremgangsmåten: 

 • Kontroller at iCloud-sikkerhetskopiering er slått på i Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > iCloud-sikkerhetskopi.
 • Koble enheten til en strømkilde.
 • Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk.
 • Kontroller at enhetens skjerm er låst.
 • Sjekk at du har nok plass tilgjengelig i iCloud for sikkerhetskopien.

Du kan også sikkerhetskopiere fra Innstillinger-menyen. Gå til Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud, og rull deretter ned og trykk på iCloud-sikkerhetskopi. Sjekk at iCloud-sikkerhetskopi er på, og trykk deretter på Sikkerhetskopier nå.*

*Hvis Sikkerhetskopier nå-alternativet er nedtonet, kan det være fordi du ikke er koblet til Wi-Fi, eller fordi nettverket ikke oppfyller alle nødvendige krav. For eksempel kan offentlige nettverk (for eksempel skole- eller bedriftsnettverk) ha profil- eller restriksjonsinnstillinger som gjør at iCloud-sikkerhetskopi er utilgjengelig. Kontakt systemadministratoren eller IT-avdelingen for mer hjelp.

     iPhone som viser meldingen iPhone-sikkerhetskopi mislyktes, fordi du ikke har nok lagringsplass i iCloud

Hvis du får en varselmelding om utilstrekkelig iCloud-lagringsplass

Denne meldingen vises når du trenger mer iCloud-lagringsplass for å sikkerhetskopiere (den tilgjengelige plassen på iOS-enheten er forskjellig fra den tilgjengelige plassen i iCloud).

Her er noen av tingene du kan gjøre: 

Hvis du ser en melding om et problem med å aktivere iCloud-sikkerhetskopi

 1. Vent ti minutter, og gå til Innstillinger > [navnet ditt]> iCloud > iCloud-sikkerhetskopi. Sørg for at iCloud-sikkerhetskopi er på. Hvis du ser en annen varselmelding, følger du fremgangsmåten for meldingen og prøver på nytt.
 2. Gå til Innstillinger > iCloud. Trykk på Apple-ID og logg på iCloud med passordet til Apple-ID-en din.
 3. Kontroller om iCloud-sikkerhetskopi er tilgjengelig på Apple-siden for systemstøtte.

Hvis du fortsatt trenger hjelp, kan du kontakte Apple-kundestøtte.

Hvis du får en varselmelding om at enheten gjenopprettes

Hold deg tilkoblet til et sikkert Wi-Fi-nettverk og en fungerende strømkilde til prosessen er fullført. Tiden det tar å opprette en sikkerhetskopi eller å gjenopprette noe fra en sikkerhetskopi, avhenger av størrelsen på sikkerhetskopien og nettverkshastigheten. 

Hvis du ser en melding om at den siste sikkerhetskopieringen ikke kan fullføres

Sjekk at du er koblet til Wi-Fi. Du kan ikke bruke iCloud-sikkerhetskopi via et mobilnettverk. Deretter går du til Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > iCloud-sikkerhetskopi og trykker på Sikkerhetskopier nå. Hvis du ser den samme meldingen igjen, kontakter du Apple-kundestøtte.

Få hjelp med å gjenopprette fra en iCloud-sikkerhetskopi

Sørg for at du er koblet til Wi-Fi. Du kan ikke bruke gjenopprette fra en sikkerhetskopi via et mobilnettverk. Hvis du fortsatt trenger hjelp, kan du finne ut hva du skal gjøre basert på problemet du har, eller på varselmeldingen som vises.

Hvis en melding spør om flere passord for Apple-ID

Hvis du ikke husker passordet for Apple-ID-en din når du skal logge på, kan du trykke på Hopp over dette trinnet, og logge på senere. Hvis du blir bedt om å logge på med flere Apple-ID-er, kan det være fordi sikkerhetskopien din inkluderer kjøp som ble gjort ved bruk av flere enn én Apple-ID. Disse kjøpene kan inkludere innhold som apper, filmer, musikk med mer.

Hvis gjenopprettingsprosessen bruker lang tid på å fullføre

Hold deg tilkoblet til et sikkert Wi-Fi-nettverk og en fungerende strømkilde til prosessen er fullført. Tiden det tar å gjenopprette noe fra en sikkerhetskopi, avhenger av størrelsen på sikkerhetskopien og nettverkshastigheten. 

Hvis du ser en melding om at gjenopprettingen ikke er fullført eller noen objekter ikke kan gjenopprettes

Disse meldingene betyr at du er koblet fra Wi-Fi under gjenopprettingsprosessen, eller at noen av appene eller innholdet ikke kan gjenopprettes. Her en noen mulige årsaker og hva du kan gjøre:

 • Hvis en melding viser for eksempel «Gjenoppretter 350 av 1200 objekter», er bildene dine mest sannsynlig fremdeles i gjenopprettingsmodus. Hold enheten din tilkoblet til et sikkert Wi-Fi-nettverk og en fungerende strømkilde, slik at prosessen kan fullføres.
 • Hvis du ser en nedtonet app eller en app som bruker lang tid på å laste, må du sørge for at du er koblet til et Wi-Fi-nettverk. Trykk på appen for å stanse prosessen midlertidig, og trykk på den igjen for å fortsette. Hvis dette ikke løser problemet, sletter du appen og laster den ned på nytt.
 • Når sikkerhetskopien inneholder kjøp som ble gjort fra mer enn én Apple-ID, vises en melding som ber deg om å logge på med flere Apple-ID-er. Hvis du har glemt passordet eller ikke kjøpte en app med din egen Apple-ID-konto, kan du se denne meldingen:
  «Noen apper eller innhold kan ikke gjenopprettes fordi de ikke lenger er tilgjengelige i iTunes Store eller App Store, ble kjøpt med en annen konto eller ble synkronisert fra datamaskinen din.» Hvis du har dette innholdet lagret i iTunes på Mac eller PC, kan du prøve å synkronisere enheten med datamaskinen din for å gjenopprette innholdet. 
Publiseringsdato: