Hvis Min bildestrøm ikke oppdateres

Finn ut hva du må gjøre hvis bilder ikke vises i Min bildestrøm på iPhone, iPad, iPod touch, Mac eller Apple TV.

Jeg ser ikke bilder fra Min bildestrøm på iPhone, iPad, iPod touch eller Apple TV

Hvis du har slått på Min bildestrøm på alle enhetene dine, er bildene fra de siste 30 dagene tilgjengelig i Min bildestrøm-albumet, slik at du kan se på dem eller legge dem til i biblioteket på hver enhet.* Hvis du nylig har opprettet Apple-ID-en din, er kanskje ikke Min bildestrøm tilgjengelig. Bruk iCloud-bilder til å beholde bildene og videoene dine i iCloud. Finn ut mer om Min bildestrøm

Følg denne framgangsmåten på hver av enhetene dine hvis du ikke finner Min bildestrøm-bilder i Bilder-appen:

iPhone, iPad eller iPodtouch

 1. Trykk på Innstillinger > Wi-Fi på alle enhetene dine. Sjekk at Wi-Fi er slått på og at du har en internett-tilkobling.
 2. Trykk på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > Bilder. Sørg for at Last opp til Min bildestrøm er slått på. Hvis du ikke ser dette alternativet, slår du på iCloud-bilder for å beholde bildene og videoene dine i iCloud i stedet.
 3. Lukk Kamera-appen på enheten som tok bildet du leter etter. (Ingenting blir lastet opp til Min bildestrøm før du gjør det.)
 4. Se om iOS-enheten har mindre enn 20 % batteristrøm igjen. Hvis den har det, blir Min bildestrøm automatisk slått av midlertidig for å spare strøm.

Apple TV

 1. I Innstillinger > Nettverk > Wi-Fi sjekker du at Wi-Fi er slått på og at du har internett-tilkobling.
 2. I Innstillinger > Kontoer > iCloud sjekker du at Min bildestrøm er på.  Hvis den er det, slår du den av og trykker på Slett. Deretter slår du på Min bildestrøm igjen.
 3. Lukk Kamera-appen på enheten som tok bildet du leter etter. (Ingenting blir lastet opp til Min bildestrøm før du gjør det.) Hvis du fortsatt ikke ser alle Min bildestrøm-bildene dine, kan det skyldes lite lagringsplass på Apple TV.

* For at iCloud skal dele bilder og videoer med de andre Apple-enhetene dine, må du logge på iCloud med den samme Apple-ID-en på alle enhetene.

Jeg ser ingen bilder i Min bildestrøm-albumet mitt på Mac

Hvis du har slått på iCloud-bilder, finner du Min bildestrøm-bildene dine i Alle bilder-albumet. Finn ut mer om iCloud-bilder.

Hvis du ikke har slått på iCloud-bilder og du ikke ser noen bilder i Min bildestrøm-albumet, følger du denne framgangsmåten:

 1. Sørg for at Macen har en aktiv internett-tilkobling
 2. Velg Systemvalg > iCloud på Macen. Sørg for at du er logget på med den samme Apple-ID-en på alle de støttede enhetene dine. 
 3. Åpne Bilder. Velg deretter Bilder > Valg > iCloud (eller Bildestrøm).
 4. Kontroller at Min bildestrøm er valgt.

Jeg ser forskjellige bilder i Min bildestrøm-albumet på hver av enhetene mine

Enheten beholder opptil 1000 bilder, selv om de er eldre enn 30 dager. Bilder som er eldre enn 30 dager, blir fjernet fra iCloud, så enhetene dine har kanskje ikke de samme bildene avhengig av når du aktiverte Min bildestrøm. På grunn av kapasiteten viser Apple TV kanskje bare de nyeste bildene.

Følg denne framgangsmåten for å slette eldre bilder fra Min bildestrøm og legge de nyeste bildene på alle enhetene dine:

 1. Hvis du har bilder i Min bildestrøm-albumet som du vil beholde, lagrer du dem på enheten. Deretter sikkerhetskopierer du bildene og andre data.
 2. Slå av Min bildestrøm. Slik gjør du det: 
  • På enheten din trykker du på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > Bilder og slår av Last opp til Min bildestrøm.
  • På Apple TV går du til Innstillinger > Kontoer > iCloud og slår av Last opp til Min bildestrøm.
 3. Bekreft at du vil slette bilder.
 4. Slå på Min bildestrøm igjen.
 5. Gjenta disse trinnene for hver enhet.

Jeg ser ikke de importerte bildene mine i Min bildestrøm

 1. Sørg for at Macen har en aktiv internett-tilkobling.
 2. Finn ut om du bruker iCloud-bilder i Bilder-appen. Hvis du har slått på iCloud-bilder, vises bilder fra andre enheter som bruker Min bildestrøm, i Alle bilder.

Informasjon om produkter som ikke er laget av Apple, samt uavhengige nettsteder som ikke kontrolleres eller testes av Apple, er gitt uten anbefaling eller godkjenning. Apple påtar seg ikke noe ansvar for utvalget av, bruken av eller ytelsen til nettsteder og produkter fra tredjeparter. Apple garanterer ikke for nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparters nettsteder. Kontakt leverandøren for mer informasjon.

Publiseringsdato: