Få hjelp med Min bildestrøm

Finn problemet ditt nedenfor og følg framgangsmåten for å løse det.

Jeg ser ikke bilder fra Min bildestrøm på iPhone, iPad, iPod touch eller Apple TV

Hvis Min bildestrøm* er aktivert på alle enhetene dine, er bildene fra de siste 30 dagene tilgjengelig i Min bildestrøm-albumet, slik at du kan se på dem eller legge dem til i biblioteket på hver enhet.** 

Følg denne framgangsmåten på hver av enhetene dine hvis du ikke finner Min bildestrøm-bilder i Bilder-appen:

iPhone, iPad eller iPod

 1. Trykk på Innstillinger > Wi-Fi på alle enhetene dine. Sjekk at Wi-Fi er slått på og at du har Internett-tilkobling.
 2. Trykk på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > Bilder.
 3. Sjekk at Min bildestrøm er på for hver av enhetene dine. Hvis funksjonen er på, slår du den av og trykker på Slett. Deretter slår du på Min bildestrøm igjen.
 4. Lukk Kamera-appen på enheten som tok bildet du leter etter. (Ingenting blir lastet opp til Min bildestrøm før du gjør det.)
 5. Se om iOS-enheten har mindre enn 20 % batteristrøm igjen. Hvis den har det, blir Min bildestrøm automatisk slått av midlertidig for å spare strøm.

Apple TV

 1. I Innstillinger > Nettverk > Wi-Fi sjekker du at Wi-Fi er slått på og at du har Internett-tilkobling.
 2. I Innstillinger > Kontoer > iCloud sjekker du at Min bildestrøm er på.  Hvis den er det, slår du den av og trykker på Slett. Deretter slår du på Min bildestrøm igjen.
 3. Lukk Kamera-appen på enheten som tok bildet du leter etter. (Ingenting blir lastet opp til Min bildestrøm før du gjør det.) Hvis du fortsatt ikke ser alle Min bildestrøm-bildene dine, kan det skyldes lite lagringsplass på Apple TV.

* Hvis du nylig har opprettet Apple-ID-en din, er kanskje ikke Min bildestrøm tilgjengelig. Bruk iCloud-bilder til å beholde bildene og videoene dine i iCloud.


** For at iCloud skal dele bilder og videoer med de andre Apple-enhetene dine, må du logge på iCloud med den samme Apple-ID-en på alle enhetene.

Jeg ser forskjellige bilder i Min bildestrøm-albumet på hver av enhetene mine

Enheten beholder opptil 1000 bilder, selv om de er eldre enn 30 dager. Bilder som er eldre enn 30 dager, blir fjernet fra iCloud, så enhetene dine har kanskje ikke de samme bildene avhengig av når du aktiverte Min bildestrøm. På grunn av kapasiteten viser Apple TV kanskje bare de nyeste bildene.

Følg denne framgangsmåten for å slette eldre bilder fra Min bildestrøm og legge de nyeste bildene på alle enhetene dine:

 1. Hvis det er bilder i Min bildestrøm-albumet som du vil beholde, lagrer du dem på enheten. Deretter sikkerhetskopierer du bildene og andre data.
 2. Slå av Min bildestrøm på enheten. Slik gjør du det: 
  • Trykk på Innstillinger > [navnet ditt] > iCloud > Bilder og slå av Last opp til Min bildestrøm.
  • På Apple TV går du til Innstillinger > Kontoer > iCloud og slår av Last opp til Min bildestrøm.
 3. Bekreft at du vil slette bilder.
 4. Slå på Min bildestrøm igjen. (Deretter sender iCloud de lagrede bildene dine til enheten din.)
 5. Gjenta disse trinnene for hver enhet.

Jeg ser ingen bilder i Min bildestrøm-albumet mitt

Hvis du har slått på iCloud-bilder, finner du Min bildestrøm-bildene fra andre enheter i albumet Alle bilder. Hvis du ikke har slått på iCloud-bilder og du ikke ser noen bilder i Min bildestrøm-albumet, følger du denne framgangsmåten:

 1. Sørg for at Macen har en aktiv Internett-tilkobling. Uten Internett blir ikke oppdateringer i Min bildestrøm vist i Bilder.
 2. Velg Systemvalg > iCloud på Macen. Sørg for at du bruker samme Apple-ID som på de andre støttede enhetene dine.
 3. Åpne Bilder. Velg deretter Valg > iCloud (eller Bildestrøm).
 4. Kontroller at Min bildestrøm er valgt.

Jeg importerte bilder, men ser dem ikke i Min bildestrøm selv om tjenesten er aktivert

 1. Sørg for at Macen har en aktiv Internett-tilkobling.
 2. Finn ut om du bruker iCloud-bilder i Bilder-appen. Hvis du har aktivert iCloud-bilder, vises bilder fra andre enheter som bruker Min bildestrøm, i Alle bilder.

Informasjon om produkter som ikke produseres av Apple, eller om uavhengige nettsteder som ikke styres eller testes av Apple, gis uten anbefalinger eller bifall. Apple påtar seg ikke noe ansvar med hensyn til utvalg, ytelse eller bruk av tredjeparts nettsteder eller produkter. Apple har ingen forestillinger angående nøyaktigheten eller påliteligheten til tredjeparts nettsteder. Det finnes en iboende risiko ved bruk av Internett. Ta kontakt med leverandøren for å få mer informasjon. Andre firma- og produktnavn kan være varemerker for de respektive innehaverne.

Publiseringsdato: