Om programvareoppdatering 1.0 for MacBook og MacBook Pro

Programvareoppdatering 1.0 for MacBook og MacBook Pro aktiverer journalføring av filsystemet på MacBook- og MacBook Pro-maskiner. Noen MacBook- og MacBook Pro-maskiner ble levert med deaktivert journalføring av filsystemet. Journalføring anbefales for alle Macintosh-maskiner for å forebygge filkorrupsjon.

Systemkrav

Installasjon av programvareoppdatering 1.0 for MacBook og MacBook Pro krever Mac OS X 10.4.10.

Programvareoppdatering 1.0 for MacBook og MacBook Pro støtter følgende produkter:

  • MacBook (13-tommers, medium 2007)
  • MacBook Pro (2.4/2.2 GHz, medium 2007)

Merk: Etter at programvareoppdatering 1.0 for MacBook og MacBook Pro er installert, vil journalføring være aktivert på Macintosh-oppstartsvolumet.

Kontroller volumene på harddisken med Diskverktøy etter at programvareoppdatering 1.0 for MacBook og MacBook Pro er installert. Følg trinnene nedenfor nøye for å kontrollere volumet på harddisken:

  1. Sett i installasjons-CD-en med Mac OS X, som fulgte med datamaskinen, og omstart datamaskinen mens du holder nede "C"-tasten.
  2. Når datamaskinen har startet opp fra CD-en, velger du DiskverktøyInstallerer-menyen. (Du må først velge aktuelt språk.)
    Viktig: Klikk ikke Fortsett i det første skjermbildet til installereren. Gjør du det, må du omstarte fra CD-en igjen for å få tilgang til Diskverktøy.
  3. Klikk kategorien Førstehjelp.
  4. Klikk avdekkingstrekanten til venstre for harddiskikonet for å vise navnene på harddiskvolumene og -partisjonene.
  5. Velg det innebygde harddiskvolumet. Vanligvis er dette Macintosh HD, men din harddisk kan ha et annet navn.
  6. Klikk Reparer.

Tips: Det er viktig å starte opp datamaskinen fra en installasjons- eller gjenopprettings-CD for Mac OS X, slik at Diskverktøy kan verifisere eller reparere oppstartsvolumet.

Publiseringsdato: