AirPort-basestasjoner: Kan ikke legge til ekstra AirPort-basestasjoner i et utvidet nettverk hvis MAC-adressetilgangskontroll er aktivert

Når du konfigurerer en AirPort-basestasjon for å utvide rekkevidden til et Wi-Fi-nettverk som har MAC-adressetilgangskontroll aktivert, kan ikke enheten koble seg til etter at du har valgt Oppdater. Statuslampen på den ekstra AirPort-basestasjonen blinker gult. Du finner ikke lenger AirPort-basestasjonen oppført i AirPort-verktøy.

Hvis du har MAC-adressetilgangskontroll aktivert på den primære AirPort-basestasjonen med (standard) satt til Ingen tilgang og du vil legge til Wi-Fi-enheter, inkludert ekstra AirPort-basestasjoner, må du legge til Wi-Fi-enhetenes MAC-adresse i MAC-adressetilgangskontrollisten før du konfigurerer dem.

Alternativt kan du deaktivere innstillingen for MAC-adressetilgangskontroll ved å velge nedtrekksmenyen på AirPort-verktøy > AirPort > Tilgangskontroll-fanen og markere Ikke aktivert.

Hvis du allerede har forsøkt å legge til en AirPort-basestasjon uten å deaktivere MAC-adressetilgangskontroll, må du utføre en nullstilling av den ekstra AirPort-basestasjonen til fabrikkstandard ved bruk av nullstillingsknappen på enheten. Bruk deretter et av forslagene ovenfor til å omkonfigurere den.

Hvis du skal nullstille Wi-Fi-basestasjonen, kan du se: Vanlige spørsmål om nullstilling av AirPort-basestasjon eller Time Capsule.

Publiseringsdato: