Remote Desktop: Nettverksgrensesnitt er ikke tilgjengelig i Visningsvalg

Valget Nettverksgrensesnitt kan være nedtonet (grått) ved konfigurering av Visningsvalg i Remote Desktop Admin.

Valget Nettverksgrensesnitt er bare tilgjengelig ved bruk av skanner.

Publiseringsdato: